Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen in april in werking

Op 27 januari 2015 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo) aangenomen. De Wbfo treedt op 1 april in werking.

Voor wie?

De nieuwe wet geldt voor alle financiële instellingen met een zetel in Nederland, maar niet voor pensioenfondsen. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de oude wet zijn: een bonusplafond van 20%, nieuwe bepalingen voor ontslagvergoedingen en retentiebonussen en een verbod op variabele beloningen bij financiële instellingen die staatssteun ontvangen.

Doel Wbfo

De doelen van de Wbfo zijn:

 • goed beheersen van de risico’s van het beloningsbeleid door financiële ondernemingen
 • aan banden leggen van excessieve variabele beloningen
 • samenvoegen in één wet (als onderdeel van de Wft) van verschillende beloningsregels, die nu in meerdere wet- en regelgeving en codes zijn opgenomen.
 

Inhoud Wbfo

Inhoudelijk ligt het accent van de Wbfo op onderwerpen als:

 • beheerst beloningsbeleid voor elke financiële onderneming
 • publicatieverplichtingen voor het beloningsbeleid
 • maximale variabele beloning van 20% (bonusplafond)
 • terugvordering en aanpassing variabele beloningen
 • voorwaarden aan retentievergoedingen
 • verbod op gegarandeerde variabele beloningen
 • verbod op variabele beloning bij staatssteun
 • hoogte en voorwaarden voor uitkering van vertrekvergoedingen
 

Gevolgen Wbfo voor werknemers

De bepalingen van de Wbfo hebben gevolgen voor álle personen die bij een financiële onderneming werken. Dat zijn werknemers met een arbeidscontract van de financiële onderneming, maar ook gedetacheerden en uitzendkrachten.

Bonusplafond

Het bonusplafond betekent dat de variabele beloning niet meer mag bedragen dan 20% van de vaste beloning. Deze bepaling geldt voor álle personen die bij een financiële onderneming werken, ook voor gedetacheerden en uitzendkrachten.

Uitzonderingen bonusplafond

Er zijn wel uitzonderingen voor bijvoorbeeld medewerkers in Nederland die niet onder een cao vallen of voor medewerkers die hoofdzakelijk in het buitenland werken. Voor hen geldt een (geclausuleerd) bonusplafond van 100%. Omdat misbruik van deze uitzonderingen een reëel risico is, zien DNB en de AFM scherp toe op strikte naleving. Voor beheerders van beleggingsinstellingen en voor beheerders van instellingen voor collectieve beleggingen in effecten geldt geen bonusplafond. En ook niet voor beleggingsondernemingen die uitsluitend voor eigen rekening handelen met eigen middelen en kapitaal, geen externe cliënten hebben en plaatselijke onderneming zijn.

Vetrekvergoeding

De vertrekvergoedingen van alle personen die het dagelijks beleid van de financiële onderneming bepalen worden beperkt.

Terugvordering en aanpassing variabele beloningen

De financiële ondernemingen worden verplicht om bij het schenden van normen van bekwaamheid of bij verantwoordelijkheid voor grote verliezen uitgekeerde variabele beloningen aan te passen of terug te vorderen.

Overgangstermijn

Voor nieuwe contracten gaan de regels in op 1 april  2015; voor de bestaande contracten komt er een overgangstermijn van 1 jaar tot 1 april 2016.

Opleidingen

NIBE-SVV biedt een aantal opleidingen op dit gebied:

Deel dit artikel
Wellicht ook interessant
Heb je vragen?
Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00 tot 16.00 uur.
Schrijf je in voor de Nieuwsbreak
Ontvang maandelijks het laatste nieuws uit de financiële sector en van NIBE-SVV in je mailbox.
Incompany mogelijkheden

Wil je met je team, afdeling of organisatie je kennis en vaardigheden vergroten? Volg samen een training uit ons uitgebreide aanbod. Ook maatwerk mogelijk!