Druk op mobiliteit vereist nieuwe verzekeringen

Het wordt steeds drukker op de weg. De files nemen toe, het aantal verkeersslachtoffers stijgt. De mobiliteit in Nederland staat ernstig onder druk. Wat betekent dat voor de verzekeringssector?

Economische groei

Economische groei gaat gepaard met een stijging van de mobiliteitsbehoefte. De verwachting is dat de vraag naar personenvervoer tot 2030 groeit met zo’n 13-20% en het goederenvervoer met 4-19%. Het gebruik van de fiets in het woon-werkverkeer stijgt met respectievelijk 15% en 30% (cijfers afkomstig van www.mobiliteitsalliantie.nl). Maar de capaciteit van het Nederlandse wegennet en het openbaar vervoer is niet voldoende om deze groei op te vangen.

Files, overvolle bussen en verkeersslachtoffers

Het capaciteitsprobleem is nu al zichtbaar. Zo nemen files in een hoog tempo toe en zijn veel OV-lijnen tijdens de spits overvol. In 2018 namen de files 20% toe ten opzichte van 2017.

Daarnaast zorgt de toegenomen drukte jaarlijks voor een aanzienlijke stijging in het aantal verkeerslachtoffers. Geschat wordt dat het aantal zwaargewonde verkeersslachtoffers tot 2030 met meer dan 45% zal stijgen.

Nieuwe trends

Tegelijkertijd ontstaan steeds meer nieuwe en duurzamere vormen van mobiliteit, zoals deelauto’s en deelfietsen. Autobezit schuift steeds meer op richting autogebruik. Ook nieuwe technologie leidt tot nieuwe vormen van mobiliteit. Denk bijvoorbeeld aan de opkomst van de autonome voertuigen.

Deltaplan

Als het tij niet wordt gekeerd, loopt Nederland vast. En om dat te voorkomen moet de mobiliteit worden doorontwikkeld, aldus de Mobiliteitsalliantie. Deze alliantie bestaat uit 25 partijen uit de mobiliteitssector (waaronder ANWB, Bovag en diverse vervoersbedrijven als NS en Arriva), die de handen ineen hebben geslagen. De Mobiliteitsalliantie heeft een Deltaplan ontwikkeld dat op 12 juni 2019 gepresenteerd werd aan het kabinet. Het plan gaat uit van autogebruik in plaats van autobezit. Het streven is een mobiliteitssysteem voor Nederland in 2030 dat vraaggestuurd is en drempelloos voor alle reizigers. Alle vormen van vervoer, zoals het openbaar vervoer, deelauto’s, deelfietsen en parkeerplaatsen komen bij elkaar in knooppunten, ‘hubs’ genaamd. Deze bevinden zich zowel aan de rand van de stad, als in de stad. Maar ook op andere strategische plaatsen, zoals langs snelwegen en in het landelijk gebied.

Verzekeringsaspecten

Bij het mobiliteitsvraagstuk komen ook verzekeringstechnische aspecten om de hoek kijken. Zoals, hoe gaan we in de toekomst om met risico’s verbonden aan de veranderde vormen van mobiliteit, zoals deelauto’s en hoogautonome voertuigen? Én, hoe is dan de onderlinge aansprakelijkheid geregeld?

Het huidige autoverzekeringsstelsel past niet bij de veranderende mobiliteit, aldus het Verbond van Verzekeraars. Die denkt dat de directe autoverzekering beter aansluit. Deze verzekering gaat uit van het principe dat de verzekeraar de schade van zijn eigen verzekerde vergoedt. Een directe verzekering past bij het gepresenteerde Deltaplan waarbij het bezit verschuift naar gebruik, stelt het Verbond. Het Verbond doet momenteel onderzoek naar de mogelijkheid om in Nederland een dergelijke verzekering in te voeren en is in gesprek met belangrijke stakeholders als de politiek, ANWB, de wetenschap en belangenbehartigers.

Meer weten?

NIBE-SVV heeft diverse opleidingen op het gebied van schadeverzekeringen en aansprakelijkheid:

Next Academy

Anticiperen op toekomstige ontwikkelingen is een must in de bancaire en de verzekeringssector. De opleidingen van de Next Academy van NIBE-SVV zijn er voor elke financieel dienstverlener die ‘future proof’ wil zijn. U vindt hier, aanvullend op onze actuele vakopleidingen, het volledige aanbod aan opleidingen en trainingen die aansluiten bij de nieuwste ontwikkelingen.

Deel dit artikel
Wellicht ook interessant
Heb je vragen?
Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00 tot 16.00 uur.
Schrijf je in voor de Nieuwsbreak
Ontvang maandelijks het laatste nieuws uit de financiële sector en van NIBE-SVV in je mailbox.
Incompany mogelijkheden

Wil je met je team, afdeling of organisatie je kennis en vaardigheden vergroten? Volg samen een training uit ons uitgebreide aanbod. Ook maatwerk mogelijk!