Interpretatie Kifid van begrip ‘Consument’ leidt tot weigering klacht

Bij het Kifid kan een consument terecht wanneer hij een financiële klacht heeft. Het klachteninstituut bemiddelt in geschillen met banken, verzekeraars, tussenpersonen en andere financieel dienstverleners. Maar het Kifid neemt niet álle klachten in behandeling. De zogenoemde uitsluitingsgronden zijn opgenomen in artikel 2 van het reglement Geschillencommissie financiële dienstverlening (Kifid) Bemiddeling en (bindend) advies van 1 april 2017. Een van die uitsluitingsgronden is bijvoorbeeld als een klacht wordt ingediend door iemand die niet onder de definitie van ‘Consument’ valt. Uit een recente uitspraak blijkt wat het Kifid hieronder precies verstaat.

De casus

Een klant heeft een hypothecaire financiering op een tweede woning. Eind 2016 loopt de rentevaste periode van de lening af en doet de bank een nieuw rentevoorstel. De klant is het niet eens met de hoogte van de rente. Hij dient een klacht in bij de bank, maar die verwerpt deze. De klant stapt vervolgens naar het Kifid.

Particuliere hoedanigheid

Op 21 september 2017 doet de Geschillencommissie uitspraak. Die concludeert dat ze de klacht niet in behandeling kan nemen, omdat de klant niet voldoet aan de definitie van ‘Consument’ volgens het reglement van de Geschillencommissie. In grote lijnen is het belangrijkste onderdeel van die definitie dat het moet gaan om een klant in zijn particuliere hoedanigheid.
 
Al in 2009 heeft de bank waar de financiering loopt in een brief aan de klant gesteld dat het gaat om een ‘beleggingspand’. De klant heeft dit niet weersproken. Bovendien heeft de klant zelf aangegeven dat de tweede woning eigenlijk bedoeld was om er zelf af en toe vakantie te houden, en de woning voor de rest tijdelijk te verhuren. Maar van die vakanties was (in elk geval sinds 2012) niets terecht gekomen en de woning was sindsdien permanent verhuurd.

De Commissie legt dit zo uit dat de klant met die exploitatie inkomsten wilde verwerven, althans wilde wachten tot de onroerende zaak in waarde gestegen zou zijn. De Commissie beschouwt de woning daarom als beleggingspand. Als een klant een lening aangaat inzake een ‘beleggingspand’, dan is dit een zakelijke financiering. De klant voldoet niet aan de definitie van consument en de klacht is niet-ontvankelijk.

Eerdere vergelijkbare uitspraak van Kifid

Het Kifid heeft eerder een vergelijkbare uitspraak gedaan. Hier ging het om een financiering van 8 appartementen, die commercieel werden verhuurd. Maar al bij slechts 1 woning geldt dat de financiering daarvan ‘zakelijk’ is. Dit speelt al als het oorspronkelijke doel van de woning was om er zelf vakantie te vieren, maar dit in de praktijk achteraf niet gebeurt. De definitie Consument wordt erg strikt geïnterpreteerd door het Kifid. Het argument van de klant dat hij heeft gehandeld als particulier, doet daar niets aan af.

Sneltest

  • Bent u er niet zeker van of de klant wel of niet valt onder de definitie van ‘consument’ volgens het Kifid? Meld dit dan ook aan de klant en laat hem de Sneltestmaken.

  • Houd er rekening mee dat het niet-behandelbaar zijn van de klacht bij het Kifid niet betekent dat de klant ongelijk heeft. Het kan best zijn dat de klant gelijk heeft, maar dat zal hij dan op een andere manier, zoals een civiele procedure bij een rechter, moeten aantonen.

Klachtentermijn

In beginsel moet een klacht binnen 1 jaar nadat de klacht bij de financieel dienstverlener zelf is ingediend, aan het Kifid worden voorgelegd. Hierop zijn enkele uitzonderingen. Als de interne klachtenprocedure bijvoorbeeld na een jaar nog loopt, dan heeft de klager na afloop daarvan altijd nog 3 maanden om zijn klacht bij het Kifid in te dienen. Deze termijn geldt alleen als de financieel dienstverlener de klant daarop heeft gewezen. Is dat niet het geval, dan geldt de ‘redelijke termijn’.  Wat ‘redelijk’ is, verschilt van geval tot geval. In een eerdere uitspraak blijkt dat 3,5 jaar in elk geval niet redelijk is.

Meer weten?

Lees de uitsluitingsgronden in artikel 2 van het reglement Geschillencommissie financiële dienstverlening (Kifid) Bemiddeling en (bindend) advies
 
De klachtenprocedure bij het Kifid komt in diverse opleidingen van NIBE-SVV aan bod:

Deel dit artikel
Wellicht ook interessant
Heb je vragen?
Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00 tot 16.00 uur.
Schrijf je in voor de Nieuwsbreak
Ontvang maandelijks het laatste nieuws uit de financiële sector en van NIBE-SVV in je mailbox.
Incompany mogelijkheden

Wil je met je team, afdeling of organisatie je kennis en vaardigheden vergroten? Volg samen een training uit ons uitgebreide aanbod. Ook maatwerk mogelijk!