AFM komt met aanbevelingen voor intermediair

Specialiseren en innoveren. Dat zijn de aanbevelingen die toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) doet aan financieel adviseurs. Ze staan in het onlangs verschenen rapport Marktindrukken. Daarin worden de recente ontwikkelingen binnen de financiële dienstverlening besproken en aanbevelingen voor de toekomst gedaan.
 
In het rapport onderstreept de AFM het belang van financieel adviseurs: “Ze zijn een belangrijke schakel en hebben toegevoegde waarde voor de klant, zeker bij complexe situaties.”

Digitalisering

De AFM constateert dat mede als gevolg van de coronacrisis de digitalisering een opmars heeft gemaakt. Met name klantcontact vindt vaker online plaats. Zo wordt financieel advies vaker via beeldbellen gegeven. Door de laagdrempeligheid van digitaal contact zullen financieel adviseurs bepaalde klantgroepen beter kunnen bereiken.
Gevolg is echter ook dat meer intermediairs overwegen zich bij grotere partijen aan te sluiten. Zelf hebben ze niet de financiële middelen om de digitalisering door te voeren.

Samenwerkingen

Digitalisering is niet de enige reden om de samenwerking met andere partijen op te zoeken. Hoe meer verschillende diensten je je klanten aanbiedt, des te hoger de lasten. Onder meer het regelmatig bijscholen zorgt voor een lastenverzwaring. Steeds meer adviseurs gaan zich daarom specialiseren. De kosten vallen hierbij lager uit. En het biedt een opstap naar samenwerkingen met andere kantoren.

De AFM plaatst een kanttekening bij samenwerkingen met grote kantoren. Deze samenwerkingen zouden kunnen leiden tot het aanbieden van meer standaardproducten. En het is de vraag of de klant daarmee gediend is.

Onverzekerbaarheid

Doordat sommige typen schades steeds complexer worden, dreigt het gevaar van onverzekerbaarheid van bepaalde risico’s. Intermediairs kunnen een belangrijke rol spelen bij het adviseren over preventiemaatregelen, benadrukt de AFM. Zo zijn risico’s te verkleinen en wordt de verzekerbaarheid vergroot.
 
De AFM merkt op dat veel binnenlandse partijen bepaalde risico’s niet meer willen verzekeren, maar dat bij sommige buitenlandse partijen deze bereidheid er wel is. Financieel dienstverleners gaan daarom steeds vaker de samenwerking aan met buitenlandse partijen. De toezichthouder waarschuwt de dienstverleners echter zich ervan bewust te zijn dat in het buitenland mogelijk andere regels gelden.

Wwft

Bij het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering constateert de AFM vooruitgang. Er wordt vaker een risicobeoordeling van de eigen organisatie gemaakt. De inhoud van het gemaakte Wwft-beleid is sterk verbeterd sinds vorig jaar. Zo is er meer aandacht voor cliëntacceptatie, het opstellen van een risicoprofiel van de cliënt en het melden van ongebruikelijke transacties.
 
Maar hoewel steeds meer financieel dienstverleners een risicoprofiel van de klant opstellen, heeft slechts de helft een procedure om te bepalen of een cliënt (of de uiteindelijk belanghebbende) een politiek prominent persoon (Politically Exposed Person, PEP) is. Hier valt nog terrein te winnen, aldus de AFM.
De toezichthouder merkt ook op dat het melden van ongebruikelijke transacties zeer vaak onderdeel is van het Wwft-beleid, maar dat het monitoren van transacties maar in de helft van de gevallen deel uitmaakt van dat beleid.

Leidraad

De in oktober 2020 gepubliceerde leidraad van de AFM helpt dienstverleners bij het invullen van de open normen uit de Wwft. Ook raadt de AFM aan om een opleiding te volgen om ongebruikelijke transacties te herkennen en een cliëntenonderzoek goed en volledig uit te kunnen voeren.
Veel financieel dienstverleners hebben zo’n opleiding inmiddels gevolgd, maar volgens de toezichthouder is hier nog ruimte voor groei.

Meer weten?

Deel dit artikel
Wellicht ook interessant
Heb je vragen?
Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00 tot 16.00 uur.
Schrijf je in voor de Nieuwsbreak
Ontvang maandelijks het laatste nieuws uit de financiële sector en van NIBE-SVV in je mailbox.
Incompany mogelijkheden

Wil je met je team, afdeling of organisatie je kennis en vaardigheden vergroten? Volg samen een training uit ons uitgebreide aanbod. Ook maatwerk mogelijk!