Kamer positief over Wetsvoorstel pensioen in eigen beheer

Het Wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen kan in grote lijnen op steun van de Tweede Kamer rekenen, zo blijkt uit het commissieverslag naar aanleiding van de behandeling van het voorstel in de Tweede Kamer op 12 oktober. Als het wetsvoorstel aanvaard wordt, dan kan de directeur-grootaandeelhouder (dga) met ingang van 1 januari 2017 niet langer een pensioen in eigen beheer (PEB) opbouwen. De stemming in de Tweede Kamer staat gepland op 17 november.

Pensioen op papier

Pensioen opbouwen in eigen beheer betekent dat de bv jaarlijks een bedrag reserveert om het pensioen van de dga te kunnen betalen. De bv mag dat bedrag van de winst aftrekken en betaalt dan minder vennootschapsbelasting. Het bedrag dat de bv reserveert, blijft in de bv en kan gebruikt worden voor activiteiten van de bv. Het pensioen van de dga bestaat dus eigenlijk alleen op papier. Dat is ook meteen het gevaar van een pensioen in eigen beheer. Als de dga met pensioen gaat, moet er wel voldoende geld in de bv zitten om zijn pensioen te kunnen uitbetalen. Ook moet hij over zijn pensioenuitkering loonbelasting (en inkomstenbelasting) betalen. Als de bv geen pensioen aan de dga uitbetaalt, heeft de dga niet alleen geen pensioen, maar ook nog eens een belastingschuld. 

Nadelen

Aan het opbouwen van een pensioen in eigen beheer kleven nog meer nadelen. De voorziening voor de dga op de balans van de bv is bijna altijd gebaseerd op een 'eindloonregeling', waarbij voor de dga een vast percentage van zijn laatstverdiende salaris als pensioen is gereserveerd. Daar mag 4% rekenrente bij opgeteld worden zonder rekening te houden met uitvoeringskosten en het waardevast houden van het pensioen. Deze fiscale regels wijken inmiddels erg af van de werkelijke waarde (‘commerciële waarde' of 'marktwaarde’) van het pensioen, waarin met een veel lagere rekenrente wordt gerekend en wél rekening moet worden gehouden met kosten en waardevastheid. Inmiddels levert dit allerlei uitvoeringsproblemen op. Onder meer bij scheiding en dividenduitkering. Bovendien is de regeling zeer ingewikkeld en daardoor moeilijk te begrijpen voor veel dga’s, en soms zelfs ook voor financieel dienstverleners. 

Inhoud wetsvoorstel

Voldoende reden voor staatssecretaris Wiebes om van pensioen in eigen beheer af te willen.
Zijn wetsvoorstel houdt het volgende in:

  1. Met ingang van 1 januari 2017 is het niet langer mogelijk om nog fiscaal gefaciliteerd nieuwe pensioenaanspraken op te bouwen in eigen beheer. Het is dus ook niet langer mogelijk om nog te doteren aan eventueel reeds in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraken. De dga kan uiteraard over nieuwe dienstjaren na 1 januari 2017 wel een oudedagsvoorziening opbouwen bij een professionele aanbieder, net zoals een ’gewone’ werknemer.
  2. Wiebes wil afkoop aantrekkelijk maken. Daarom krijgt de dga de mogelijkheid om gedurende een periode van 3 jaar zijn opgebouwde pensioenaanspraak af te kopen zonder dat hij revisierente verschuldigd is. Er is bovendien een extra prikkel in de vorm van een belastingkorting als de afkoop plaatsvindt in 2017, 2018 of 2019. Die korting is het grootst in 2017, dan blijft namelijk 34,5% van de fiscale voorziening buiten de belastingheffing. Dit percentage loopt af: 25% in 2018, in 2019 daalt het naar 19,5%.
  3. De dga voor wie een afkoop geen reële optie is, mag op het moment van het fiscaal geruisloos afstempelen van de pensioenaanspraak naar het niveau van de fiscale waarde van de pensioenverplichting, de pensioenaanspraak omzetten in een zogenoemde ‘oudedagsverplichting’. Jaarlijks wordt deze verplichting dan opgerent tegen een nader te bepalen marktrente. Op de pensioendatum moet de dga deze verplichting omzetten naar een lijfrente met een looptijd van minstens 20 jaar.

Een andere mogelijkheid is dat de dga het voor het pensioen gereserveerde bedrag niet afkoopt of omzet naar een oudedagsverplichting. Maar er mag niet meer worden gedoteerd en er wordt dus niet verder opgebouwd. De bv keert het tot 1 januari 2017 opgebouwde pensioen dan op de pensioendatum of bij overlijden ‘gewoon’ conform de pensioenovereenkomst uit. 

Speciaal programma van UvA Academie voor Bank en Verzekeringen

De toekomst zonder PEB brengt voor dga’s belangrijke veranderingen met zich mee. Om als financieel adviseur uw dga-klant goed te kunnen adviseren, moet u op de hoogte zijn van de ins en outs van de nieuwe wetgeving. Daarom heeft UvA Academie voor Bank en Verzekeringen een kort postacademisch programma samengesteld, waarin alle relevante veranderingen op een rijtje worden gezet. Onder meer de volgende vragen komen aan bod:

  • Hoe kunt u uw dga-klanten het beste adviseren: wanneer moeten zij bijvoorbeeld hun opgebouwde pensioen afkopen, en wanneer juist niet?
  • Wat is uw zorgplicht als financieel planner?
  • En hoe zit het met de positie van de (ex-)huwelijkspartner?

Meer informatie over het programma 

Opleidingen van NIBE-SVV

Ook in de reguliere opleidingen van NIBE-SVV komt de veranderde pensioenregelgeving aan de orde:

Webinar

Op 12 december 2016 organiseert NIBE-SVV van 20.30 tot 21.15 uur een (gratis toegankelijk) webinar over dit onderwerp met mr.dr. Gerard M.C.M. Staats LL.M (fiscaal jurist, senior manager bij het Bureau Vaktechniek van BDO Accountants & Belastingadviseurs en sinds 2001 verbonden aan het Fiscaal instituut van de Tilburg University).  Houd de datum alvast vrij.
 
Bekijk ook het wetsvoorstel

Deel dit artikel
Wellicht ook interessant
Heb je vragen?
Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00 tot 16.00 uur.
Schrijf je in voor de Nieuwsbreak
Ontvang maandelijks het laatste nieuws uit de financiële sector en van NIBE-SVV in je mailbox.
Incompany mogelijkheden

Wil je met je team, afdeling of organisatie je kennis en vaardigheden vergroten? Volg samen een training uit ons uitgebreide aanbod. Ook maatwerk mogelijk!