Algemeen pensioenfonds maakt uitvoering pensioenregelingen makkelijker

Pensioenfondsen die hun krachten willen bundelen in een algemeen pensioenfonds krijgen binnenkort de mogelijkheid om dat te doen. Momenteel ligt daartoe het Wetsvoorstel  algemeen pensioenfonds ter behandeling  bij  de Tweede Kamer. Het voorstel maakt een nieuwe vorm van bundeling mogelijk van verschillende pensioenregelingen. Dit heeft allerlei voordelen, zoals het beperken van bestuurlijke lasten, uitvoeringskosten en  de  kosten voor vermogensbeheer.

Daling aantal pensioenfondsen

Steeds meer pensioenfondsen zijn op zoek naar een collectief om zich bij aan te sluiten. Een van de redenen is de afname van het deelnemersbestand bij deze fondsen. In de afgelopen 20 jaar is het aantal pensioenfondsen in Nederland sterk gedaald van 1.122 fondsen in 1992 naar 361 fondsen aan het einde van het 3e kwartaal van 2014. De verwachting is dat het aantal fondsen in de loop van 2015 verder daalt. Daarnaast  worden hoge eisen gesteld aan het bestuur, het vermogensbeheer en de organisatie van een pensioenfonds.  Aansluiting bij een algemeen pensioenfonds vergemakkelijkt  een efficiënte uitvoering van pensioenregelingen en verlaagt de (uitvoerings)kosten.

Oprichting en rechtsvorm

De rechtsvorm voor het Apf is de stichting. De reden hiervoor is dat een stichting geen winstoogmerk heeft. Dit is in het belang van de deelnemers. Iedereen kan een algemeen pensioenfonds (Apf) oprichten, ook banken, verzekeraars en andere financieel dienstverleners.

Een of meerdere pensioenregelingen

Een Apf kan een of meerdere pensioenregelingen uitvoeren, voor een of meerdere werkgevers. Een algemeen pensioenfonds is niet beperkt tot een bepaalde sector, maar moet wel gescheiden vermogens aanhouden. Het bestuur is, net als in elk ander pensioenfonds, verantwoordelijk voor een evenwichtige belangenafweging van alle betrokken partijen.

Welke pensioenregelingen voert een Apf uit?

Een Apf mag pensioenregelingen uitvoeren die nu zijn ondergebracht bij niet-verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen, ondernemingspensioenfondsen, verplicht gestelde beroepspensioenregelingen en verzekeraars. Maar ook nieuwe pensioenregelingen zijn mogelijk bij een Apf.
De regeling die door een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds wordt uitgevoerd, mag niet overgaan naar een Apf. Dit zou als gevolg van de verplichtstelling een marktverstorende werking hebben, aldus de memorie van toelichting bij het wetsontwerp.
Werkgevers en werknemers hebben verschillende mogelijkheden om hun pensioenregeling door een Apf te laten uitvoeren:

  • Ze kunnen de regeling onderbrengen in een al bestaande Apf en het eigen pensioenfonds opheffen
  • Ze kunnen het bestaande fonds omvormen tot een Apf
  • En als laatste mogelijkheid kunnen twee pensioenfondsen fuseren tot een Apf

Bij alle mogelijkheden zijn de rechten van belanghebbenden gewaarborgd door de regels die de Pensioenwet voorschrijft bij collectieve waardeoverdrachten.
Het multi-ondernemingspensioenfonds (multi-Opf), een van de nu bestaande pensioenuitvoerders,  krijgt een overgangsperiode van 5 jaar om zich tot een Apf om te vormen. Het multi-Opf was bedoeld voor de fusie van ondernemingspensioenfondsen, maar is geen succes geworden.

Meer weten?

Meer over het wetsvoorstel.
Recentelijk is in het maartnummer van de Beursbengel een artikel over het Apf gepubliceerd.
Ook heeft NIBE-SVV diverse opleidingen op pensioengebied:

Deel dit artikel
Wellicht ook interessant
Heb je vragen?
Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00 tot 16.00 uur.
Schrijf je in voor de Nieuwsbreak
Ontvang maandelijks het laatste nieuws uit de financiële sector en van NIBE-SVV in je mailbox.
Incompany mogelijkheden

Wil je met je team, afdeling of organisatie je kennis en vaardigheden vergroten? Volg samen een training uit ons uitgebreide aanbod. Ook maatwerk mogelijk!