Verbond komt met checklist Arbowet 2017

Op 1 juli 2017 verandert de Arbowet. Opvallende wijzigingen zijn onder andere de komst van een basiscontract voor de arbodienstverlening, uitbreiding van het verplicht preventief spreekuur, het recht op een second opinion bij een andere bedrijfsarts en instemmingsrecht voor de ondernemingsraad bij de keuze van de preventiemedewerker. Deze aanpassingen moeten de arbodienstverlening verder verbeteren en de betrokkenheid van werknemers vergroten. Om deze aanpassingen te stimuleren krijgt de Inspectie SZW meer mogelijkheden tot handhaving. 

Implementatie

Werkgevers krijgen een jaar de tijd (tot 1 juli 2018) om alle wijzigingen te implementeren. Alle nieuwe contracten voor arbodienstverlening die op of na 1 juli 2017 worden afgesloten, moeten meteen aan de nieuwe wettelijke regels voldoen.

Om werkgevers en werknemers te ondersteunen bij de invoering van de aanpassingen, hebben het Verbond van Verzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland, FNV, CNV en De Unie een checklist opgesteld.

Checklist

In de checklist zijn de belangrijkste aanpassingen in de wet- en regelgeving in 11 punten samengevat:

 1. Basiscontract arbodienstverlener: de werkgever moet een basiscontract afsluiten met gecertificeerde deskundigen. Daarin moet ook staan hoe de deskundige personen hun werk op een professionele manier kunnen doen (Arbowet art. 14.4). Hierbij is bijzondere aandacht voor de taken van de bedrijfsarts (Arbowet art. 14.5). Eerst hoefden de taken niet in het contract te worden uitgewerkt, nu dus wel.
 2. Preventief spreekuur verplicht: werknemers met gezondheidskundige vragen moeten de bedrijfsarts kunnen raadplegen. Het recht op raadpleging in verband met de verzuimbegeleiding (Arbowet art. 14.1.b en 14.2.e) bestond al. Dit recht wordt door de aanpassing uitgebreid.
 3. Gelegenheid bedrijfsarts tot werkplekbezoek: de bedrijfsarts mag iedere werkplek in het bedrijf bezoeken (Arbowet art. 14.2.f).
 4. Recht medewerker op second opinion: de medewerker mag een andere bedrijfsarts raadplegen bij verzuimbegeleiding, aanstellingskeuringen, arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO/PMO) en gezondheidskundige consultatie (Arbowet art. 14.2.g en Arbobesluit art. 14.2.f). Kosten van een second opinion zijn voor rekening van de werkgever (Arbowet art. 44).
 5. Melden beroepsziekten: de bedrijfsarts is verplicht beroepsziekten te melden. Volgens de nieuwe wet is het niet-melden een overtreding van de bedrijfsarts (Arbowet art. 9).
 6. Bedrijfsarts adviseert over preventieve maatregelen: de bedrijfsarts adviseert over preventieve maatregelen in het arbeidsomstandighedenbeleid (Arbowet art. 14.2.j).
 7. Klachtenregeling bedrijfsarts: ook de zelfstandige bedrijfsarts is verplicht een klachtenprocedure te hebben (Arbowet art. 14.2.h en Arbobesluit art. 2.14.e).
 8. Rolverandering bedrijfsarts: de rol van de bedrijfsarts bij verzuimbegeleiding verandert van 'bijstand geven' naar 'adviseren' (Arbowet art. 14.1). Het is dus niet de bedoeling dat de bedrijfsarts de gehele verzuimbegeleiding doet. Wel beoordeelt de bedrijfsarts of en in hoeverre de werknemer kan werken en adviseert de werkgever over de verzuimbegeleiding bij ziekte. Het is aan de werkgever om samen met de werknemer een plan van aanpak op te stellen voor de re-integratie, en te zorgen voor correcte uitvoering van dat plan.
 9. Instemmingsrecht OR bij aanwijzing preventiemedewerker: het takenpakket van de preventiemedewerker was volgens de WOR al instemmingsplichtig. Door de nieuwe wet heeft de OR voortaan ook instemmingsrecht bij de persoon en de positionering.
 10. Samenwerking preventiemedewerker, OR en arbodienstverlener: in de praktijk adviseerde de preventiemedewerker vaak al arbodienstverleners en werkte hij nauw met hen samen. Door deze wet wordt die afstemming verplicht.
 11. Meer beboetbare feiten: het is voor het eerst dat de Inspectie SZW aan arbodiensten en -deskundigen een boete kan opleggen. Arbodiensten moeten hun adviezen over de risico-inventarisatie en -evaluatie rechtstreeks aan de OR of PVT sturen. Maar vaak doen ze dat niet en vragen ze aan de werkgever om een kopie naar het medezeggenschapsorgaan te sturen. Op grond van de gewijzigde wet is niet-naleving van deze verplichting een overtreding.

Bekijk de checklist

Meer weten?

Meer informatie over de veranderde Arbowet en over thema’s als ziekteverzuim, re-integratie en sociale zekerheid bieden diverse opleidingen van NIBE-SVV:

Neem contact op met onze adviseurs via info@nibesvv.nl of telefonisch via 035 - 6 568 172. Wij helpen u graag verder!

Deel dit artikel
Wellicht ook interessant
Heb je vragen?
Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00 tot 16.00 uur.
Schrijf je in voor de Nieuwsbreak
Ontvang maandelijks het laatste nieuws uit de financiële sector en van NIBE-SVV in je mailbox.
Incompany mogelijkheden

Wil je met je team, afdeling of organisatie je kennis en vaardigheden vergroten? Volg samen een training uit ons uitgebreide aanbod. Ook maatwerk mogelijk!