Belangrijke wetgeving in 2018

Afgelopen jaar is in de Nieuwsbreak wetgeving aangekondigd die in 2018 van kracht wordt en die een behoorlijke impact heeft op de praktijk van de financieel dienstverlener. We zetten deze voor u op een rijtje.

Niet meer automatisch trouwen in gemeenschap van goederen

Op 1 januari 2018 is de Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen in werking getreden. Onder de nieuwe wet trouwen mensen niet meer automatisch in de wettelijke gemeenschap van goederen. Voor iedereen die al getrouwd is, blijft de oude wet wel gelden. Er zijn daardoor vanaf januari 2018 twee verschillende vormen van het wettelijke huwelijksvermogensrecht. De nieuwe wet geldt voor zowel het huwelijk als voor het geregistreerd partnerschap.
De strekking van de wet in grote lijnen

MiFID II: Strengere regels voor informeren en adviseren over beleggen vanaf januari 2018

MiFID II, een nieuwe Europese richtlijn voor markten in financiële instrumenten, is van kracht vanaf 3 januari 2018. Onder MiFID II moeten medewerkers die bij het verlenen van een beleggingsdienst klanten informeren of adviseren, voldoen aan nieuwe criteria. Deze criteria zijn opgesteld door de Europese toezichthouder voor effectenmarkten en beleggingsondernemingen, ook wel ESMA.
Lees ook de eerder in de Nieuwsbreak verschenen artikelen:

Nieuwe Richtlijn verzekeringsdistributie (IDD): de belangrijkste punten

Op 23 februari 2018 zou de Europese Richtlijn verzekeringsdistributie (Insurance Distribution Directive, IDD) in werking treden. Maar de Europese Commissie heeft in december 2017 bekendgemaakt dat de inwerkingtreding pas op 1 oktober 2018 zal zijn. De richtlijn vervangt de Richtlijn verzekeringsbemiddeling (IMD) uit 2002. De IDD moet een gelijk speelveld creëren bij het aanbieden, adviseren en bemiddelen van verzekeringen. Ook is een betere bescherming van de consument het doel.
Wat houdt de richtlijn in?

Nieuwe privacywetgeving voor hele EU

Vanaf 25 mei 2018 is een nieuwe Europese verordening, de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg), van toepassing. De verordening vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU). Doel van de Avg is één Europees privacykader te creëren.
Meer over de Avg

In 2018 standaard informatiemodel verplicht bij vast en variabel pensioen

Vanaf 1 januari 2018 zijn pensioenuitvoerders verplicht om bij kapitaal- en premieovereenkomsten het nieuwe ‘Standaardmodel vast-variabel pensioen’ te gebruiken. Dit model richt zich op producten van verzekeraars en PPI’s.
Lees meer hierover

Tweede Kamer neemt Wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen aan

De Tweede Kamer heeft op 21 november 2017 het Wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen (ouderdomspensioen) aangenomen. De bedoeling van de wet is om kleine pensioenen van deelnemers aan een pensioenregeling samen te voegen. De Eerste Kamer heeft op 12 december de wet goedgekeurd. Het ministerie van SZW werkt momenteel nog aan de uitwerking van de lagere regelgeving. Hierin wordt het proces van de automatische waardeoverdracht en de communicatieverplichtingen verder uitgewerkt. Meer over de inrichting van het proces wordt naar verwachting binnenkort bekendgemaakt.
Lees het uitgebreide artikel
 
Meld u hier aan voor het webinar ‘Pensioenactualiteiten: ondernemers en werknemers’ op 22 januari 2018 met fiscaal jurist Gerard Staats

Deel dit artikel
Wellicht ook interessant
Heb je vragen?
Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00 tot 16.00 uur.
Schrijf je in voor de Nieuwsbreak
Ontvang maandelijks het laatste nieuws uit de financiële sector en van NIBE-SVV in je mailbox.
Incompany mogelijkheden

Wil je met je team, afdeling of organisatie je kennis en vaardigheden vergroten? Volg samen een training uit ons uitgebreide aanbod. Ook maatwerk mogelijk!