VGW Informatiekaart kluizen geeft helder overzicht dekking kostbaarheden

De Vereniging Geld- en Waardeberging (VGW) heeft een informatiekaart ontwikkeld om verzekeraars, adviseurs, en eindgebruikers te informeren over de dekkingsindicatie van contant geld en kostbaarheden op basis van de Europese normering EN 14450. Het is belangrijk dat verzekeraars een schade beoordelen op grond van dezelfde dekkingsindicatie. In de praktijk was dat soms niet het geval, aldus VGW. De nieuwe informatiekaart moet hierin verbetering brengen. 

Veilig opgeborgen

Bij een reguliere inboedelverzekering is er een beperkte dekking van geld, belangrijke documenten en kostbaarheden. Voor een hogere dekking moeten kostbaarheden veilig opgeborgen zijn in een goede inbraakwerende kluis of kast. Hoe hoger de waarde, des te inbraakwerender de kluis moet zijn. 

Inbraakwerendheid

Inbraakwerende kluizen en kasten zijn getest volgens Europese normeringen. Verzekeraars hebben die normeringen als uitgangspunt genomen en aan de verschillende niveaus van inbraakwerendheid een dekkingsindicatie gekoppeld. Daarbij wordt uitgegaan van opslag van contant geld in een inbraakwerende kast of kluis, die zich bevindt in een onbewoond, onbewaakt  en niet-beveiligd pand binnen de bebouwde kom. Als er aanvullende veiligheidsmaatregelen worden genomen, kan de verzekeraar het dekkingsadvies verhogen.
De Informatiekaart kluizen van VGW biedt een helder overzicht van de dekkingsindicaties bij de verschillende kwaliteitsniveaus. 

Inschaling

De norm EN 14450 schaalt de veel voorkomende typen inbraakwerende kasten (die vooral geschikt zijn voor dagwaardeberging door particulieren) in onder weerstandsklasse 0 van de norm NEN-EN 1143-1.
Voor een duidelijk onderscheid zijn ze ingedeeld in 2 veiligheidsniveaus (‘securitylevels’) met elk een eigen dekkingsindicatie:

  • Securitylevel 1 heeft een dekkingsindicatie van € 2.500
  • Securitylevel 2 heeft een dekkingsindicatie van € 5.000 

Overige kluizen worden ingeschaald volgens de EN 1143-1 naar Grade 0 tot en met Grade VII of hoger, zie de onderstaande tabel: 

Dekkingsindicatie verzekeraars op basis van normering

Normering kluis

Contant geld

Kostbaarheden

EN 14450 S1

    € 2.500

    € 5.000

EN 14450 S2

    € 5.000

    € 9.000

EN 1143-1 Grade 0

    € 7.000

  € 14.000

EN 1143-1 Grade I

  € 10.000

  € 20.000

EN 1143-1 Grade II

  € 25.000

  € 50.000

EN 1143-1 Grade III

  € 45.000

  € 90.000

EN 1143-1 Grade IV

  € 75.000

€ 150.000

EN 1143-1 Grade V

€ 125.000

€ 250.000

EN 1143-1 Grade VI

€ 250.000

€ 500.000

EN 1143-1 Grade VII of hoger

in nader overleg met verzekeraar

in nader overleg met verzekeraar

Voorbeeld

Wordt € 10.000 contant geld gestolen uit een kluis met een normering EN 14450 S2, dan vergoedt de verzekeraar dus niet de totale schade. Was het geld bewaard in een kluis met normering EN 1143-1 Grade I, dan was wel de totale schade vergoed.

Daarom is het belangrijk om bij aanschaf van een kluis zowel rekening te houden met de normering van de kluis als met de daaraan gekoppelde dekkingsindicatie. 

Kwaliteit kluis melden

Maar een stevige kluis alleen is niet voldoende voor een verzekeraar om de schade te vergoeden. Dat bleek onlangs bij een zaak die voorgelegd werd aan het Kifid. Iemand die dure sieraden thuis in een stevige kluis bewaarde, had de verzekeraar niet op de hoogte gesteld van de exacte kwaliteit van die kluis. Zowel de inhoud van de kluis (met documentatie over de sieraden), als de kluis zelf was gestolen. Er viel niets aan te tonen. Daarom vergoedde de verzekeraar zijn sieraden alleen voor een beperkt bedrag, gebaseerd op zijn inboedelverzekering. En dat was volgens het Kifid terecht. Had de man de zogeheten ‘waardeberging’ van te voren gemeld bij de verzekeraar, dan had de verzekeraar de maximale waardedekking als uitgangspunt genomen. 

Afwaardering Safe 1-4 per 2016

Met ingang van 1 januari 2016 wordt de aanduiding Safe 1, 2, 3 en 4 niet meer erkend. Deze aanduiding was destijds in het leven geroepen als overbrugging naar de huidige Europese norm EN 14450.

Inbraakwerende kasten gekocht vóór 2016 behouden de aangegeven waardeberging en worden niet afgewaardeerd. Maar het is volgens VGW wel aan te bevelen om in overleg met de verzekeraar te komen tot een aangepaste waardeberging of tot de aanschaf van een nieuwe safe. Want verbeterde gereedschappen en nieuwe aanvalstechnieken maken zo’n kluis misschien minder veilig dan gedacht. 

Meer informatie

Op de site van VGW vindt u de Informatiekaart kluizen, evenals nadere informatie over inbraakwerende kluizen.

Daarnaast verschijnt in het decembernummer van de Beursbengel een artikel over dit onderwerp.
 
Het verzekeren van geld en kostbaarheden komt ook aan de orde in een aantal opleidingen van NIBE-SVV:

Deel dit artikel
Wellicht ook interessant
Heb je vragen?
Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00 tot 16.00 uur.
Schrijf je in voor de Nieuwsbreak
Ontvang maandelijks het laatste nieuws uit de financiële sector en van NIBE-SVV in je mailbox.
Incompany mogelijkheden

Wil je met je team, afdeling of organisatie je kennis en vaardigheden vergroten? Volg samen een training uit ons uitgebreide aanbod. Ook maatwerk mogelijk!