Een zzp’er inhuren: onder welke voorwaarden?

Het inhuren van freelancers of zzp’ers kan voor financieel dienstverleners een prima oplossing zijn. Bijvoorbeeld als men zelf geen expertise in huis heeft voor advies bij een bepaalde product-dienstcombinatie, of daartoe niet bevoegd is vanwege het ontbreken van het vereiste diploma. Het is toegestaan om dan een externe adviseur in te huren. Maar let op, de Wft stelt wel voorwaarden aan een samenwerking met een freelancer of zzp’er. En de AFM houdt daar strak toezicht op.
 
We zetten die voorwaarden voor u op een rijtje:

 • De freelancer/zzp’er moet handelen onder de naam en verantwoordelijkheid van het vergunninghoudende bedrijf. Dus het bedrijf moet zelf een toereikende vergunning hebben én het blijft altijd zélf verantwoordelijk voor de werkzaamheden die anderen namens hem verrichten. De bedrijfsvoering moet zo zijn ingericht dat er controle is op de werkzaamheden van de freelancer/zzp’er.
 • De freelancer/zzp’er moet natuurlijk actueel vakbekwaam zijn. En als hij adviseert ook de vereiste Wft-diploma’s hebben.
 • De freelancer/zzp’er moet een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen en hij moet de beroepseed hebben afgelegd.
 • Het inhurende bedrijf moet nagaan of de freelancer/zzp’er bij een faillissement betrokken is geweest en zo ja, of dat een belemmering is voor het inhuren van die persoon.
 • De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van het bedrijf moet ook de werkzaamheden van de freelancer/zzp’er dekken (dat is niet vanzelfsprekend).
 • De freelancer/zzp’er krijgt voor zijn werkzaamheden alleen betaald door het opdrachtgevende bedrijf. Dus niet door cliënten.
 • De beloning van de freelancer/zzp’er mag hooguit voor een klein deel variabel zijn. Hooguit 10% van de beloning mag afhangen van de directe persoonlijke prestaties. Alleen een beloning voor een succesvol adviestraject is volstrekt verboden.
 • In een overeenkomst tussen het vergunninghoudend bedrijf en de freelancer/zzp’er moeten de voorwaarden van de samenwerking zijn vastgelegd.

Check bij het inhuren van een freelancer/zzp’er daarom altijd de volgende zaken:

 • Verklaring omtrent het Gedrag (VOG)
 • diploma’s en werkervaring
 • het faillisssementsverleden
 • beroepseed

Meer weten?

Bekijk ook de informatie op de site van de AFM
 
NIBE-SVV biedt diverse opleidingen die op dit onderwerp ingaan:

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant

Heeft u vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur, m.u.v. vrijdag tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00-16.00 uur.

Vraag onze studiegids aan

Het complete aanbod voor ambitieuze financieel dienstverleners ligt weer voor u klaar. Benieuwd naar ons volledige aanbod?

Nieuwe inzichten opdoen?

Het vakgebied van de financieel dienstverlener is én blijft flink in beweging. Meebewegen is noodzakelijk om uw waarde voor uw klant te behouden. Onze whitepapers helpen u om uw kennis up-to-date te houden en nieuwe inzichten op te doen.