Géén Wft-Volmacht meer, maar diploma GA blijft

Onlangs heeft de minister van Financiën definitief besloten dat er géén nieuw Wft-diploma Volmacht gaat komen. Maar natuurlijk blijft er bij NIBE-SVV wel een opleiding en een diploma voor gevolmachtigd agenten (GA) bestaan.

Geen Wft-Volmachtdiploma meer

Aan het besluit van de minister is een uitgebreide bezinningsperiode vooraf gegaan. Het oude vakbekwaamheidsstelsel kende 2 Wft-Volmachtdiploma’s en kort voor de invoering van het huidige stelsel (3 jaar geleden) lagen er zelfs nog 5 verschillende Wft-Volmachtdiploma’s op de tekentafel. Maar op het laatste moment werd dat deel van het nieuwe vakbekwaamheidsstelsel in heroverweging genomen. Enerzijds omdat de in de Wft geregelde diplomaplicht alleen betrekking heeft op klantmedewerkers, terwijl het Volmachtdiploma juist voor leidinggevenden is bedoeld. En anderzijds omdat 5 Volmachtdiploma’s wel heel erg veel is. Nadat nog even de variant met 1 (door AFM en Verbond gewenst) Wft-Volmachtdiploma aan de horizon heeft gegloord, is ook die nu van tafel. Het CDFD heeft de minister geadviseerd geen Wft-Volmachtdiploma in te voeren, omdat het vakbekwaamheidsbouwwerk is gericht op de bescherming van de klant en gevolmachtigd agenten adviseren de klant niet. De minister volgt dat heldere advies. 

Het Volmachtdiploma blijft

Dat er geen wettelijk verplicht Volmachtdiploma komt, betekent natuurlijk niet dat een goede opleiding voor een gevolmachtigd agent niet nodig is. Om die reden heeft NIBE-SVV op het moment dat de wettelijke diplomaplicht verviel, de opleiding en het examen GA gehandhaafd. Daaraan was de wens gekoppeld om – in overleg met de markt – nieuwe toetstermen (exameneisen) vast te stellen. Zolang de minister van Financiën geen definitieve beslissing over een nieuw Wft-diploma had genomen, was dat niet zinvol: als de minister wél tot invoering van een nieuw diploma Wft-Volmacht zou hebben besloten, dan had hij zelf de toetstermen vastgesteld en was het werk van anderen voor niets geweest. Die situatie is nu veranderd. NIBE-SVV is daarom in overleg met de markt over nieuwe toetstermen. Aansluitend wijzigen ook de opleiding en het examen. Tot die tijd blijven de huidige opleiding Gevolmachtigd Agent en het gelijknamige examen gehandhaafd.
 
Meer over de Volmachtopleiding bij NIBE-SVV
Meer over het Volmachtexamen bij NIBE-SVV

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant

Op Dinsdag, 3 Augustus, 2021, 08:36

Bereid je optimaal voor op je Wft-PE-examen

Op 1 april 2022 loopt de huidige PE-periode af. Dat betekent dat je nog tot deze datum hebt om je Wft-PE-examen(s) te behalen. In een poll op onze LinkedIn-pagina vroegen we wanneer onze studenten van plan zijn dit examen te gaan doen. We zijn blij om te zien dat 59% al gecertificeerd is en 22% van plan is om tijdens de zomerperiode examen te doen. Dat is verstandig, want wie tot het laatste moment wacht kan zijn of haar adviesbevoegdheid kwijtraken. Ben je nog niet gecertificeerd? Dan zijn er verschillende dingen die je kunt doen om je optimaal voor te bereiden op het examen.

Lees verder

Heb je vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00 tot 16.00 uur.

Vraag onze opleidingsgids aan

Het complete aanbod voor ambitieuze financieel dienstverleners ligt weer voor je klaar. Benieuwd naar ons volledige aanbod?

De Wft-PE periode loopt tot 1 april 2022!

Als financieel adviseur moet je je beroepskwalificatie(s) onderhouden. Zorg dat je aan deze eis voldoet met de Wft-PE examens en opleidingen van NIBE-SVV.