Minister stelt nog geen nadere eisen aan ‘robotadvies’

Een klant moet ervan op aan kunnen dat het advies wat hij krijgt passend is. Ongeacht of dit door een persoon of geautomatiseerd wordt gegeven. Om dat doel te bereiken was de minister van Financiën van plan het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo) aan te passen per 1 juli 2017. Maar de minister heeft hier nu toch vanaf gezien, zo blijkt uit de toelichting bij het Wijzigingsbesluit financiële markten 2017, dat op 17 mei in het Staatsblad gepubliceerd is.

Geautomatiseerd advies

In toenemende mate introduceren financieel dienstverleners geautomatiseerd advies; soms aangeduid als ‘robotadvies’. Een advies waar geen menselijke adviseur bij is betrokken. Geautomatiseerd advies biedt voordelen op het gebied van snelheid, beschikbaarheid voor de klant en prijs. Dat draagt bij aan de toegankelijkheid van financieel advies. Het nadeel hierbij kan zijn dat het advies niet voldoende rekening houdt met de specifieke situatie van de klant.

Bescherming klant

De klant zou bij geautomatiseerd advies dezelfde bescherming moeten genieten als bij advies door een natuurlijk persoon. Ook het robotadvies dat hij krijgt, moet passend zijn. Om een goede bescherming van de klant te waarborgen, wilde de minister het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo) daarom wijzigen.
De voorgestelde wijziging hield in dat een financieel dienstverlener die geautomatiseerd financieel advies aanbiedt, moet beschikken over procedures en maatregelen die ervoor zorgen dat het advies voldoet aan de Wft-adviesregels.

Voorlopig geen nadere eisen

Naar aanleiding van reacties van Adfiz, Dufas, NVB, OvFD, Pritle, VEB, het Verbond van Verzekeraars en de AFM is ervoor gekozen om ten aanzien van het adviseren zonder tussenkomst van een natuurlijk persoon (geautomatiseerd advies) op dit moment geen nadere eisen te stellen.

Vakbekwaamheidsnorm

Volgens het Verbond moet ook geautomatiseerd advies voldoen aan de wettelijke vakbekwaamheidsnorm. De verzekeraars vinden wel dat de borging van de norm op een andere wijze kan plaatsvinden dan met diploma’s en PE. Dat valt op te maken uit de position paper over vakbekwaamheid, die het Verbond heeft opgesteld in aanloop naar de analyse van de vakbekwaamheidseisen voor de financiële sector, die momenteel door de CDFD wordt uitgevoerd.

Meer weten?

Wijzigingsbesluit financiële markten 2017
Positionpaper Verbond
 
In diverse Wft-opleidingen komen de Wft-adviesregels aan de orde.

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant

Heb je vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur. WhatsApp van 10.00-16.00 uur.

Vraag onze studiegids aan

Het complete aanbod voor ambitieuze financieel dienstverleners ligt weer voor je klaar. Benieuwd naar ons volledige aanbod?

Open avond: Vakmanschap voor verzekeringsprofessionals

Vakmanschap is van groot belang voor jou als verzekeringsprofessional. Maar hoe ontwikkel jij je vakkennis? En wat kun je doen om je te specialiseren binnen je functie? Kom erachter tijdens onze digitale open avond op dinsdag 22 juni.