Verzekeraars lopen vooruit op Europese wet over databeheer

In 2018 gaat de General Data Protection Regulation in. Met green paper ‘Grip op data’ loopt het Verbond van Verzekeraars hier al op vooruit.

Op 25 mei 2018 treedt voor alle landen van de Europese Unie de General Data Protection Regulation (GDPR) in werking. Het Europees Parlement heeft deze verordening onlangs formeel aangenomen. De GDPR gaat over de beveiliging en het beheer van persoonlijke gegevens van zowel klanten als werknemers. De ‘meldplicht datalekken’ die dit jaar al is ingevoerd, is ook onderdeel van de GDPR.

Van toepassing
In eerste instantie is de wetgeving alleen van toepassing op bedrijven en organisaties met meer dan 250 werknemers, die meer dan 5.000 records per jaar verwerken. Later gaat de GDPR ook gelden voor het midden- en kleinbedrijf, ongeacht de grootte en het aantal records dat ze verwerken.

Grip op data
Vooruitlopend op deze wetgeving komen verzekeraars al met een aantal waarborgen om grip op data te houden. Ze zien de toenemende hoeveelheid big data als iets dat zowel henzelf als hun klanten tal van kansen biedt. Maar ze realiseren zich ook dat big-datagebruik leidt tot maatschappelijke vragen over de gevolgen voor privacy en solidariteit.

In het green paper Grip op data zet het Verbond van Verzekeraars onder meer een aantal kansen en zorgen op een rijtje. Bovendien geeft het de toezichthouders en wetgevers het advies om terughoudend te zijn met nieuwe wetgeving bovenop de aanstaande Europese privacyverordening.

Internet of Things
Het is geen geheim dat verzekeraars al jarenlang data van hun klanten verzamelen om risico’s goed in te kunnen schatten. Dat is de basis van verzekeren. Doordat er steeds meer processen en apparaten aan het internet worden gekoppeld – ‘Internet of Things’ – groeit de hoeveelheid data de laatste jaren echter enorm. Ook komen er steeds betere technieken om verbanden te vinden in al die data. Dat kan de klant helpen om geld te besparen door een passender dekking te krijgen, maar het roept ook vragen op over privacy en hoe verzekeraars daarmee omgaan.

Big data: de kansen
Het Verbond constateert in het paper dat big data kansen biedt aan verzekeraars en hun klanten. Dat varieert van snellere schadeafhandeling tot een lagere schadelast, betere fraudebestrijding en meer inzicht in de klant, zodat die beter kan worden geholpen.

Fraude met verzekeringen bijvoorbeeld kost jaarlijks honderden miljoenen euro’s. Dat is niets anders dan diefstal van de medeverzekerden, stelt het Verbond in het green paper. Big data-analyses kunnen helpen deze frauduleuze claims op te sporen. En daar hebben de goedwillende verzekerden natuurlijk voordeel bij.

Premie op maat
Een ander voorbeeld is het gebruik van big data-analyses om van klanten een premie op maat te vragen. Klanten die hun best doen om veilig auto te rijden, willen liever niet meebetalen voor medeverzekerden die onveilig rijden. Als ze de verzekeraar inzicht geven in hun gedrag, kan die daar rekening mee houden bij het bepalen van de hoogte van de premie. Andersom kan het een prikkel zijn om gezonder, veiliger en bewuster te leven.

Naast fraudebestrijding en een betere afstemming van de premies, staat in het paper nog een aantal kansen genoemd als: meer veiligheid op straat, voorkomen is beter dan genezen, klantvriendelijker dienstverlening en betere verzekerbaarheid.

Big data: de zorgen
Tegenover deze kansen ziet het Verbond ook dat er in de maatschappij vragen en zorgen leven over deze ontwikkelingen. Een belangrijke zorg betreft de privacy van de klanten, het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Een andere zorg is de mogelijke spanning tussen big data en solidariteit. Bijvoorbeeld dat het gebruik van big data leidt tot indirecte discriminatie. Een andere zorg is dat klanten natuurlijk ook gebruik kunnen maken van de gegevens die uit big data-analyses naar voor komen en zich minder gaan verzekeren als ze zien dat ze minder risico lopen. Wordt de premie niet veel te hoog als alleen klanten die veel risico lopen zich nog verzekeren?

Solidariteitsmonitor 
In het green  paper Grip op data heeft het Verbond van Verzekeraars ook enkele aanbevelingen opgenomen die kunnen helpen voorkomen dat deze zorgen realiteit worden. Een voorbeeld is de Solidariteitsmonitor die jaarlijks wordt georganiseerd om vroegtijdig mogelijk negatieve gevolgen van big-datatoepassingen op te sporen. Het Verbond rapporteert daar dan ook publiekelijk over. “Klanten vertrouwen verzekeraars met gegevens en verzekeraars moeten er alles aan doen om dat vertrouwen te houden”, stelt het Verbond.

Meer informatie NIBE-SVV heeft ook een aantal opleidingen die ingaan op de privacybescherming:
Deel dit artikel
Wellicht ook interessant
Heb je vragen?
Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00 tot 16.00 uur.
Schrijf je in voor de Nieuwsbreak
Ontvang maandelijks het laatste nieuws uit de financiële sector en van NIBE-SVV in je mailbox.
Incompany mogelijkheden

Wil je met je team, afdeling of organisatie je kennis en vaardigheden vergroten? Volg samen een training uit ons uitgebreide aanbod. Ook maatwerk mogelijk!