Vanaf 2015 nieuwe oudedagsvoorzieningen: nettolijfrente en nettopensioen

Met ingang van 1 januari 2015 wordt het pensioengevend inkomen gemaximeerd tot € 100.000. Voor inkomens boven deze aftoppingsgrens wordt het mogelijk om voor een oudedagsvoorziening te sparen in box 3. Deze nieuwe faciliteit kan zowel in de tweede pijler (nettolijfrente) als in de derde pijler (nettopensioen) vallen. Dit is het gevolg van nieuwe pensioenwetgeving, die van kracht wordt in 2015.

Wat is nettolijfrente/nettopensioen?

Nettolijfrente/nettopensioen is een nieuwe, fiscaal ondersteunde oudedagsvoorziening voor inkomen boven € 100.000. De premie of inleg voor deze voorziening wordt betaald uit het netto-inkomen en is niet aftrekbaar in box 1. De uitkeringen zijn niet belast in box 1. De waarde van de voorziening vormt vrijgesteld vermogen in box 3.

Als de voorziening onder de derde pijler valt − de individuele voorzieningen − wordt gesproken over een nettolijfrente. Ook IB-ondernemers en resultaatgenieters kunnen hieraan deelnemen. Wordt de voorziening aangeboden vanuit de tweede pijler − voorzieningen in de werkgever-werknemerrelatie − dan spreken we van nettopensioen. Deelname is echter op vrijwillige basis.

Nettolijfrente

De nettolijfrente hoeft niet te worden afgesloten in de vorm van een lijfrenteverzekering bij een verzekeraar. Het is mogelijk de nettolijfrente als een spaarrekening of beleggingsrecht  bij een bank of beleggingsinstelling onder te brengen. Het tegoed wordt dan te zijner tijd als een reeks termijnen uitgekeerd. In de uitkeringsfase is de behandeling gelijk aan lijfrentesparen (banksparen). Het nettopensioen mag alleen worden aangeboden in de vorm van een zuivere premieovereenkomst. Uitvoerders zijn verzekeraars en pensioenfondsen.

Hoeveel mag worden ingelegd in een nettolijfrente/nettopensioen?

De maximaal toegestane premie/inleg is gerelateerd aan het gezamenlijke bedrag van de inkomensbestanddelen in het voorafgaande kalenderjaar voor zover dit meer bedraagt dan € 100.000. De maximale opbouw is ongeveer 1,875% van het gemiddeld verdiende inkomen boven de aftoppingsgrens. De maximale premie/inleg is gerelateerd aan de zogenoemde staffel IV. Deze premiestaffel wordt al toegepast bij de beschikbarepremieregelingen voor ouderdomspensioen en direct ingaand bereikbaar partnerpensioen. Deze staffel bevat maximale premiepercentages per leeftijdscategorie op basis van middelloon bij een rekenrente van 4%.

Verplichte aanbieding

Werkgevers die bij een verplicht bedrijfstakpensioenfonds aangesloten zijn, moeten het nettopensioen aan hun werknemers aanbieden. De deelname van de werknemer blijft echter vrijwillig. De werknemer moet bovendien de vrijheid houden een nettolijfrente bij een aanbieder naar keuze te sluiten.

Sanctie bij afkoop nettolijfrente/nettopensioen

Bij afkoop zal het box 3-voordeel worden teruggenomen. Er is dan een heffing verschuldigd van 1,2% over de helft van de waarde van de voorziening vermenigvuldigd met het aantal jaren waarin het box 3-voordeel is genoten. Hierbij geldt een maximum van 10 jaar.

Voorbeeld

Een belastingplichtige koopt zijn nettolijfrente na 6 jaar af. De waarde van de nettolijfrente is € 40.000. Bij afkoop betaalt de belastingplichtige 6 x 1,2% x € 40.000 / 2 = € 1.440 heffing.

Opleidingen

NIBE-SVV heeft diverse opleidingen die oudedagsvoorzieningen behandelen:
• Financiële planning
• Wft-module Pensioenverzekeringen
• Belastingpraktijk voor de BV en de DGA
• Belastingpraktijk voor de IB-ondernemer
• Belastingpraktijk voor de particulier en de belegger
• Branche leven: Pensioen
• Pensioenpraktijk

Deel dit artikel
Wellicht ook interessant
Heb je vragen?
Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00 tot 16.00 uur.
Schrijf je in voor de Nieuwsbreak
Ontvang maandelijks het laatste nieuws uit de financiële sector en van NIBE-SVV in je mailbox.
Incompany mogelijkheden

Wil je met je team, afdeling of organisatie je kennis en vaardigheden vergroten? Volg samen een training uit ons uitgebreide aanbod. Ook maatwerk mogelijk!