Verbond komt met nieuwe regeling Brandregres

Per 1 januari 2014 wordt de nieuwe Bedrijfsregeling Brandregres (BBr 2014) van kracht. Deze geldt alleen voor particulieren. Voor de zakelijke markt wordt de BBr afgeschaft. Wel is er een uitzondering gemaakt voor de zakelijke huurder. Door het afschaffen van de BBr voor de zakelijke markt worden bedrijven gestimuleerd om hun brandpreventie goed op orde te hebben. Omdat zij nu zelf aangesproken kunnen worden als er op dit vlak wordt verzuimd of als zij anderszins onzorgvuldig hebben gehandeld.

De wet biedt brandverzekeraars het recht de uitgekeerde schadevergoeding te verhalen op de daadwerkelijke schadeveroorzaker. Maar brandverzekeraars hebben altijd gevonden dat verhaal de verhoudingen tussen verzekerden en verzekeraars en tussen verzekerden onderling verstoort. Met name in de relatie met particulieren vinden verzekeraars dit ongewenst. Om die reden kent de Nederlandse brandverzekeringsmarkt al tientallen jaren een voor Europa unieke regeling, te weten de Bedrijfsregeling Brandregres (de BBr). Hierin is afgesproken dat van regres slechts beperkt gebruik wordt gemaakt.

Aansprakelijkheidsverzekering

De nieuwe regeling heeft ingrijpende gevolgen voor de aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB). De huidige BBr bepaalt dat verzekeringsmaatschappijen hun verhaalrecht bij niet-particulieren niet uitoefenen boven de € 500.000. Met de nieuwe regeling kunnen brandverzekeraars de uitbetaalde schades volledig verhalen op bedrijven. Nu is de verzekerde som van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgestemd op het maximaal te verhalen bedrag van € 500.000. Brandschades zijn in de praktijk vaak hoger dan dat bedrag. Door de nieuwe regeling zullen bedrijven behoefte hebben aan verzekerde sommen die ver uitstijgen boven de verzekerde som van hun huidige aansprakelijkheidsverzekering.

Ter discussie

De huidige BBr staat al lange tijd ter discussie. Menig grootzakelijk verzekeraar pleitte al voor afschaffing van de BBr voor de zakelijke markt. Daarbij ondersteund door buitenlandse verzekeraars, die vonden dat de regeling de internationale concurrentieverhoudingen beïnvloedt. Andere verzekeraars waren om principiële redenen tegen de regeling en zagen daarom soms zelfs af van het Verbondslidmaatschap. Gevolg hiervan was dat deze bedrijven eenzijdig konden profiteren, terwijl Verbondsleden vast zaten aan een voor hen bindende regeling. Hierover waren zij op hun beurt weer ontevreden.

Zakelijke verhuurder

In de nieuwe regeling is bewust voor de zakelijke huurder een uitzondering opgenomen. Als de BBr 2014 alleen van toepassing zou zijn op particulieren, vallen de zakelijke huurders niet langer onder de regeling. Het nemen van regres op deze groep wordt dan mogelijk. Tegelijkertijd biedt de standaard aansprakelijkheidsverzekering (AVB) van de huurder geen dekking voor schade aan de door hem gehuurde zaken. Dit is onderdeel van de opzichtbepaling die is opgenomen in de AVB. De zakelijke huurder zou daarmee tussen wal en schip terechtkomen en onverzekerd zijn. Hij zou dan de schade uit eigen middelen moeten vergoeden, met mogelijk ingrijpende gevolgen voor zijn bedrijfscontinuïteit. Dit terwijl de brandverzekeraar, via de eigenaar van het gehuurde pand, premie heeft ontvangen voor het verzekerde risico. Omdat dit een onwenselijke situatie is, werd besloten om ook voor deze groep de BBr te handhaven.

Bezwaar

De Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB) heeft formeel bezwaar aangetekend en aangedrongen op overleg en uitstel van de invoering per 1 januari 2014. Volgens de VNAB zijn de gevolgen van de nieuwe regeling nog onvoldoende duidelijk en is er te weinig tijd om zich voor te bereiden. Het is onmogelijk om alle intermediairs voor 1 januari al hun zakelijk klanten te laten bezoeken en vast te stellen welke aansprakelijkheden er precies zijn, aldus de VNAB.

Meer weten?

De nieuwe regeling is gepubliceerd op de website van het Verbond.
Meer over de bezwaren van de VNAB.
Ook in de Beursbengel van september wordt aandacht besteed aan de nieuwe BBr.

De nadere invulling van de nieuwe BBr laat het Verbond over aan de verzekeraars. Het is nog onduidelijk tot welke verzekeringstechnische aanpassingen de nieuwe regeling zal leiden. NIBE-SVV volgt de ontwikkelingen op de voet en past de opleidingen in de loop van dit jaar en volgend jaar aan. De volgende opleidingen van NIBE-SVV behandelen brandregres:

Ook de nieuwe leergang Acceptant/schadebehandelaar aansprakelijkheidsverzekeringen, die in januari 2014 start, gaat in op het onderwerp brandregres.

Deel dit artikel
Wellicht ook interessant
Heb je vragen?
Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00 tot 16.00 uur.
Schrijf je in voor de Nieuwsbreak
Ontvang maandelijks het laatste nieuws uit de financiële sector en van NIBE-SVV in je mailbox.
Incompany mogelijkheden

Wil je met je team, afdeling of organisatie je kennis en vaardigheden vergroten? Volg samen een training uit ons uitgebreide aanbod. Ook maatwerk mogelijk!