Prinsjesdag & de zorg: Welke plannen heeft het kabinet voor de zorg?

Dit jaar is de inhoud van de kabinetsplannen voor de zorg, zoals op Prinsjesdag gepresenteerd, uiterst ongewis. De komst van een nieuw kabinet met een eigen visie zal ongetwijfeld van invloed zijn, met als gevolg wijzigingen in de plannen.

Beleidsagenda 2018

Vanwege de demissionaire status van het kabinet zijn er op Prinsjesdag weinig concrete maatregelen omtrent de zorg gepresenteerd. Wel hebben de bewindslieden van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een beleidsagenda opgesteld.

Op deze beleidsagenda staan zaken die moeten zorgen voor een meer persoonlijke zorg, dichter bij huis of zelfs thuis. Het moet wel betaalbaar blijven, want de zorgkosten blijven stijgen. Op de beleidsagenda staat bijvoorbeeld:

 • meer samenwerking in de zorg en het aanpakken van wachtlijsten;
 • minder administratieve lasten en bureaucratie;
 • zorg op de juiste plek, dichter bij mensen thuis;
 • aanpakken van de te hoge prijzen voor geneesmiddelen;
 • meer en beter gebruik van moderne technologie.

Er zijn al akkoorden en afspraken om bepaalde doelstellingen te behalen. En in sommige gevallen zijn deze onderwerpen al concreet uitgewerkt in plannen voor 2018 en daarna. Veel blijft echter afhangen van beslissingen die een nieuwe regering zal nemen.

Premiestijging en zorgtoeslag

De zorgpremie zal volgens het ministerie van VWS met circa € 6 per maand stijgen. Voorspellingen van het ministerie over de premies van zorgverzekeraars zijn in het verleden te laag gebleken. Het zou best kunnen dat de premie gemiddeld tot wel € 8 per maand gaat stijgen. De zorgverzekeraars bepalen de nominale premie. Uiterlijk 12 november moeten alle zorgverzekeraars de premies voor 2018 bekendmaken. Dat is een week eerder dan vorig jaar.

Bijdrage Zvw

De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) stijgt met 0,25% naar 6,90% voor het reguliere tarief en naar 5,65% voor het verlaagde tarief.
De premie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) blijft ongewijzigd op 9,65%.
Deze premies worden in rekening gebracht tot een bepaald gemaximeerd grensinkomen. Deze grensinkomens zijn nog niet bekend.

Zorgtoeslag

De zorgtoeslag wordt verhoogd voor lage inkomens. De verhoging van de zorgtoeslag voor deze lage inkomens is naar verwachting sterker dan de tot nu toe geraamde verhoging van de premie. De maximale zorgtoeslag voor een eenpersoonshuishouden wordt € 1.197 (2017: € 1.066). Voor een meerpersoonshuishouden wordt dit € 2.237 (2017: € 2.043).

Eigen risico

In de begroting op Prinsjesdag was een stijging van het eigen risico tot € 400 opgenomen. De formerende partijen hebben aangekondigd dat het eigen risico in 2018 toch € 385 zal blijven. De Tweede Kamer moet een spoedprocedure in gang zetten om dit voor elkaar te krijgen. Als het op tijd lukt om het eigen risico € 385 te laten blijven, dan betekent dat waarschijnlijk een extra premiestijging van nog eens € 10 per verzekerde per jaar.

Dekking

In 2018 is er een aantal wijzigingen in de dekking van de basisverzekering.
Deze wijzigingen waren al voor Prinsjesdag bekend.

 • Behandelingen oefentherapie: Mensen met artrose aan de heup- en kniegewrichten krijgen de eerste 12 behandelingen oefentherapie vergoed.
 • Zittend ziekenvervoer voor kankerpatiënten: Kankerpatiënten die immuuntherapie met geneesmiddelen ontvangen, krijgen het vervoer van en naar de behandeling vergoed.
 • Verzorging aan minderjarigen: De afbakening tussen het basispakket en de Jeugdwet als het gaat om verzorging, wordt aangepast. Verzorging (bijvoorbeeld hulp bij wassen en medicijnen innemen) aan minderjarigen die samenhangt met de geneeskundige zorg die het kind nodig heeft, wordt vanaf 2018 altijd vergoed uit het basispakket.
 • De zorg die minderjarigen krijgen om zelf de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) uit te voeren, blijft in 2018 – net als in 2017 – onder de Jeugdwet vallen. ADL-verrichtingen zijn bijvoorbeeld eten en aankleden. 

Sociale zekerheid

Er is weinig nieuws op het gebied van de sociale zekerheid. De begroting van het kabinet voor 2018 staat in het teken van de uitvoering en implementatie van bestaand beleid.
Een paar concrete opvallende punten noemen we toch even:

 • Schuldhulpverlening

Er komt meer geld voor gemeentelijke schuldhulpverlening. Dit om gemeenten slagvaardiger te maken in het helpen van inwoners met problematische schulden.

 • Mogelijke uitbreiding uitkeringsduur WW

Onlangs is aangekondigd dat het kabinet akkoord is met vrijwillige verlenging van de uitkeringsduur van een werkloosheidsuitkering. De WW-uitkeringsduur wordt in etappes afgebouwd tot maximaal 24 maanden. Werkgevers kunnen binnenkort in hun cao’s afspreken dat hun werknemers na afloop van de ‘gewone’ WW een private WW-uitkering blijven ontvangen. De werknemer betaalt daarvoor wel zelf een bijdrage.

Meer informatie

 
(Bron: Wft Triple A)

Deel dit artikel
Wellicht ook interessant
Heb je vragen?
Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00 tot 16.00 uur.
Schrijf je in voor de Nieuwsbreak
Ontvang maandelijks het laatste nieuws uit de financiële sector en van NIBE-SVV in je mailbox.
Incompany mogelijkheden

Wil je met je team, afdeling of organisatie je kennis en vaardigheden vergroten? Volg samen een training uit ons uitgebreide aanbod. Ook maatwerk mogelijk!