Voorstel beperking gemeenschap van goederen kansrijk

Onlangs is een initiatiefwetsvoorstel van D66, PvdA en VVD ingediend bij de Tweede Kamer om de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken. Die beperking houdt in dat alleen de goederen en de schulden tot de gemeenschap behoren die de echtgenoten/geregistreerde partners tijdens het bestaan van de gemeenschap verkrijgen. Goederen die zij al vóór het huwelijk/geregistreerd partnerschap hadden en erfenissen en/of schenkingen vallen buiten de gemeenschap. Voortaan blijven die privévermogen van de echtgenoten/geregistreerde partners. Ook schulden die vóór het huwelijk/geregistreerd partnerschap zijn aangegaan behoren niet meer standaard tot de gemeenschap.

Nieuwe standaard

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, wordt de beperkte gemeenschap van goederen de nieuwe standaard. Wil men toch een algehele gemeenschap van goederen, dan moet men naar de notaris om huwelijkse voorwaarden op te stellen.

Betere aansluiting

Volgens de initiatiefnemers wordt op deze manier beter aangesloten bij de wensen van de meerderheid van de bevolking. Ook zou het Nederlandse huwelijksvermogensrecht zo in overeenstemming komen met wat in Europa gebruikelijk is.

Inhoud wetsvoorstel

Het wetsvoorstel houdt in dat als er geen huwelijkse voorwaarden worden opgemaakt, nog steeds in gemeenschap van goederen wordt gehuwd. Ten opzichte van de nu geldende regeling is  sprake van 2 belangrijke uitzonderingen:

  • Het vermogen dat ieder van de echtgenoten/partners op het moment van het huwelijk/partnerschap al had, blijft gescheiden. Dit geldt zowel voor bezittingen als schulden. Bij scheiding loopt men dus ook niet het risico geconfronteerd te worden met schulden die een echtgenoot/partner al voor het huwelijk had.
  • Ook zijn erfenissen en schenkingen die tijdens het huwelijk/partnerschap worden verkregen uitgezonderd. In de huidige regeling vallen deze in de gemeenschap, tenzij er een uitsluitingsclausule in het testament is opgenomen. In het wetsvoorstel is opgenomen dat alle erfenissen en schenkingen, dus ook zonder een uitsluitingsclausule, buiten de gemeenschap van goederen vallen.

Haalbaarheid

Gaat dit wetsvoorstel het halen? In 2008 hadden D66, PvdA en VVD, in samenwerking met GroenLinks, ook een dergelijk wetsvoorstel ingediend. Toen beschikten deze partijen niet over een Kamermeerderheid. Maar op dit moment is er wel sprake van een meerderheid in de Kamer, en dat kan leiden tot een andere uitkomst.
Haalt het wetsvoorstel het, dan geldt het alleen voor nieuwe gevallen. Degenen die voor invoering van de wet zijn getrouwd zonder huwelijkse voorwaarden, vallen nog onder het oude stelsel. De invoering van de nieuwe wet is beoogd op 1 juli 2015.

Scheiding

De gevolgen van de beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen zijn vooral bij scheidingen merkbaar. Privégoederen en schulden hoeven niet verdeeld te worden, maar het gemeenschappelijk vermogen en de gemeenschappelijke schulden wel. Een goed waarvan een echtgenoot niet kan bewijzen dat het zijn eigendom is, valt in de gemeenschap en behoort bij het te verdelen vermogen.
Bij kapitaalverzekeringen en lijfrenten kan het van belang zijn of de verzekering privébezit van een van de echtgenoten of geregistreerde partners is of dat de verzekering in een gemeenschap van goederen valt. Pensioenrechten waarop de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding van toepassing is, vallen niet in de gemeenschap van goederen.

Meer informatie

Bij diverse NIBE-SVV-opleidingen komt het onderwerp gemeenschap van goederen aan de orde:

Deel dit artikel
Wellicht ook interessant
Heb je vragen?
Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00 tot 16.00 uur.
Schrijf je in voor de Nieuwsbreak
Ontvang maandelijks het laatste nieuws uit de financiële sector en van NIBE-SVV in je mailbox.
Incompany mogelijkheden

Wil je met je team, afdeling of organisatie je kennis en vaardigheden vergroten? Volg samen een training uit ons uitgebreide aanbod. Ook maatwerk mogelijk!