Geen leeftijdsdiscriminatie bij consumptief krediet

Veel kredietverstrekkers hanteren voor het verstrekken of afbouwen van consumptieve kredieten een maximumleeftijd. In de wet of in gedragscodes die betrekking hebben op consumptief krediet staat daarover niets vermeld. Voor 2 klanten reden genoeg om bij het Kifid een klacht op tafel te leggen over vermeende leeftijdsdiscriminatie. Beide klachten zijn niet gehonoreerd.

Kredietlimiet maandelijks verlaagd

In het eerste geval verneemt een klant van zijn kredietverstrekker dat zijn kredietlimiet maandelijks wordt verlaagd met 1/120ste deel. Want de klant is 65 jaar en als hij 75 jaar is, is zijn krediet dan volledig afgebouwd. Volgens de klant is hier sprake van leeftijdsdiscriminatie. Het Kifid oordeelt anders. Het stelt dat een kredietverstrekker veel beleids- en contracteervrijheid heeft. Zolang de opzegging geleidelijk verloopt, waarbij een opzegtermijn van 10 jaar geldt, houdt de kredietverstrekker rekening met de eisen van redelijkheid en billijkheid van het afbouwen van het krediet. Het is bovendien redelijk dat de kredietverstrekker behoedzaam omgaat met de restschuld die overblijft als de klant overlijdt.

Klant krijgt geen krediet

Een andere klant wil in 2014 een krediet afsluiten en stuit op een weigering van zijn kredietverstrekker. De klant is op dat moment ouder dan 65 jaar, de maximumleeftijd die de kredietverstrekker hanteert in zijn beleid. Toch verstrekt hij, na protest van de klant, het krediet. In augustus 2016 verzoekt de klant het kredietlimiet te verhogen. De klant is dan ouder dan 70. Conform zijn beleid verlaagt de kredietverstrekker het limiet per direct naar € 0,00. Leeftijdsdiscriminatie, vindt de klant. Hij dient een klacht in en wijst erop dat nergens in de wet of in gedragscodes staat vermeld dat voor kredieten een maximumleeftijd mag worden gehanteerd. Het Kifid wijst ook deze klacht af. Tenminste, deels. De kredietverstrekker heeft de maximumleeftijd verhoogd naar 70 en daarom vindt het instituut het wel zo redelijk dat de limiet pas per 10 juli 2019 wordt teruggebracht naar € 0,00.

Arbeid, beroep en beroepsonderwijs

In beide gevallen heeft de klant zijn gelijk niet gehaald. Het wettelijke verbod is immers beperkt tot leeftijdsdiscriminatie bij arbeid, beroep en beroepsonderwijs, maar geldt niet bij goederen en diensten. En daar ging het in deze twee gevallen nu juist om.

Meer weten? 

In diverse opleidingen van NIBE-SVV komt consumptief krediet aan de orde:

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant

Op Dinsdag, 3 Augustus, 2021, 08:36

Bereid je optimaal voor op je Wft-PE-examen

Op 1 april 2022 loopt de huidige PE-periode af. Dat betekent dat je nog tot deze datum hebt om je Wft-PE-examen(s) te behalen. In een poll op onze LinkedIn-pagina vroegen we wanneer onze studenten van plan zijn dit examen te gaan doen. We zijn blij om te zien dat 59% al gecertificeerd is en 22% van plan is om tijdens de zomerperiode examen te doen. Dat is verstandig, want wie tot het laatste moment wacht kan zijn of haar adviesbevoegdheid kwijtraken. Ben je nog niet gecertificeerd? Dan zijn er verschillende dingen die je kunt doen om je optimaal voor te bereiden op het examen.

Lees verder

Heb je vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00 tot 16.00 uur.

Vraag onze opleidingsgids aan

Het complete aanbod voor ambitieuze financieel dienstverleners ligt weer voor je klaar. Benieuwd naar ons volledige aanbod?

De Wft-PE periode loopt tot 1 april 2022!

Als financieel adviseur moet je je beroepskwalificatie(s) onderhouden. Zorg dat je aan deze eis voldoet met de Wft-PE examens en opleidingen van NIBE-SVV.