Wetsvoorstel over premierestitutie bij niet-opzettelijke verzwijging

Er is een wetsvoorstel in voorbereiding dat regelt dat de klant, die per ongeluk iets heeft verzwegen en daardoor geen rechten aan zijn verzekering kan ontlenen, de (achteraf gezien voor niets betaalde) verzekeringspremies terugkrijgt. Het wetsvoorstel is een reactie op een regelmatig terugkerende discussie in de Tweede Kamer, steeds toegespitst op verzwijgingszaken bij AOV’s.

Achtergrond

Tot 2006 was de verzwijging geregeld in art. 251 WvK. Als de verzekeraar zich op verzwijging beriep, kreeg de klant weliswaar geen enkele uitkering, maar wel alle betaalde premies terug. Voorwaarde was wel dat de klant te goeder trouw was en hij de verzekeraar niet opzettelijk had misleid.
Sinds 2006 is verzwijging (de mededelingsplicht) geregeld in het BW en is de regeling véél klantvriendelijker. Op één punt na: als de klant te goeder trouw verzwijging heeft gepleegd en de verzwegen omstandigheden zo zwaarwegend zijn dat de verzekeraar de verzekering in het geheel niet zou hebben geaccepteerd, dan heeft de klant geen enkel recht op uitkering en bovendien geen recht op premierestitutie. Het is eigenlijk nooit duidelijk geworden of dat laatste (ook geen premie terug) echt de bedoeling van de wetgever is geweest.

Discussie bij AOV’s

Hoewel die regeling voor alle verzekeringen geldt, levert dat vooral bij AOV’s discussie op. Een klant die te goeder trouw een deel van zijn medisch verleden niet heeft opgegeven, kan bij arbeidsongeschiktheid geconfronteerd worden met de situatie dat hij jarenlang (een relatief hoge) premie heeft betaald, terwijl de verzekering geen enkele dekking biedt.

Het wetsvoorstel

Kort weergegeven houdt het wetsvoorstel in dat de verzekeringnemer in een dergelijk geval aanspraak kan maken op volledige restitutie van alle betaalde premies. Voor particuliere klanten (daaronder begrepen degenen met een AOV) wordt dat dwingend recht. Voor zakelijke klanten mag de verzekeraar van de regeling afwijken, maar dan moet hij dat in de polisvoorwaarden vastleggen. Het wetsvoorstel moet gaan gelden voor alle verzekeringen.

Consultatie

De consultatieperiode is inmiddels afgelopen. Het Verbond van Verzekeraars heeft ervoor gepleit dat de verzekeraar bij de restitutie de door hem gemaakte kosten (waaronder de eventueel betaalde provisies) mag aftrekken. De verwachting is dat het wetsvoorstel eind dit jaar definitief wordt ingediend bij de Tweede Kamer.

Meer weten over de wettelijke ins en outs bij verzwijging?

In het juli-augustusnummer van de Beursbengel verschijnt een uitgebreid artikel over het wetsvoorstel.
In diverse opleidingen van NIBE-SVV komt verzwijging aan de orde:

Deel dit artikel
Wellicht ook interessant
Heb je vragen?
Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00 tot 16.00 uur.
Schrijf je in voor de Nieuwsbreak
Ontvang maandelijks het laatste nieuws uit de financiële sector en van NIBE-SVV in je mailbox.
Incompany mogelijkheden

Wil je met je team, afdeling of organisatie je kennis en vaardigheden vergroten? Volg samen een training uit ons uitgebreide aanbod. Ook maatwerk mogelijk!