In 2021 forse stijging faillissementen verwacht

In vergelijking met 2019 zal het aantal faillissementen in Nederland in 2020 en 2021 met 30% stijgen, zo voorspelt internationale kredietverzekeraar Coface in de Coface Barometer Q3 2020. Volgens Coface is dit het gevolg van de mondiale onzekerheid over de ontwikkeling van het coronavirus. 

Centraal in de barometer van Coface staan de kredietrisico’s op landenniveau en per sector. Een kredietrisico is de mogelijkheid van een verlies wanneer een kredietnemer een lening niet terugbetaalt of zijn contractuele verplichtingen niet nakomt. Sinds de uitbraak van corona is de kredietwaardigheid van bedrijven wereldwijd sterk afgenomen.

Nederland

In Nederland heeft overheidssteun tot op heden veel bedrijven gered, maar op termijn dwingen de gevolgen van het coronavirus de Nederlandse economie tot fundamentele hervormingen. Oplopende werkloosheid en een stijging van het aantal faillissementen zijn dan onvermijdelijk, aldus de kredietverzekeraar. 

Coface handhaaft het landenrisico van Nederland op niveau A2. Daarmee blijft ons land in de top-10 van landen op het gebied van het risico van niet-betaling van handelsvorderingen. Wat sectorrisicobeoordelingen betreft, oordeelt Coface dat in Nederland de auto-industrie en de detailhandel momenteel het grootste risico lopen, terwijl de agro-food en de ict-sector juist het meest veerkrachtig zijn.

Geldfit Zakelijk

Door de coronacrisis zijn kleine ondernemers in toenemende mate vatbaar voor betalingsachterstanden of schulden. Voor deze groep biedt Geldfitzakelijk.nl vanaf 1 november uitkomst.

Ondernemers met geldzorgen worden via Geldfit Zakelijk met een specifieke online test doorgeleid naar gepaste hulp. De Nederlandse Schuldhulproute biedt vervolgens zelfhulptoepassingen, een online vraagbaak, coaching van oud- of mede-ondernemers, evenals doorverwijzing naar gemeenteloketten. Ook kunnen ondernemers die hun financiële problemen niet meer zelf te boven kunnen komen, kosteloze en onafhankelijke professionele ondersteuning op maat krijgen van de Stichting MKB Doorgaan.

Geldfit Zakelijk is tot stand gekomen met steun van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), het Verbond van Verzekeraars, InRetail en Vattenfall. Het initiatief borduurt voort op het succes van de online test GeldFit.nl voor particulieren en de infrastructuur die door de Nederlandse Schuldhulproute is opgezet voor particuliere schuldhulpverlening en vroegsignalering.

Signalen

Bij financieel dienstverleners wordt de schuldenproblematiek van zakelijke klanten acuut. Niet alleen de relatiebeheerders, maar ook medewerkers op kredietafdelingen, en met name de professionals op de afdeling Bijzonder Beheer, kunnen zakelijke kredietnemers die in de problemen dreigen te komen, wijzen op Geldfit Zakelijk. Dit kan bijdragen aan een tijdig herstel en kan bijvoorbeeld een faillissement voorkomen. 

Detectie signalen

Belangrijk is te signaleren dat de kredietwaardigheid van zakelijke klanten onder druk staat. Hoe eerder signalen worden opgepikt, des te sneller je kunt anticiperen op problemen. Dit vergroot de kans op herstel.

Voorbeelden van signalen

Voorbeelden van signalen die kunnen duiden op een verslechtering van de kredietwaardigheid van zakelijke klanten zijn:

  • volledig gebruik van rekening-courant en regelmatige overschrijdingen van de limiet;
  • het (te) laat aanleveren van pandlijsten, voorraadoverzichten en andere financiële informatie;
  • het oplopen van de post Debiteuren en Voorraden van de zakelijke klant. Dat is indicatief voor verminderde leveringen door en vertraagde betalingen aan de zakelijke klant;
  • verandering in patroon van privé-opnames door de ondernemer;
  • verslechtering in gemak en/of frequentie van contact met de ondernemer;
  • verslechterende of problematische situatie bij belangrijke leverancier(s) en/of belangrijke klanten van de zakelijke klant.

Deze en andere signalen komen uitvoerig aan bod in de opleiding Bijzonder Beheer Zakelijk. Ook krijg je in deze opleiding handreikingen voor passende acties als zo’n signaal je bereikt. 

Andere opleidingen op dit gebied

Deel dit artikel
Wellicht ook interessant
Heb je vragen?
Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00 tot 16.00 uur.
Schrijf je in voor de Nieuwsbreak
Ontvang maandelijks het laatste nieuws uit de financiële sector en van NIBE-SVV in je mailbox.
Incompany mogelijkheden

Wil je met je team, afdeling of organisatie je kennis en vaardigheden vergroten? Volg samen een training uit ons uitgebreide aanbod. Ook maatwerk mogelijk!