Verzekeraars per 1 januari over op Solvency II

Op 1 januari gaat Solvency II in, het nieuwe toezichtregime voor (her)verzekeraars in Europa. Solvency II legt geheel nieuwe en verregaande eisen op aan het vereiste kapitaal, risicomanagement en rapportages van verzekeraars. De invoering heeft grote impact op verzekeraars door de complexiteit van de berekeningen en de focus op bedrijfsbreed risicomanagement. 

Drie pijlers

Solvency II kent drie pijlers:

Pijler 1

Pijler 2

Pijler 3

Kwantitatieve eisen

Eisen t.a.v. governance

Nieuw rapportagekader

Balansvereisten: marktconsistente waardering voor activa en passiva

Eigen risico-identificatie en -kwantificatie (d.m.v. Own Risk and Solvency, Assesment, ORSA)

Publieke (open) rapportage over solvabiliteit en financiële situatie bedrijf

Solvabiliteitsvereisten

Eisen t.a.v. corporate governance, data-governance en uitbesteding

Rapportage richting toezichthouder

 

 

Opstellen ORSA-rapport

Impact

Solvency II heeft een grote en directe invloed op hoe (her)verzekeraars hun processen en activiteiten moeten inrichten. Een kort overzicht:

  • Marktconsistente balanswaardering: Solvency II schrijft voor - zowel kwantitatief als kwalitatief - hoe de balans moet worden opgesteld, inclusief technische voorzieningen en aanwezig kapitaal.
  • Kapitaalseisen op basis van risico’s: in plaats van een eenvoudige formule op basis van premie, schade en/of voorzieningen wordt de kapitaalseis onder Solvency II opgebouwd op basis van het daadwerkelijke risicoprofiel van de onderneming. De kapitaalseis mag zowel volgens het standaardmodel alsook volgens een (vooraf door de toezichthouder goedgekeurd) intern model bepaald worden.
  • Inbedding in de organisatie: verzekeraars moeten laten zien dat de uitkomst van de kapitaalmodellen invloed heeft op de bedrijfsvoering. Denk aan de prijsstelling, kapitaalallocatie, het herverzekeringsbeleid en de aansturing van de onderneming in het algemeen via bijvoorbeeld het beloningsbeleid. Mede hierdoor raakt Solvency II direct alle disciplines bij een verzekeraar.
  • Governance en organisatie: Solvency II is meer dan een model en stelt eisen aan bepaalde functies binnen de onderneming die minimaal aanwezig moeten zijn. Verder moeten alle belangrijke processen en controles goed ingeregeld en gedocumenteerd zijn.
  • Rapportage en verantwoording: de verzekeraar moet jaarlijks openheid geven over zijn solvabiliteitspositie en financiële conditie. Dat houdt onder meer in: informeren over het risicoprofiel, governance-aspecten, aard en prestatie van de business en aanpak van kapitaalmanagement. 

Meer weten?

Tot voor kort had Solvency II primair de aandacht van de CFO’s, risk management en actuariaat, maar de impact van Solvency II reikt verder. Solvency II zal bijvoorbeeld ook invloed hebben op de productontwikkeling en de strategie van een verzekeraar. Reden voor het Verbond van Verzekeraars en NIBE-SVV om de handen ineen te slaan en een opleiding te ontwikkelen voor non-financials. Deze opleiding is voor het eerst van start gegaan in 2015 en sloeg aan. Daarom staat de opleiding voor 2016 opnieuw op de planning.

De opleiding bestaat uit 4 modules, waarvan 1 algemeen inleidende en 3 verdiepende modules. Daarin komen onder andere de gevolgen aan bod voor het productontwikkelingsproces, de prijzen en polisvoorwaarden van verzekeringsproducten en de governance en bedrijfsvoering van verzekeraars.
Lees hier meer informatie over de opleiding
 
Andere opleidingen van NIBE-SVV die Solvency II behandelen:

Deel dit artikel
Wellicht ook interessant
Heb je vragen?
Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00 tot 16.00 uur.
Schrijf je in voor de Nieuwsbreak
Ontvang maandelijks het laatste nieuws uit de financiële sector en van NIBE-SVV in je mailbox.
Incompany mogelijkheden

Wil je met je team, afdeling of organisatie je kennis en vaardigheden vergroten? Volg samen een training uit ons uitgebreide aanbod. Ook maatwerk mogelijk!