De wijzigingen in 2019 op het gebied van consumptief krediet

Het aantal Nederlandse huishoudens met ernstige betalingsachterstanden daalt nauwelijks. Een goede en strenge acceptatieprocedure van kredietverstrekkers is van groot belang om overkreditering te voorkomen. We zetten voor u op een rijtje wat de overheid in 2019 hieromtrent in petto heeft.

Een beknopt overzicht van de belangrijkste wijzigingen in 2019: 
  • Leennormen 2018
Per 1 juni 2018 zijn de nieuwe leennormen van kracht. Alleen de basisnorm voor de alleenstaande met kinderen is iets verlaagd. Daardoor kan dit huishouden iets meer lenen. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de leennormen in 2019 omhoog gaan. Dit is bedoeld om de kwetsbare consument beter te beschermen 
  • Flitskredieten
Minister Wopke Hoekstra benoemt consumptief krediet in zijn financiële agenda. Met name als het gaat om flitskredieten. Hoekstra overweegt om de AFM meer bevoegdheden te geven om consumenten beter te beschermen tegen dit soort kredieten, omdat partijen uit andere Europese lidstaten deze kredieten nog steeds in Nederland verstrekken. Flitskredieten zijn kredieten waarbij zeer hoge kosten in rekening worden gebracht voor een krediet met een heel korte looptijd.
Maar de minister wil ook dat de consument die een krediet heeft met een disproportioneel lange looptijd en waarbij je vooral kosten betaalt en weinig of niets aflost, door de AFM beschermd kan worden.
Voor de kredietwaarschuwing ‘geld lenen kost geld’ komt een alternatief. Deze slogan heeft volgens de minister zijn langste tijd wel gehad. 
  • Wijzigingen gedagscode VFN
De Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN, de belangenvereniging van kredietaanbieders in Nederland) past haar gedragscode met ingang van 1 mei 2019 aan. De reden is dat sommige consumenten met een doorlopend krediet (ook wel locked-up kredieten genoemd) in de financiële problemen dreigen te komen. Consumenten met een doorlopend krediet kunnen vaak niet overstappen naar een andere kredietverstrekker. Enerzijds omdat de persoonlijke situatie van de klant is gewijzigd, anderzijds omdat de kredietverstrekker strengere leennormen hanteert. Om deze consumenten te beschermen wordt de looptijd van nieuwe doorlopende kredieten met ingang van 1 mei 2019 beperkt tot maximaal 15 jaar.
 
Daarnaast zal tussentijds veel vaker worden getoetst of het krediet nog wel bij de financiële situatie van de consument past. Volgens de vernieuwde gedragscode gaat er dus een doorlopende zorgplicht gelden. En zal er worden ingegrepen als er achterstanden zijn op andere kredieten. Hierbij valt te denken aan een tijdelijke of permanente blokkade voor vervolgopnames. Zo wil men voorkomen dat de consument in een problematische schuldpositie terechtkomt.
  • Geen vergunning nodig voor uitstel van betaling
in de praktijk bestond er onduidelijkheid over de vraag of het verlenen van uitstel van betaling van een bestaande schuld onder de reikwijdte van de Wet op het financieel toezicht (Wft) valt en daarmee vergunningplichtig is. Daarom heeft de minister verduidelijkt in een besluit, dat er geen vergunning voor het bemiddelen of aanbieden van een consumptief krediet nodig is, als er in het ‘normale handelsverkeer’ uitstel van betaling wordt verleend. Bijvoorbeeld een internetonderneming die een consument de mogelijkheid biedt om een achterstallige betaling van een geldsom in termijnen af te lossen of een woningcoöperatie die een betalingsregeling treft met een huurder. 


Meer weten?

NIBE-SVV heeft diverse opleidingen waarin consumptief krediet aan de orde komt:  
 
Deel dit artikel
Wellicht ook interessant
Heb je vragen?
Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00 tot 16.00 uur.
Schrijf je in voor de Nieuwsbreak
Ontvang maandelijks het laatste nieuws uit de financiële sector en van NIBE-SVV in je mailbox.
Incompany mogelijkheden

Wil je met je team, afdeling of organisatie je kennis en vaardigheden vergroten? Volg samen een training uit ons uitgebreide aanbod. Ook maatwerk mogelijk!