Cedeo-onderzoek: Klanten zeer tevreden over NIBE-SVV

De klanten van NIBE-SVV zijn zeer positief over zowel het maatwerk als over de opleidingen in de open lijn (standaardopleidingen) in ons aanbod. Dit blijkt uit het klanttevredenheidsonderzoek dat Cedeo onlangs heeft uitgevoerd. Cedeo is een onafhankelijke instantie voor de certificering van aanbieders van onder andere opleidingen. Met een score van 100% tevredenheid voor maatwerk en van 93,4% voor de standaardopleidingen is NIBE-SVV bijzonder goed uit de bus gekomen. We houden dus ook voor de komende 2 jaren onze Cedeo-erkenning.

Enorm aanbod

Er zijn in Nederland ruim 8.500 commerciële opleidingsinstituten die maatwerk- en open opleidingen aanbieden. Voor veel opleidingsfunctionarissen is het lastig om wijs te worden uit het enorme en daardoor onoverzichtelijke aanbod. Ze kiezen om die reden vaak alleen aanbieders die Cedeo-erkend zijn. Dat geeft hen de garantie dat minimaal 80 procent van hun klanten ‘tevreden tot zeer tevreden’ is over de kwaliteit en de dienstverlening. Daarnaast hebben ze de zekerheid dat de beoordeling actueel is. Want om de Cedeo-erkenning te behouden moeten aanbieders elke 2 jaar een nieuw klanttevredenheidsonderzoek afsluiten met een positief resultaat.

Cedeo-erkenning

Als aanbieder van opleidingen kom je alleen in aanmerking voor een Cedeo-erkenning als je de opleidingen aantoonbaar naar tevredenheid van je klanten hebt verzorgd. Om te achterhalen hoe het zit met die klanttevredenheid doet Cedeo elke 2 jaar een klanttevredenheidsonderzoek onder (in)kopers van opleidingen. Cedeo legt hen een aantal gerichte vragen voor over hun ervaringen met het opleidingsinstituut. Pas als minimaal 80% van de ondervraagde klanten in hoge mate tevreden is over de verschillende stappen in het voor-, uitvoerings-, en natraject, krijg je de Cedeo-erkenning. En daarnaast moet je nog voldoen aan eisen die Cedeo stelt aan onder andere kwaliteit en continuïteit. Je kunt er zeker van zijn dat de beoordeling actueel is. Want om de Cedeo-erkenning te behouden moeten aanbieders elke 2 jaar een nieuw klanttevredenheidsonderzoek afsluiten met een positief resultaat.

Tevredenheid over NIBE-SVV

Uit het onderzoek dat Cedeo onlangs heeft afgerond over de opleidingen van NIBE-SVV komt naar voren dat wij ruimschoots voldoen aan de gestelde eisen voor de Cedeo-erkenning voor zowel maatwerk als standaardopleidingen.

Maatwerk

Uit het onderzoek blijkt onder andere dat alle ondervraagde klanten tevreden zijn over de manier waarop NIBE-SVV de verschillende maatwerktrajecten uitvoert. 20 procent geeft hier zelfs de hoogst mogelijke score: ‘zeer tevreden’. Een klant in het onderzoeksrapport: “In onze beroepsgroep, als financieel professional, ben je ook gewoon verplicht om je kennis up-to-date te houden. Het pakket dat NIBE-SVV hiervoor biedt, is helemaal perfect; alles bij elkaar, actueel en eenvoudig digitaal bereikbaar”.

Ook heeft NIBE-SVV de organisatorische en administratieve zaken goed geregeld, zo is de unanieme bevinding van de geïnterviewden. “Ze zijn vriendelijk en behulpzaam. Toen wij een keer te maken kregen met zieken, werd hier goed mee omgegaan en hebben we samen naar een oplossing gezocht”, zo vertelt een van de klanten. Een andere klant zegt: “De bereikbaarheid is uitstekend; onze vragen worden altijd snel en vakkundig beantwoord. Je hebt niet het gevoel een nummer te zijn.”

Standaardopleidingen

Cedeo heeft eveneens onderzoek gedaan naar een aantal standaardopleidingen en -trainingen van NIBE-SVV. De klanten zijn zowel positief over het opleidingsprogramma zoals aangeboden door NIBE-SVV als over de opleiders. Ze vinden dat NIBE-SVV goed gekwalificeerde trainers inzet die uitstekend berekend zijn op hun taak. Met name de praktische insteek van de docenten werd regelmatig als sterk punt genoemd.

De manier waarop NIBE-SVV de verschillende opleidingen/trainingen ten uitvoer heeft gebracht, is naar tevredenheid van 90% van de klanten. Zij geven als verklaring het hoge niveau van de bijeenkomsten, de actualiteit die goed verwerkt wordt en de enthousiaste manier waarop de stof wordt overgedragen.

Nog een van de genoemde positieve punten van de gevolgde opleiding of training is dat deze voldoende handvatten heeft geboden voor toepassing in de praktijk. In verband met corona volgden een aantal klanten de opleiding online. Dit had geen effect op hun tevredenheid: “De kwaliteit was en bleef prima en de digitale leeromgeving van NIBE-SVV werkt prettig”, aldus een van hen.
Over de kwaliteit en alles wat er bij de open trainingen van NIBE-SVV komt kijken zijn de geïnterviewde klanten zeer te spreken. Een klant: “Ik ben gewoon heel tevreden over het hele traject. Ook de manier waarop ze omgingen met alle maatregelen die van overheidswege werden opgelegd in verband met covid-19 getuigde van flexibiliteit in combinatie met professionaliteit.”

Mooi compliment

Onze directeur, Jeanette Hadderingh, is blij met het goede resultaat: “Een score van 100% voor maatwerk en van 93,4% voor open lijn zijn beide mooie scores, en ook op beide gebieden een verbetering ten opzichte van het vorige onderzoek. Dit is een mooi compliment en een inspiratie om net zo bevlogen door te gaan”.

De onderzoeksresultaten zijn openbaar en bij Cedeo op te vragen.

Bekijk de case

Deel dit artikel
Wellicht ook interessant
Heb je vragen?
Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00 tot 16.00 uur.
Schrijf je in voor de Nieuwsbreak
Ontvang maandelijks het laatste nieuws uit de financiële sector en van NIBE-SVV in je mailbox.
Incompany mogelijkheden

Wil je met je team, afdeling of organisatie je kennis en vaardigheden vergroten? Volg samen een training uit ons uitgebreide aanbod. Ook maatwerk mogelijk!