PE-periode 2017-2019 is achter de rug: wat valt op?

De eerste (2-jarige) Wft-PE-periode liep op 1 april 2019 af. Vanaf nu zijn er alleen maar 3-jarige PE-periodes. In de PE-periode 2017-2019 zijn 119.023 PE-examens afgelegd. Wat valt op? 

Enkele cijfers

Wat onmiddellijk opvalt is dat velen hun Wft-PE-examen zo laat mogelijk hebben gepland. In het eerste PE-jaar werden gemiddeld per maand bijna 4.000 PE-examens afgelegd (de meeste vlak voor 1 april 2018). In het tweede PE-jaar was dat bijna 6.000 per maand. In de laatste 2 maanden van de PE-periode - in februari en maart 2019 - piekte het aantal PE-examens zelfs tot ruim 31.000. De slagingspercentages vielen daarbij erg mee (hoewel degenen die niet zijn geslaagd daar mogelijk anders over denken). Deze bleven gemiddeld ruim boven de 80%. De laatste maand bedroeg het percentage 81,5.

Adviesbevoegdheid

Wat betekent dat voor het totale aantal beroepskwalificaties (dat wil zeggen: diploma’s met adviesbevoegdheid na 1 april 2019)? Dat valt niet te zeggen. Naast het aantal van ruwweg 100.000 diploma’s, waarvan de adviesbevoegdheid is verlengd via de weg van een behaald PE-examen, is een onbekend aantal beroepskwalificaties omgezet in een hogere beroepskwalificatie zonder dat een PE-examen nodig was. Denk bijvoorbeeld aan de Adviseur vermogen, die in de PE-periode is geslaagd voor de initiële module Hypothecair krediet of Pensioen. Bovendien is tijdens de PE-periode een aantal wijzigingen bekend geworden, waardoor bepaalde PE-examens niet langer nodig waren. Zoals Basis, dat inmiddels geen aparte beroepskwalificatie meer is. Basis levert dus ook geen diploma meer op, maar alleen een certificaat. Daarnaast gold voor een kleine 18.000 Adviseurs consumptief krediet, dat zij ook zonder dat diploma adviesbevoegd blijven op grond van een diploma Adviseur hypothecair krediet.

Initiële examens

In de eerste PE-periode zijn ook 79.117 initiële examens afgelegd. Anders dan bij de PE-examens zijn de meeste initiële examens (44.400) juist in het eerste PE-jaar afgelegd. In het tweede PE-jaar daalde het aantal tot 34.717. Voor een deel is dat verklaarbaar: zij die de PE-plusexamens hadden gemist, moesten via de weg van de initiële examens hun Wft-diploma halen. Daarnaast speelt vast en zeker mee dat de werkgelegenheid in de financiële sector onder druk staat. Ook is van belang dat binnen het mbo de belangstelling voor de afstudeerrichting Bank en Verzekeringen (waarvan bepaalde Wft-diploma’s deel uitmaken) is gedecimeerd.

Slagingspercentages

De slagingspercentages voor de initiële examens liggen gemiddeld genomen nog steeds boven de 60% (in het eerste PE-jaar 60,2%; in het tweede PE-jaar 60,5%). Er zijn daarbij wel aanmerkelijke verschillen tussen de verschillende initiële examens. Basis scoort het hoogst met ruim 73%, Hypothecair krediet en Vermogen bungelen onderaan met rond de 45% geslaagden. Overigens zijn ook die lage percentages in vergelijking met het pre-Wft-tijdperk nog steeds heel behoorlijk.

Bijzondere PE-examens en de alternatieven

Voor hen die in de eerste PE-periode geen PE-examen hebben behaald en die hun adviesbevoegdheid willen herstellen, is er het bijzondere PE-examen. De grote vraag is hoeveel diplomahouders daarvan gebruik gaan maken.
Natuurlijk is er een groep diplomahouders die – om welke reden dan ook – er niet in geslaagd is tijdig het voor hen noodzakelijke PE-examen te behalen. Dat zijn deels professionals die bijvoorbeeld door langdurige ziekte, buitenlands verblijf, bevallings- of zorgverlof niet in staat zijn geweest op het voorgenomen moment PE-examen te doen. Anderen komen uit de categorie ‘zo laat mogelijk-PE-examen doen’ en vervolgens niet slagen. In de week van 24 tot 28 juni 2019 worden de bijzondere PE-examens voor de eerste keer afgenomen (en daarna pas weer in oktober), zodat deze diplomahouders minimaal een aantal maanden niet adviesbevoegd zijn. Daar is overigens wel een oplossing voor.

Herleven adviesbevoegdheid

De adviesbevoegdheid herleeft namelijk ook als u de betreffende initiële examens opnieuw haalt. Bij bijvoorbeeld Zorgverzekeringen (1 module) ligt dat meer voor de hand dan bij bijvoorbeeld Pensioen (3 modules). Maar voor iemand die zijn vak heeft bijgehouden, hoeft dat niet onoverkomelijk te zijn. In dat geval herleeft de adviesbevoegdheid met het behalen van de laatste noodzakelijke module. En u kunt die initiële examens op elk gewenst moment afleggen.
 
Voor diplomahouders Adviseur schadeverzekering particulier bestaat er een alternatieve mogelijkheid. Met het behalen van de module Schadeverzekering zakelijk ontvangen zij het diploma Adviseur schadeverzekering zakelijk. Dat heeft als nevenvoordeel dat zij in de lopende PE-periode geen PE-examen hoeven te doen. Zo’n alternatief heeft ook de diplomahouder Adviseur vermogen die geen PE-examen heeft behaald; met het behalen van de module Hypothecair krediet óf het behalen van de module Pensioen ontvangt hij een ‘hoger’ diploma met onmiddellijke adviesbevoegdheid.

Tip: maak het uzelf makkelijk

Zeker als u pas vrij recent uw PE-examen heeft behaald, geldt het advies: ga meteen door. Omdat de PE-examens steeds een periode van 3 jaar ‘actualiteiten’ omvatten, is er een behoorlijke overlap tussen de nieuwe PE-examens en die van de vorige periode. En als u er toch nog lekker in zit, is dat wel zo prettig. En dan weet u meteen dat uw adviesbevoegdheid tot april 2025 gegarandeerd is.

Meer informatie

Deel dit artikel
Wellicht ook interessant
Heb je vragen?
Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00 tot 16.00 uur.
Schrijf je in voor de Nieuwsbreak
Ontvang maandelijks het laatste nieuws uit de financiële sector en van NIBE-SVV in je mailbox.
Incompany mogelijkheden

Wil je met je team, afdeling of organisatie je kennis en vaardigheden vergroten? Volg samen een training uit ons uitgebreide aanbod. Ook maatwerk mogelijk!