Regeerakkoord: wat verandert er in de zorg?

Het regeerakkoord dat het nieuwe kabinet onlangs presenteerde, staat bol van grote veranderingen, ook op het gebied van de zorg. Adviseurs Zorgverzekeringen moeten hier in hun advisering rekening mee houden. De meeste wijzigingen in het regeerakkoord zullen echter pas in 2019 of daarna ingaan. 

De belangrijkste punten van het regeerakkoord zetten we op hoofdlijnen voor u op een rijtje. We beperken ons tot onderwerpen die van belang zijn voor adviseurs Zorgverzekeringen. Sommige plannen zijn al concreet ingevuld, maar andere zijn nog vrij algemeen. In elk van de gevallen kan het zo zijn dat de uiteindelijke wetgeving anders wordt dan hier geschetst.

Wijzigingen sociale zekerheid

Veel kleine werkgevers (met minder dan 25 werknemers in dienst) zijn huiverig mensen in dienst te nemen, omdat de kosten bij ziekte erg hoog zijn. Er geldt immers een loondoorbetalingsverplichting van 2 jaar. Voor deze kleine werkgevers gaat dit terug naar 1 jaar. De zieke werknemer merkt hier overigens niets van in financiële zin: de verplichtingen worden in het tweede jaar overgenomen door UWV.

Wijzigingen zorg

  • Zoals eerder al was aangekondigd, blijft het eigen risico in de zorg € 385 per jaar. Dat verandert gedurende de nieuwe kabinetsperiode niet meer. Dus als het kabinet het regeerakkoord nakomt, dan is niet alleen in 2018 het eigen risico 385 euro, maar ook in 2019 en 2020. Dit betekent wel dat de premie voor de zorgverzekering extra stijgt.
  • Mensen die gebruikmaken van de Wet langdurige zorg (Wlz), zoals bij opname in een verzorgingshuis, hoeven een kleiner deel van hun vermogen aan te spreken als eigen bijdrage.
  • Er worden opnieuw hoofdlijnenakkoorden (2019 - 2022) gesloten over medisch-specialistische zorg, geestelijke gezondheidszorg, huisartsenzorg en wijkverpleging. Hiermee wil het kabinet 1,9 miljard euro per jaar besparen. Door goed te onderhandelen over geneesmiddelen verwacht het kabinet nog eens 460 miljoen euro per jaar te besparen. Terwijl er besparingen komen op zorg thuis (zoals wijkverpleging), investeert het kabinet jaarlijks 2,1 miljard euro in verpleeghuiszorg.
  • Het kabinet wil de eigen bijdrage voor geneesmiddelen vanaf 2019 gaan maximeren op 250 euro per verzekerde per jaar. 

Verpleeghuiszorg versus thuiszorg

Het zorgstelsel wordt steeds meer ingericht op langer thuis wonen. De ogenschijnlijk omgekeerde verhouding tussen besparen op zorg thuis enerzijds en investeren in verpleeghuiszorg anderzijds, heeft een bestuurlijke oorzaak. Zorginstituut Nederland heeft kwaliteitseisen opgesteld voor verpleeghuiszorg, omdat partijen in de zorg het onderling daarover niet eens konden worden. Door zijn zogenaamde doorzettingsmacht te gebruiken, zijn de kwaliteitseisen van het Zorginstituut juridisch bindend. Het Zorginstituut had alleen geen berekening gemaakt van de kosten, in de veronderstelling dat niet zij maar de politiek het laatste woord zou hebben. De kosten zijn berekend op 2,1 miljard euro en het nieuwe kabinet is gebonden om de plannen uit te voeren.
 
De kabinetspartijen stellen dat er met de beoogde besparingen een voortzetting is van de lijn, die is ingezet door minister Schippers op het gebied van het beteugelen van zorgkosten.

Terugdringen schulden

Er zijn nog vele andere plannen genoemd in het regeerakkoord. De belangrijkste daarvan is het terugdringen van schulden en armoede. 10% van de Nederlanders heeft problematische schulden. Om dit percentage te verlagen, moet deze groep efficiënter geholpen worden. Dit gebeurt door het:

  • verbeteren van de (toegang tot) schuldhulpverlening, met kortere wachttijden;
  • beter samenwerken met andere partijen om onnodig oplopen van schulden te voorkomen;
  • voorkomen van uithuisplaatsingen, zeker als daar kinderen bij betrokken zijn;
  • ruimte geven aan gemeenten om op lokaal niveau met vernieuwende aanpakken en maatwerk te experimenteren. 

Bovendien gaan de maximale incassokosten niet omhoog en wordt ook gekeken of het minimumbedrag omlaag kan. Het stapelen van boete op boete wil de overheid vermijden.

Meer informatie

Ook in de opleiding Wft Zorgverzekeringen van NIBE-SVV komen de plannen uit het regeerakkoord aan bod.
 
(Bron: Wft Triple A)

Deel dit artikel
Wellicht ook interessant
Heb je vragen?
Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00 tot 16.00 uur.
Schrijf je in voor de Nieuwsbreak
Ontvang maandelijks het laatste nieuws uit de financiële sector en van NIBE-SVV in je mailbox.
Incompany mogelijkheden

Wil je met je team, afdeling of organisatie je kennis en vaardigheden vergroten? Volg samen een training uit ons uitgebreide aanbod. Ook maatwerk mogelijk!