Digitaal anticiperen op klimaatverandering

Verzekeringsprofessionals moeten inspelen op de veranderingen in hun vakgebied. De veranderingen in het klimaat horen daar ook bij. Nederland heeft steeds meer te kampen met langdurige droogte, maar ook met piekbuien. Dat levert enorme schade op, met een stortvloed aan schadeclaims tot gevolg. Wat kunnen we doen om de risico’s beheersbaar te houden? 

Klimaat laat zich niet sturen

Huizen die onder water komen te staan, straten die veranderen in rivieren. Het komt steeds vaker voor. De gevolgen van een overstroming zijn groot en lijdzaam toezien is geen optie. Het klimaat laat zich weliswaar niet sturen, maar het is wel mogelijk om de risico’s in kaart te brengen en daarop in te spelen.

BlueLabel geeft inzicht in overlast

Achmea, Royal HaskoningDHV en Nelen & Schuurmans geven het goede voorbeeld. Zij hebben de krachten gebundeld en een nieuw bedrijf opgericht: BlueLabel. Dit bedrijf heeft de waterkwetsbaarheidsscan ontwikkeld. Daarmee kunnen de risico’s op waterschade worden ingeschat. De scan geeft gedetailleerd tot op de vierkante meter inzicht in de overlast die door regenwater wordt veroorzaakt. De initiatiefnemers maken daarvoor gebruik van moderne digitale technologie. Doel: overlast voorkomen met innovatieve en preventieve oplossingen.

Wat zijn de risico’s?

Niet alleen het bedrijfsleven, maar ook de overheid heeft oog voor de actuele klimaatproblematiek. Met het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, ontwikkeld door gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk, moet Nederland klimaatbestendig worden. Een onderdeel van het plan is een ‘klimaatstresstest’. Daarbij wordt gekeken naar de risico’s per gemeente, maar ook naar het effect van langdurende droogte en aanhoudende hitte op het klimaat. De overheid heeft alle gemeenten geadviseerd om deze test uiterlijk eind 2019 uit te voeren.

Voortrekkersrol gemeenten

Het Deltaplan moet leiden tot maatregelen die het risico op wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen beperken. Het is belangrijk dat gemeenten hier een voortrekkersrol in nemen. Waterschappen beschikken over veel kennis, maar zij gaan niet over de bouwplannen. Gemeenten bepalen waar én hoe gebouwd wordt. Gemeenten spelen dan ook een cruciale rol als het gaat om het klimaatbestendig maken van gebouwen en infrastructuur.

In hoeverre is de schade gedekt?

Klimaatverandering kan tot vragen leiden van particulieren en ondernemers die zich zo goed mogelijk willen beschermen. Hoe zit het met de verzekering? In hoeverre wordt schade die ontstaat door extreem weer gedekt? Wat staat er in de polisvoorwaarden? En wat in de aparte Neerslagclausule die het Verbond van Verzekeraars heeft opgesteld? Voor de verzekeringsprofessional is het van belang duidelijke uitleg te geven en de klant goed te adviseren. Daarbij moet hij natuurlijk op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen, om grip te krijgen op de risico’s die het huidige grillige klimaat meebrengt.

Up-to-date met onze leergang Next Insurance Professional

Als prominent opleider voor de financieel dienstverlener begrijpen we dat u uw kennis up-to-date wilt houden. Daarin voorziet de leergang Next Insurance Professional, een actuele opleiding van onze NEXT Academy. Deze leergang hebben we ontwikkeld in samenwerking met de Insurance Academy van het Verbond van Verzekeraars. Hierin besteden we ook aandacht aan de klimaatproblematiek en het in kaart brengen en interpreteren van data om de risico’s van wateroverlast zo goed mogelijk te beheersen.

Deel dit artikel
Wellicht ook interessant

Op Woensdag, 13 December, 2023, 10:55

Duurzaamheid in de financiële sector: een onmisbare trend voor 2024

Vorige maand bespraken we de top 7 trends in de financiële dienstverlening, waarvan duurzaamheid er één is. Het blijkt een onmisbare trend te zijn. Hoewel er al jaren aandacht wordt besteed aan ESG en duurzaamheid, wijst de website Duurzaam Ondernemen erop dat de sector nog steeds voor aanzienlijke uitdagingen staat.

Lees verder
Heb je vragen?
Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00 tot 16.00 uur.
Schrijf je in voor de Nieuwsbreak
Ontvang maandelijks het laatste nieuws uit de financiële sector en van NIBE-SVV in je mailbox.
Incompany mogelijkheden

Wil je met je team, afdeling of organisatie je kennis en vaardigheden vergroten? Volg samen een training uit ons uitgebreide aanbod. Ook maatwerk mogelijk!