Opruimen zonnepanelenresten na brand gedekt?

Je ziet steeds meer zonnepaneleninstallaties op daken. Dat is goed voor het milieu. Maar de toename gaat ook gepaard met een toename van het risico op brand. En daarmee neemt ook het risico toe dat zonnepanelendeeltjes zich in de (wijde) omgeving verspreiden. Wie ruimt die deeltjes op en wie draait voor de kosten op? Daar is nog weinig duidelijkheid over. 

Als zonnepanelen beschadigd raken door brand, ontstaan er verbrande en onverbrande resten. Bij een grote uitslaande brand is er sprake van een enorme warmteontwikkeling. De warmte stijgt op en voert in de rook allerlei stoffen mee, die ergens anders neerkomen. Vaak verspreiden de deeltjes zich veel verder dan alleen het eigen terrein. Ze komen terecht op weilanden waar koeien grazen, of in gewassen. Dit kan een gevaar voor de voedselveiligheid opleveren. De zonnepanelendeeltjes moeten dan ook worden opgeruimd. 

Complexe problematiek

Wie verantwoordelijk is voor het opruimen van die zonnepanelenrestanten en of de verzekering de opruimingskosten dekt, is echter een vraag waarop (nog) geen eenduidig antwoord te geven is. De problematiek blijkt complex: 

  • Je hebt te maken met verschillende eigendomsconstructies: eigenaar van het gebouw is ook de eigenaar van de zonnepanelen, zonnepanelen zijn in eigendom van de energiemaatschappij, of de eigenaar van een gebouw verhuurt een deel van zijn dak aan één of meerdere andere partijen. De verschillende constructies kunnen het voor een verzekeraar ingewikkeld maken om bij een schade te achterhalen wie verantwoordelijk is voor het opruimen en de kosten daarvan. 
  • Er zijn veel verschillen in de polisvoorwaarden van de diverse verzekeraars. De definities van de diverse begrippen zijn niet eenduidig. Ook sluiten de verschillende verzekeringen niet altijd goed op elkaar aan. En daar komt bij dat de verzekerde niet altijd meldt aan de verzekeraar dat er zonnepanelen op het dak liggen.

Naar een oplossing

Vanuit de maatschappelijke rol van verzekeraars heeft het Verbond van Verzekeraars deze problematiek inmiddels aan de orde gesteld en een werkgroep samengesteld. Die heeft gekeken naar de huidige definities in polisvoorwaarden van opruimingskosten en de milieuschadeverzekering (MSV). Hieruit blijkt dat er geen sluitende dekking is voor de opruiming(skosten) van zonnepanelenrestanten. Als mogelijke oplossing voor het probleem heeft het Verbond voorbeelddefinities gemaakt die verzekeraars kunnen gebruiken om een uitbreiding te doen op de dekking onder de brandverzekering of de milieuschadeverzekering. Verder heeft de Stichting Salvage nu ook het mandaat gekregen om te handelen namens verzekeraars als er sprake is van opruiming van zonnepaneelrestanten. Ook wordt er een opruimingsprotocol voor schadebedrijven gemaakt.

Protocol ‘zonnepaneel incidenten’ 

Het Verbond van Verzekeraars heeft inmiddels samen met de VOAM en Stichting Salvage een onderzoeksprotocol ‘zonnepaneel incidenten’ opgesteld. Doel van het protocol is dat alle betrokken partijen weten wie wat moet doen na een incident waarbij zonnepanelendeeltjes zijn vrijgekomen. 

Puzzelstuk voor adviseurs

Niet alleen verzekeraars hebben het moeilijk met die opruimingskosten. Ook voor adviseurs is het een puzzelstuk: welke verzekering dekt wat, sluiten de verzekeringen van de klant goed op elkaar aan? Hoewel de verzekeraars een stap in de goeie richting hebben gezet, blijkt het voor een adviseur in de praktijk nog steeds lastig. Een paar dingen die kunnen helpen:

  • Zorg ervoor dat je klant je op de hoogte houdt en tijdig veranderingen in zijn situatie meldt, dus ook als hij zonnepanelen op het dak legt. Als je voortdurend in gesprek blijft met je klant is dat een stuk makkelijker. 
  • Wie de zonnepanelenrestanten moet opruimen en of de kosten gedekt zijn, is onder meer afhankelijk van de polisvoorwaarden. Er zitten de nodige verschillen in de polisvoorwaarden van de diverse verzekeraars. Dat houdt in dat je als adviseur je advies daarop moet afstemmen. In de Beursbengel, nr. 916 van juli-augustus 2022, vind je een handig schema met daarin een vergelijking tussen de verschillende soorten verzekeringen en de dekkingen.

Meer weten?

NIBE-SVV heeft verschillende opleidingen waarin de op dit gebied relevante verzekeringen aan bod komen:

Deel dit artikel
Wellicht ook interessant
Heb je vragen?
Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00 tot 16.00 uur.
Schrijf je in voor de Nieuwsbreak
Ontvang maandelijks het laatste nieuws uit de financiële sector en van NIBE-SVV in je mailbox.
Incompany mogelijkheden

Wil je met je team, afdeling of organisatie je kennis en vaardigheden vergroten? Volg samen een training uit ons uitgebreide aanbod. Ook maatwerk mogelijk!