Geschiktheidstoetsing bij volmachtbedrijf nabij


De toezichthouders DNB en AFM hebben een nieuwe Beleidsregel Geschiktheid ter consultatie voorgelegd aan de markt. Tot 1 september 2019 kan men daarop reageren. De nieuwe beleidsregel zorgt ervoor dat de AFM beleidsbepalers bij volmachtbedrijven kan toetsen op vakinhoudelijke kennis. Naar verwachting wordt de beleidsregel eind dit jaar ingevoerd.

Geschiktheid

De Beleidsregel Geschiktheid is vanaf 1 juli 2012 van kracht. DNB en AFM gebruiken deze beleidsregel als kader bij de toetsing van beleidsbepalers en medebeleidsbepalers van financiële ondernemingen. Financiële ondernemingen zelf behoren deze beleidsregel te gebruiken bij hun eigen toetsing van onder andere sleutelfiguren. Sleutelfiguren zijn degenen die juist onder de top van de organisatie verantwoordelijk zijn voor belangrijke bedrijfsprocessen.

De wijzigingen

Aanpassing van de beleidsregel was noodzakelijk in verband met alle wijzigingen in de wetgeving sinds 2012 (waaronder verschillende Europese richtlijnen), maar ook op grond van gewijzigde inzichten.

Gevolmachtigd agenten

Nieuw is dat ook beleidsbepalers van volmachtbedrijven  (en van ondergevolmachtigden) getoetst worden op ‘algemene en specifieke vakinhoudelijke kennis’. De achtergrond van deze wijziging is dat er sinds 2014 geen Wft-diploma’s Volmacht meer zijn. Tot en met 2013 waren deze er wel, en voorafgaand aan de invoering van het huidige vakbekwaamheidsstelsel (2014) is daar ook sprake van geweest, maar uiteindelijk zijn deze er niet gekomen. Ook een later pleidooi van onder andere AFM en Verbond van Verzekeraars voor een dergelijk diploma heeft de eindstreep niet gehaald. Mede omdat daarvoor een wettelijk kader ontbreekt. Na uitvoerig onderzoek besliste de minister in 2016 dat een dergelijk kader ook niet nodig was. En dus kwam er geen Wft-Volmacht.
Een probleem is dat overigens niet, omdat NIBE-SVV in nauwe samenwerking met de NVGA een privaatrechtelijke opleiding en diploma Gevolmachtigd Agent heeft geïnitieerd.

Toetsen vakinhoudelijke kennis wordt mogelijk

Het nu voorliggende consultatievoorstel voor de Beleidsregel Geschiktheid stelt de AFM in staat om beleidsbepalers van volmachtbedrijven te toetsen op vakinhoudelijke kennis. Het gaat daarbij overigens om een open norm. Er zijn dus geen specifieke eind- en toetstermen. Het gaat om normen op basis waarvan een nieuw aan te stellen beleidsbepaler van een volmachtbedrijf bij aanvang kan aantonen geschikt te zijn. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor beleidsbepalers die op basis van de huidige uitgangspunten (dus de huidige beleidsregel) reeds geschikt bevonden zijn.

De toetsing

Na de invoering van de Beleidsregel Geschiktheid in 2012 zijn alle leden van de Raden van Bestuur en Raden van Commissarissen van de grootste banken en verzekeraars opnieuw getoetst. Een dergelijke hertoetsing van zittende beleidsbepalers gaat nu niet plaatsvinden. Voor toetsing komen dit keer in beginsel alleen nieuwe beleidsbepalers in aanmerking. Overigens is hertoetsing (‘als daar een specifieke aanleiding voor bestaat’) altijd mogelijk. Voor beleidsbepalers van banken, verzekeraars en intermediair wijzigt met de nieuw voorgestelde regeling overigens niet zoveel.

Een geactualiseerde toelichting

De toelichting van de Beleidsregel Geschiktheid vormt in de praktijk voor financiële ondernemingen en beleidsbepalers een belangrijk onderdeel bij het voorbereiden van een aanvraag voor een geschiktheidstoetsing en/of een (her)toetsingsgesprek met de toezichthouder. Het is van belang dat een ieder over een juiste en actuele tekst van de toelichting beschikt. Daarom is ervoor gekozen om ook de toelichting te actualiseren en deze integraal te publiceren.
Invoering van de herziene beleidsregel is naar verwachting eind dit jaar.

Meer informatie

Opleidingen

  • De opleiding Gevolmachtigd Agent van NIBE-SVV richt zich op iedereen die kennis wil of moet hebben van het volmachtbedrijf. Bedrijfsvoering, interne controle en administratieve organisatie zijn de pijlers van de opleiding.
  • De opleiding Assurantie A: Algemeen gaat diepgaand in op het verzekeringsrecht. Ook de Wft en de gevolgen daarvan voor bemiddelaars, adviseurs en gevolmachtigd agenten komen aan bod. Deze opleiding is ook een module van de opleiding voor het complete diploma Assurantie A.
Deel dit artikel
Wellicht ook interessant
Heb je vragen?
Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00 tot 16.00 uur.
Schrijf je in voor de Nieuwsbreak
Ontvang maandelijks het laatste nieuws uit de financiële sector en van NIBE-SVV in je mailbox.
Incompany mogelijkheden

Wil je met je team, afdeling of organisatie je kennis en vaardigheden vergroten? Volg samen een training uit ons uitgebreide aanbod. Ook maatwerk mogelijk!