Regelgeving rond witwassen aangescherpt

Instellingen die vallen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn nu verplicht om een risicobeoordeling op te stellen van hun risico’s op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering. Dat is het gevolg van de aanpassing van de Wwft aan een nieuwe EU anti-witwasrichtlijn. De AFM heeft ook haar leidraad herschreven.

De aanpassingen

De instellingen die een eigen beoordeling van de risico’s op witwassen en financieren van terrorisme moeten opstellen, moeten die risico’s niet alleen vastleggen maar ook actueel houden. Daarnaast moeten ze beschikken over gedragslijnen, procedures en maatregelen om deze risico’s te beheersen.
Ook op het gebied van cliëntenonderzoek is de wet aangescherpt. Daardoor is een vereenvoudigd cliëntenonderzoek alleen nog toegestaan als een laag risico is vastgesteld. Dienstverlening aan de overheid is een voorbeeld van een laag risico.

Andere belangrijke aanpassingen:

  • Er is een uitgebreidere definitie van Ultimate Beneficial Owner (UBO), de uiteindelijke belanghebbende bij een onderneming. Hierdoor kan altijd een persoon als UBO worden aangeduid. Onder de definitie vallen nu ook personen met eigendomsbelangen van >25% bij stichtingen, verenigingen, onderlinge waarborgmaatschappijen en coöperaties.
  • Het onderscheid tussen binnen- en buitenlandse politically-exposed persons (PEP’s) is vervallen. Een PEP is een persoon die een prominente politieke functie bekleedt of heeft bekleed. Personen in diens naaste omgeving worden ook als PEP aangemerkt. Voor PEP’s gelden zwaardere regels.
  • Instellingen zijn nu verplicht een compliance- en auditfunctie in te richten, als de grootte en de aard van de instelling daar aanleiding toe geeft.
  • Voor verschillende sectoren worden voorbeelden gegeven van de risico’s van witwassen en het financieren van terrorisme.

Naar aanleiding van de herziening van de wet heeft de AFM de veelgestelde vragen op haar website aangevuld en aangepast. Ook geeft de AFM voorbeelden van ongebruikelijke transacties, zodat instellingen die beter kunnen identificeren.

UBO-formulieren

Schade- en levensverzekeraars moeten de Ultimate Beneficial Owners (UBO’s) van hun relaties kennen. De VNAB, het Verbond, Adfiz en de NVGA hebben eind 2017 een modelformulier ontwikkeld dat is te gebruiken voor onderzoek in het kader van de Wwft. Op 24 juli jl. heeft het Verbond een nieuwe versie van de UBO-formulieren beschikbaar gesteld.

Meer informatie

Lees de aangepaste leidraad van de AFM.
Of lees verder in uw Wft Triple A-omgeving.
 
Bij NIBE-SVV kunt u verschillende opleidingen volgen die ingaan op de Wwft:

Deel dit artikel
Wellicht ook interessant
Heb je vragen?
Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00 tot 16.00 uur.
Schrijf je in voor de Nieuwsbreak
Ontvang maandelijks het laatste nieuws uit de financiële sector en van NIBE-SVV in je mailbox.
Incompany mogelijkheden

Wil je met je team, afdeling of organisatie je kennis en vaardigheden vergroten? Volg samen een training uit ons uitgebreide aanbod. Ook maatwerk mogelijk!