NIBE-SVV en DSI werken samen aan ‘ESMA-proof’ maken van beleggingsprofessionals

Als gevolg van de nieuwe Europese richtlijn MIFID II moet iedereen die klanten informeert of adviseert over beleggen per 3 januari 2018 voldoen aan de vakbekwaamheidseisen uit de ESMA-richtsnoeren. DSI heeft met de AFM een convenant gesloten om te borgen dat de beleggingsprofessionals aan de ESMA-richtsnoeren voldoen. In dat kader heeft DSI ook de samenwerking gezocht met NIBE-SVV. Vanaf januari gaat NIBE-SVV in overleg met DSI verschillende ESMA-examens aanbieden om professionals die iets met beleggen van doen hebben ‘ESMA-proof’ te maken.

 Start geaccrediteerde examens

NIBE-SVV biedt vanaf januari de geaccrediteerde examens aan. AFM zegt hierover in ‘Veelgestelde vragen m.b.t. de ESMA-richtsnoeren kennis en bekwaamheid’ (deel III Overig, vraag 4): “Als ondernemingen ervoor kiezen om de vakbekwaamheid onder de richtsnoeren via de examens van NIBE-SVV en DSI te regelen, dan verwacht de AFM dat de relevante medewerkers voldoen vanaf het moment dat deze examens begin 2018 worden aangeboden. De AFM verwacht echter in de tussentijd wel dat ondernemingen alles doen wat mogelijk is om te voldoen.”

Coulance van AFM

In deze ‘Veelgestelde vragen’ toont de AFM weliswaar enige coulance (zie deel II, vraag 5):
“Wanneer kunnen personeelsleden examen doen voor informeren en adviseren? 
Begin 2018 biedt NIBE-SVV door DSI geaccrediteerde examens voor ‘informeren’ en ‘adviseren’ aan. Als instellingen ervoor kiezen om de passende kwalificatie via dit examen te behalen, dan heeft de AFM er begrip voor dat medewerkers pas bij het eerste moment van het aanbieden van dit examen over een passende kwalificatie kunnen beschikken.”

Nationaal Regime uitzondering

Wie niet aan de ESMA-criteria voldoet, mag vanaf 3 januari niet meer zelfstandig informeren of adviseren over beleggen en kan dan slechts (voorlopig) zijn functie uitoefenen onder supervisie van een persoon die wel aan de criteria voldoet. Voor hypotheekadviseurs en verzekeringsbemiddelaars die onder het Nationaal Regime vallen, is het even afwachten hoe het herziene Nationaal Regime eruit komt te zien. De minister van Financiën heeft bepaald dat het huidige Regime nog blijft gehandhaafd totdat het nieuwe Nationaal Regime er is. Wellicht zijn er onder het nieuwe Regime wel aanvullende eisen. Vermoedelijk komt er dan ook een overgangsregeling. 

Samenwerking DSI en AFM

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en Stichting DSI hebben een convenant gesloten over samenwerking in het kader van de ESMA-vakbekwaamheidseisen. DSI heeft op basis van de ESMA-richtsnoeren inmiddels eindtermen opgesteld, waarin is beschreven over welke kennis, vaardigheden en integriteitsaspecten een medewerker moet voldoen om vakbekwaam te zijn conform de ESMA-richtsnoeren. Ook zal DSI als het zelfreguleringsinstituut voor de beleggingssectoren borgen dat beleggingsprofessionals die per 2018 bij DSI gecertificeerd zijn, voldoen aan de ESMA-criteria.

DSI en NIBE-SVV

Voor het opleiden en examineren heeft DSI de samenwerking met NIBE-SVV gezocht, mede omdat NIBE-SVV al eerder voor DSI opleidingen en examinering verzorgde. NIBE-SVV gaat daarom verschillende ESMA-opleidingen en -examens aanbieden om mensen die ook maar enigszins iets met beleggen doen in hun werk ‘ESMA-proof’ te maken. De ESMA-opleidingen en -examens van NIBE-SVV zijn bedoeld voor (nieuwe) medewerkers in het effectenbedrijf, zoals effectenhandelaren, beleggingsadviseurs, automatiseerders, mid- en backofficemedewerkers, compliance officers, cashmanagement- en treasurymedewerkers.

Efficiënt en voordelig

Het totaalaanbod van opleidingen en examens dat NIBE-SVV aanbiedt, is dermate efficiënt en voordelig, dat het voor werkgevers en deelnemers overbodig wordt om initiatieven buiten DSI en NIBE-SVV te ontplooien om aan de vakbekwaamheidseisen te voldoen.
Als u het diploma ‘Beleggingsadviseur’ heeft behaald op kennis en vaardigheden, en u heeft ook uw Periodieke Toets op alle onderdelen gehaald, dan voldoet u dus aan de eisen conform de ESMA-richtsnoeren. U hoeft dan dus niet opnieuw examen te doen.

ESMA-register

Het ESMA-register bij DSI kent drie verschillende registers: Maatwerkadvies, Standaardadvies en Informeren. Voor welk register u in aanmerking komt, hangt samen met uw rol/werkzaamheden in het beleggingsproces. Heeft u alleen een informerende rol rondom beleggen, dan komt u in aanmerking voor het ESMA-register ‘Informeren’. Geeft u alleen advies waarbij u voor de cliënt een passende beleggingsoplossing adviseert die geïnitieerd is door (een) gekwalificeerde derde(n), dan komt u in aanmerking voor het ESMA-register ‘Standaardadvies’. Indien u afwijkt van deze beleggingsoplossing, dan valt dit buiten de reikwijdte van uw standaardadviesbevoegdheid en valt dit onder het ESMA-register ‘Maatwerkadvies’.
Bekijk het schema hierover van DSI
Bekijk de definitieve eindtermen (normen) voor de registers, opgesteld door DSI

Extra voordeel voor werkgever

Voor de werkgever zelf is er nog een extra voordeel als hij de examinering van zijn medewerkers via NIBE-SVV laat plaatsvinden. Dan zijn er verder namelijk geen accreditatierondes via AFM/DSI nodig. DSI heeft NIBE-SVV exclusief gekozen om op te leiden en te examineren in het kader van de nieuwe ESMA-richtsnoeren. ESMA-certificering via NIBE-SVV voorkomt dus overbodige discussie over de vakbekwaamheid.

Meer informatie

U vindt de ESMA-opleidingen en -examens op de website van NIBE-SVV.

Academie voor Bank en Verzekeringen

De UvA Academie voor Bank en Verzekeringen, een samenwerkingsverband van NIBE-SVV en UvA, biedt de mogelijkheid om u op academisch niveau bij te laten scholen over MiFID II.
De opleiding Actualiteiten MiFID II wordt in januari aangeboden.
 
Programma:

  • PARP-productontwikkeling en governance
  • Dienstverleningsvormen en MiFID II
  • Rapportageverplichtingen
  • Vakbekwaamheidseisen
  • Uitwerking Nationaal Regime
  • Innovatieve fintech-toepassingen
  • Zorgplicht in de keten

 
Voor meer informatie over de opleiding van UvA Academie voor Bank en Verzekeringen kunt u terecht bij Irène Vlaardingerbroek, e-mail i.e.vlaardingerbroek@uva.nl, telefoon 020 - 5 255 902 of 06 - 12 06 68 04.

Deel dit artikel
Wellicht ook interessant
Heb je vragen?
Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00 tot 16.00 uur.
Schrijf je in voor de Nieuwsbreak
Ontvang maandelijks het laatste nieuws uit de financiële sector en van NIBE-SVV in je mailbox.
Incompany mogelijkheden

Wil je met je team, afdeling of organisatie je kennis en vaardigheden vergroten? Volg samen een training uit ons uitgebreide aanbod. Ook maatwerk mogelijk!