Ook reisverzekeraars moeten privacy verzekerde beter in acht nemen

Niet alleen verzuimverzekeraars, maar ook reis- en annuleringsverzekeraars nemen de Gedragscode verwerking persoonsgegevens financiële instellingen en het medisch tuchtrecht rondom de huisartsenverklaring niet altijd voldoende in acht. Dat kwam aan het licht bij een enquête van de Consumentenbond naar het opvragen van medische gegevens met een huisartsenverklaring. Het Verbond van Verzekeraars heeft als reactie hierop een circulaire gepubliceerd die op een rijtje zet wat het medisch tuchtcollege en de Gedragscode zeggen over de huisartsenverklaring en de privacy van de verzekerde.

Niet privacy proof

Na de ZEMBLA-uitzending van 18 september 2013 over verzuimverzekeraars die niet altijd de privacywetgeving naleven, heeft het Verbond minister Asher toegezegd de leden op te roepen hun administraties, procedures, contracten met derden en polisvoorwaarden waar nodig aan te passen en weer privacy proof te maken. Het Verbond vindt het van groot belang voor de reputatie en geloofwaardigheid van de sector dat deze toezegging nagekomen wordt.

De enquête van de Consumentenbond toont nu dat ook reis- en annuleringsverzekeraars zich onvoldoende aan de privacywetgeving houden. Het Verbond roept hen daarom op te handelen overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens en de daarop gebaseerde Gedragscode verwerking persoonsgegevens financiële instellingen. Deze gedragscode is vanaf 1998 voor alle leden van het Verbond als bindende zelfregulering van toepassing.

Proces rondom medische gegevens

Het Verbond wijst erop dat informatie waaruit iets op te maken valt over de gezondheidstoestand van een persoon, niet door een schadebehandelaar verwerkt mag worden. Het zijn de medisch adviseur en medische staf die gezondheidsgegevens verwerken. Zij maken een advies voor de schadebehandelaar. In dat advies staan geen medische gegevens. De schadebehandelaar bepaalt vervolgens of er uitgekeerd wordt of niet.

Annuleren reis

Ook onderstreept het Verbond dat het huisartsen in het kader van het medisch tuchtrecht niet is toegestaan een oordeel te vellen over de annulering van een voorgenomen reis wegens ziekte. Dit zou de vertrouwensrelatie met de patiënt schaden. Het is daarom ook niet mogelijk om in de polisvoorwaarden op te nemen dat de verzekerde de huisarts om een medische verklaring moet vragen bij annulering van de reis.

Twijfel

Bij twijfel aan de verklaring van de verzekerde zelf, kan een medisch adviseur door de verzekerde gemachtigd worden om informatie bij de huisarts op te vragen. Alleen als de verzekerde de medische verklaring ondertekent, kan de medisch adviseur informatie bij de behandelende artsen/specialisten opvragen. De medisch adviseur brengt na het inzien van de gegevens een advies uit aan de schaderegelaar. Vanwege de bescherming van de persoonsgegevens en het medisch beroepsgeheim mag de schaderegelaar de medische gegevens niet ter inzage krijgen.

Onafhankelijke arts inschakelen

Een andere route is om een onafhankelijke arts in te schakelen bij twijfel over de medische noodzaak of onvoorziene annulering. Het staat de verzekerde vrij om hier wel of niet aan mee te werken.  

Meer informatie

Bekijk de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen
 
Enkele cursussen van NIBE-SVV die ingaan op het professioneel gedrag bij schadebehandeling:

Cursussen van NIBE-SVV op het gebied van privacy:

Deel dit artikel
Wellicht ook interessant
Heb je vragen?
Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00 tot 16.00 uur.
Schrijf je in voor de Nieuwsbreak
Ontvang maandelijks het laatste nieuws uit de financiële sector en van NIBE-SVV in je mailbox.
Incompany mogelijkheden

Wil je met je team, afdeling of organisatie je kennis en vaardigheden vergroten? Volg samen een training uit ons uitgebreide aanbod. Ook maatwerk mogelijk!