Nu ook smartengeld voor nabestaanden en naasten van slachtoffer

De Eerste Kamer is op 10 april met algemene stemmen akkoord gegaan met het wetsvoorstel tot vergoeding van affectieschade. Dit betekent dat niet alleen de slachtoffers, maar nu ook de nabestaanden van overleden slachtoffers en naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend letsel als gevolg van bijvoorbeeld een ongeval, medische fout of geweldsmisdrijf smartengeld krijgen. De nieuwe wet treedt op 1 januari 2019 in werking.

Smartengeld kan het leed van de nabestaanden en naasten van het slachtoffer niet compenseren. Wel kunnen zij de vergoeding ervaren als een vorm van erkenning en genoegdoening, wat kan bijdragen aan de verwerking. De nieuwe wet sluit hiermee aan bij de behoefte van nabestaanden en naasten aan aandacht voor de emotionele gevolgen van een ongeval.

Vergoedingssysteem

In de wet die nu is aangenomen, is uitvoerig omschreven wanneer iemand recht heeft op een vergoeding. Een eerder wetsvoorstel 8 jaar geleden haalde het toen niet omdat op dit punt onvoldoende duidelijkheid was. De nieuwe wet bevat een vergoedingssysteem met verschillende categorieën met verschillende bedragen, afhankelijk van onder andere de relatie tot het slachtoffer en de ernst van het letsel. Ook kijkt men naar de persoonlijke omstandigheden van nabestaanden en naasten. Verder is de omvang van de maximale vergoeding vastgelegd. Die bedraagt tussen de € 12.500 en € 20.000, te betalen door de aansprakelijke partij.

Wie zijn de nabestaanden en naasten?

Onder nabestaanden en naasten vallen in ieder geval partners, kinderen en ouders. Ook zij die in gezinsverband duurzaam zorgen voor het slachtoffer vallen onder dit begrip, evenals stiefkinderen en -ouders. De laatste groep kwam overigens in eerste instantie niet in aanmerking, maar is later door de Tweede Kamer toegevoegd aan het voorstel. Dus ook zij hebben recht op smartengeld.

Gevolgen?

Het Verbond is positief over de wet, maar verwacht wel dat die zal leiden tot een hogere schadelast voor verzekeraars. Bij autoverzekeringen (WA) zou dat een stijging van minstens 3% zijn en bij medische aansprakelijkheidsverzekeringen een stijging van zo’n 15%.
 
Lees ook de blog van Dik van Velzen. Hij vreest dat de nieuwe wet zal leiden tot meer woede, onbegrip en extra leed.
 
Bekijk daarnaast het wetsvoorstel
 
NIBE-SVV heeft een aantal boeiende opleidingen over smartengeld/affectieschade:

Deel dit artikel
Wellicht ook interessant
Heb je vragen?
Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00 tot 16.00 uur.
Schrijf je in voor de Nieuwsbreak
Ontvang maandelijks het laatste nieuws uit de financiële sector en van NIBE-SVV in je mailbox.
Incompany mogelijkheden

Wil je met je team, afdeling of organisatie je kennis en vaardigheden vergroten? Volg samen een training uit ons uitgebreide aanbod. Ook maatwerk mogelijk!