Wat is Learning Agility?

Wendbaar blijven in een steeds veranderende wereld

Learning Agility komt erop neer dat een medewerker wendbaar en veerkrachtig is. Dat hij of zij het vermogen heeft om nieuwe ervaringen om te zetten in effectief gedrag. Iemand durft nieuwe uitdagingen aan, kan op uitdagingen reageren en is in staat om feedback te geven en te ontvangen. Juist voor financieel dienstverleners is Learning Agility (of agile learning) belangrijk, omdat hun werk als gevolg van digitalisering ingrijpend zal veranderen.

Een kwart van de Nederlandse werknemers mist op dit moment de juiste kennis en competenties voor hun huidige baan, zo berekende onderzoeksinstituut TNO begin dit jaar. Een belangrijke oorzaak daarvan is kwalificatieveroudering. Nog niet zo lang geleden waren skills zo’n 5 jaar geldig, maar intussen zijn veel vaardigheden al na 2 jaar verouderd. Veel werknemers lijden dus onder een zogenaamde skills gap: ze missen de vaardigheden die nodig zijn om hun werk te kunnen blijven doen. Nu en in de toekomst.

Andere banen, nieuwe banen

Door de voortschrijdende technologische vernieuwing veranderen de banen in de financiële sector meer dan in welke sector dan ook. Vooral hierdoor verloren 41.000 financieel dienstverleners hun baan tussen 2008 en 2015, en volgens het UWV (2016) zal deze negatieve trend zich de komende tijd alleen maar verder voortzetten. Dat wil niet zeggen dat er geen banen meer in de financiële sector zullen zijn, wel dat het andere banen zullen zijn. Nieuwe banen ook. Denk aan banen op het snijvlak van finance en IT, zoals data scientist, solution designer, security officer, big data engineer, blockchainspecialist, advisory architect, cyber security officer en privacyjurist. Oude zekerheden verdwijnen, nieuwe komen erbij.
 
Andere en nieuwe skills zullen dus nodig zijn in de financiële sector. Wie in deze sector wil blijven werken zal dus zijn of haar skills gap moeten wegwerken om effectief te kunnen inspelen op de veranderde werkgelegenheid. Agile learning is dan onmisbaar.

Kritisch kijken naar de eigen skills gap

In de literatuur over Learning Agility worden een vijftal gedragsgebieden beschreven: Change agility, Mental agility, People agility, Results agility en Self awareness. Mensen met een grotere veranderbereidheid, een betere mentale weerbaarheid en die in staat zijn om zelfbewust te handelen, zijn immers een pré in de snel veranderende vraag van (financiële) organisaties. De drijvende kracht achter Learning Agility is Zelfbewustheid (‘Self awareness’). Wie wendbaar wil zijn, wie flexibel genoeg wil worden om in te kunnen spelen op veranderingen en nieuwe situaties, moet namelijk eerst en vooral kritisch naar zijn eigen skills gap. Zien te achterhalen welke kennis, vaardigheden en competenties hij op dat moment nog mist of verder moet ontwikkelen. En dan luidt de hamvraag natuurlijk: welke skills moet de financieel professional van nu nog verder ontwikkelen om ook morgen nog te kunnen werken in de sector?

Skills van de toekomst

Een mooi begin om te reflecteren op de skills van de toekomst is de 21st century skills, een uit Amerika overgewaaide lijst van zeven vaardigheden die inmiddels wereldwijd erkend zijn als fundamenteel voor leven en werken in de 21e eeuw. Aan kop van deze lijst staat, hoe kan het ook anders, de ICT-vaardigheid, die eigenlijk ook een voorwaarde mag worden genoemd voor de overige zes vaardigheden: samenwerken, communicatie, probleemoplossend vermogen, zelfredzaamheid, creativiteit, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden. Al die vaardigheden nemen natuurlijk niet weg dat ook specialistische vakkennis van belang blijft.
 
Vertalen we dat nu allemaal naar de specifieke vraag van de toekomstige financiële sector, dan komen we uit op het volgende rijtje:

  • Telewerken, flexibel werken vanaf multilocaties
  • Co-creatie met de klant
  • Werken in zelfsturende inter- of multidisciplinaire teams
  • Coachend leiderschap
  • Veranderingsbereidheid
  • Digitale vaardigheden
  • Adviesvaardigheden
  • Specialistische vakkennis
  • Bredere algemene kennis

Die digitale vaardigheden zijn welbeschouwd de enige echte nieuwe vaardigheden voor de financial; de overige (voornamelijk soft) skills zijn niet nieuw. Toch zullen ook die vaardigheden, onder invloed van de digitalisering, belangrijker worden en sterk veranderen. En juist daarom is permanente upskilling zo cruciaal. Het toekomstgericht (verder) ontwikkelen van uw kennis, vaardigheden en competenties is immers de enige manier om bij te blijven. En dat vergt natuurlijk een hoge mate van agile learning of Learning Agility.

Meer weten over Learning Agility?

Neem dan eens een kijkje in de NEXT Academy van NIBE-SVV. Hier vindt u de opleiding Learning Agility Scan, die wordt uitgevoerd door onze businesspartner Boertien Vergouwen Overduin. U krijgt hier inzicht in uw aanpassingsvermogen en hoe u dat kunt vergroten. Daarmee blijft u zelfverzekerd en effectief werken in een veranderende wereld.

Deel dit artikel
Wellicht ook interessant
Heb je vragen?
Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00 tot 16.00 uur.
Schrijf je in voor de Nieuwsbreak
Ontvang maandelijks het laatste nieuws uit de financiële sector en van NIBE-SVV in je mailbox.
Incompany mogelijkheden

Wil je met je team, afdeling of organisatie je kennis en vaardigheden vergroten? Volg samen een training uit ons uitgebreide aanbod. Ook maatwerk mogelijk!