Wijzigingen in de zorg in 2019

Per 1 januari 2019 is wet- en regelgeving veranderd, ook op het gebied van de zorg. Een beknopt overzicht van de veranderingen leest u hier.

Verplicht eigen risico blijft gelijk op € 385

In 2019 bedraagt het verplicht eigen risico van de zorgverzekering € 385 (ongewijzigd). Dit eigen risico geldt voor alle verzekerden vanaf 18 jaar. Het verplicht eigen risico blijft tot en met 2021 ongewijzigd.

Wijzigingen zorgtoeslag in 2019

De zorgtoeslag is in 2019 maximaal € 100 (2018: € 94) per maand voor alleenstaanden en € 193 (2018: € 176) voor iedereen met een toeslagpartner. De toeslag vervalt voor alleenstaanden boven een inkomen van € 29.562 (2018: € 28.720) en voor partners met een gezamenlijk inkomen boven de € 37.885 (2018: € 35.996).
Ook boven een vermogen van € 114.776 (2018: € 113.415) is er geen recht meer op zorgtoeslag.

Maximum bijdrage-inkomen Zorgverzekeringswet (Zvw) verandert

In 2019 bedraagt het maximum bijdrage-inkomen voor de Zvw op jaarbasis € 55.927 (2018: € 54.614). Het percentage inkomensafhankelijke hoge bijdrage voor de Zvw is gestegen naar 6,95% (2018: 6,90%). De lage inkomensafhankelijke bijdrage is in 2019 5,70% (2018: 5,65%) tot een maximum van € 3.187 (2018: € 3.085). Dit lagere percentage geldt onder meer voor zelfstandigen, AOW’ers, ondernemers en pensioengerechtigden.

Wijzigingen bedragen wanbetalers

De bestuursrechtelijk premie voor wanbetalers bedraagt in 2019 € 138,50 per maand. In 2018 was dit € 136,67. 

Wijzigingen bedragen onverzekerden

De boete voor onverzekerden is in 2019 € 402,24 (2018: € 386,49). Ambtshalve verzekerden betalen in 2018 € 134,08 per maand aan het CAK (2018: € 128,83). 

Wijzigingen dekking

Sinds 1 januari 2019 is het basispakket uitgebreid met de volgende vergoedingen:
 
Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)
Huisartsen kunnen mensen met een gezondheidsrisico door overgewicht doorverwijzen. De GLI richt zich op het tegengaan van overgewicht door onder begeleiding minder te eten en meer te bewegen. Daarnaast is er psychologische ondersteuning om te werken aan gedragsverandering.
 
Zittend ziekenvervoer
De vergoeding van zittend ziekenvervoer is ruimer geworden. Hierdoor kunnen patiënten gebruikmaken van vervoer van en naar consulten, onderzoek en controles, als deze samenhangen met de behandeling. In 2018 werd alleen het vervoer vergoed als de patiënt een behandeling moest ondergaan. Daar zijn nu consulten, onderzoeken en controles bijgekomen.
 
Oefentherapie bij COPD
Sinds 1 januari 2019 wordt oefentherapie bij COPD vergoed vanaf de eerste behandeling. COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Het is een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem.
 
Wel is er een maximum op het aantal behandelingen dat vergoed wordt. In het eerste behandeljaar zijn dit er maximaal 70. In de jaren daarna is het maximale aantal behandelingen afhankelijk van de ernst van de COPD. Op de vergoeding van deze kosten is het eigen risico van toepassing.
 
Eigen bijdrage medicijnen gemaximeerd
Voor sommige medicijnen is een eigen bijdrage verschuldigd. In 2019 is deze eigen bijdrage gemaximeerd op in totaal € 250 per persoon per jaar. Dit betekent dat apotheken geen eigen bijdragen meer in rekening zullen brengen. Zij weten immers niet of het maximum al is bereikt. De eigen bijdrage voor medicijnen wordt nu achteraf in rekening gebracht door de zorgverzekeraar. Deze werkwijze is nieuw en kan tot vragen van klanten leiden.
 
Glucose-zelfmeting met FGM
Eerder in 2018 is het basispakket uitgebreid met een vergoeding voor het zelf bloedsuiker meten met Flash Glucose Monitoring (FGM) bij sommige vormen van diabetes. FGM is een systeem om continu suikerwaarden te meten. Sinds het voorjaar van 2018 kunnen vier typen diabetespatiënten dit hulpmiddel vergoed krijgen met terugwerkende kracht tot 27 november 2017.
 
Ook is de dekking van de basisverzekering op sommige punten beperkt:
 
Geen vergoeding meer voor paracetamol, vitamines en mineralen
Sinds 1 januari 2019 worden paracetamol, vitaminen en mineralen die ook zonder recept bij de apotheek of drogist te verkrijgen zijn, niet langer vergoed uit het basispakket.

Overige relevante wijzigingen

Verhoging lage btw-tarief
Het lage btw-tarief is per 1 januari 2019 verhoogd van 6% naar 9%. Daardoor zijn ook sommige zorgkosten gestegen. Medicijnen bij de apotheek, maar ook hulpmiddelen zoals katheters, een kunstarm of een gehoorapparaat, zijn duurder geworden. Mensen kunnen dit merken in hun te betalen eigen risico en eigen bijdragen. Medische handelingen in de gezondheidszorg zijn vrijgesteld van btw.
 
Eigen bijdragen Wmo en Wlz
Vanaf 1 januari 2019 kost de ondersteuning vanuit de Wmo € 17,50 per vier weken. Dit geldt voor iedereen, ongeacht inkomen, vermogen of gebruik. Voor de eigen bijdrage Wlz gaat de vermogensinkomensbijtelling omlaag van 8% naar 4%. Dat betekent dat een kleiner deel van het spaargeld meetelt voor de eigen bijdrage voor langdurige zorg.
 
Verlagen maximale collectiviteitskorting per 1 januari 2020
De maximale collectiviteitskorting voor zorgverzekeringen wordt verlaagd van 10% naar 5% per 1 januari 2020. Deze wijziging gaat dus nog niet dit jaar in. Wel zal de adviseur dit jaar in het overstapseizoen alle collectief verzekerden goed moeten adviseren hoe het beste om te gaan met deze komende verandering.

Uitgebreidere informatie

Veranderingen in het basispakket van de zorgverzekering in 2019
 
De veranderingen komen ook aan bod in een aantal opleidingen van NIBE-SVV:

 

Deel dit artikel
Wellicht ook interessant
Heb je vragen?
Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00 tot 16.00 uur.
Schrijf je in voor de Nieuwsbreak
Ontvang maandelijks het laatste nieuws uit de financiële sector en van NIBE-SVV in je mailbox.
Incompany mogelijkheden

Wil je met je team, afdeling of organisatie je kennis en vaardigheden vergroten? Volg samen een training uit ons uitgebreide aanbod. Ook maatwerk mogelijk!