Belangstelling voor beleggen bij consumenten neemt toe, maar kennis ontbreekt

De belangstelling onder consumenten om te beleggen neemt toe, zo blijkt uit onderzoek. Tegelijkertijd is het inzicht in beleggen bij die groep beleggers onvoldoende. Om een betere bescherming van de belegger te bewerkstelligen wordt de wetgeving aangescherpt (MiFID II). Ook is een actievere rol van de adviseur vereist.

Met leeftijd stijgt percentage beleggers

Het onderzoek van onderzoeksbureau GfK, uitgevoerd in opdracht van Legal & General, toont aan dat gemiddeld 53% van de consumenten ook belegt. Het aantal beleggers verschilt echter sterk per leeftijdscategorie. In de leeftijdscategorie 30-39 jaar belegt slechts 25% van de respondenten, terwijl dit in de categorie 50 tot 65 jaar 65% is. Opvallend is verder, dat mannen beduidend vaker aangeven te beleggen (gemiddeld 58%) dan vrouwen (gemiddeld 32%). 

Te complex

Maar, eenvoudige spaar- en beleggingsprincipes zijn voor de gemiddelde 50-plussers, de groep die het meest belegt, te complex. Dit komt naar voren uit een ander onderzoek, The DNB Household Survey, uitgevoerd door CentERdata. De gemiddelde 50-plusser beschikt over een vermogen van € 228.000, 26% meer dan het gemiddelde Nederlandse huishouden. Maar tegelijkertijd slaagt slechts 15% van de ondervraagde 50-plussers erin om 5 financiële basisvragen goed te beantwoorden. 

MiFID II

Met ingang van 3 januari 2018 treedt daarom MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) in werking. Daarmee wordt de bescherming van de belegger aangescherpt. Onder MiFID II moeten nieuwe vergunningsplichtige partijen over een vergunning beschikken of anders hun activiteiten staken. De vergunningaanvraag moet vóór 1 juni 2017 ingediend zijn bij de AFM. 

Bescherming beleggers

De uitbreiding van de vergunningplicht onder MiFID II is een belangrijk onderdeel van de herziening van MiFID I. Daarnaast gelden onder MiFID II aangescherpte en nieuwe gedragsregels, die de bescherming van de beleggers moeten verbeteren. Bijvoorbeeld:

  • Beleggingsondernemingen moeten meer informatie verstrekken over de kosten van een beleggingsdienst en over de onafhankelijkheid van hun beleggingsadvies.
  • Het personeel bij beleggingsondernemingen met klantcontact moet voldoen aan vakbekwaamheidseisen.
  • Verder gaan de regels voor productontwikkeling ook gelden voor beleggingsondernemingen.
  • Bij het beheer van een individueel vermogen of advies over financiële instrumenten, moet de beleggingsonderneming informatie van de klant inwinnen en een geschiktheidstoets afnemen. Onder MiFID II geldt dit ook voor beheer of advies over gestructureerde deposito’s. De onderneming is verplicht per advies een rapport te verstrekken aan de klant, waarin is aangegeven waarom het advies past bij de ingewonnen klantinformatie.
  • Beleggingsondernemingen moeten toereikende maatregelen nemen om bij het uitvoeren van orders van een klant het best mogelijke resultaat te behalen. Deze verplichting wordt de ‘best execution-verplichting’ genoemd. De best execution-verplichting bestond ook al onder MiFID I. Binnen MiFID II wordt deze verplichting uitgebreid en aangescherpt. 

Best execution-verplichting

Beleggingsondernemingen zijn door deze aanscherping verplicht:

  • om een beleid op te stellen voor hun orderuitvoering. Het beleid moet voor de klant helder, voldoende gedetailleerd en op een begrijpelijke wijze zijn beschreven.
  • om hun beleid te monitoren op effectiviteit. Dit moeten zij jaarlijks doen. Als tijdens het monitoren blijkt dat het beleid niet effectief is, moeten ze het beleid aanpassen.
  • om jaarlijks per klasse financieel instrument en per type klant de top 5 te publiceren van handelsplaatsen waar zij cliëntenorders uitvoeren en/of waaraan zij orders doorgeven.
  • om op basis van hun monitoringactiviteiten per klasse financieel instrument een analyse te maken over de kwaliteit van de uitvoering en die te publiceren.

Ook is het begrip ‘financieel instrument’ in MiFID II aangepast. Nu vallen ook grondstoffenderivaten en emissierechten hieronder. Beleggingsondernemingen die hiervoor diensten verlenen, moeten aan de best execution-verplichting voldoen.
 
Meer over de bescherming van beleggers onder MiFID II 

Inzicht belangrijk

Uit het onderzoek van GfK komt de behoefte van klanten aan een persoonlijk, financieel overzicht naar voren. Veel consumenten hebben geen goed overzicht en voeren zelf geen regie bij de keuzes die bij het opbouwen van vermogen aan de orde zijn. De financieel adviseur die de consument met de regiefunctie hulp biedt, heeft voor veel consumenten een belangrijke meerwaarde. 

Meer aandacht voor rol adviseur in opleidingen

NIBE-SVV besteedt in de opleidingen steeds meer aandacht aan de specifieke rol die de adviseur heeft bij het adviseren over beleggen. Een aantal opleidingen die hierop ingaan:

Meer over de betekenis van de nieuwe wetgeving voor beleggingsadviseurs

Deel dit artikel
Wellicht ook interessant
Heb je vragen?
Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00 tot 16.00 uur.
Schrijf je in voor de Nieuwsbreak
Ontvang maandelijks het laatste nieuws uit de financiële sector en van NIBE-SVV in je mailbox.
Incompany mogelijkheden

Wil je met je team, afdeling of organisatie je kennis en vaardigheden vergroten? Volg samen een training uit ons uitgebreide aanbod. Ook maatwerk mogelijk!