Nieuwe gedragscode schade-expertiseorganisaties

Per 1 januari 2013 is de Gedragscode expertisediensten van het Verbond van Verzekeraars vervangen door de nieuwe Gedragscode schade-expertiseorganisaties. Met als doel de verhouding tussen verzekeraar en expert te verduidelijken.

De oude code, die dateerde uit 2003, was al toe aan vervanging. Toen ook de buitenwereld kritische geluiden liet horen over de onafhankelijkheid van de expert bij schadebehandeling, besloot het Verbond van Verzekeraars de code te actualiseren. Hierbij geholpen door het NIVRE en de VNAB. Ook het ministerie van Financiën juichte de aanpassing van de gedragscode toe.

Kritiek

De expert stelt de toedracht en de hoogte van de schade vast. Hier ligt een spanningsveld: de expert moet zo objectief mogelijk verslag doen over wat er is gebeurd en wat de schade is, terwijl de verzekeraar vaak zowel de opdrachtgever als degene is die betaalt.

De kritiek op de expertise bij schadebehandeling spitst zich toe op twee onderdelen:

  1. Het is de verzekerde niet altijd duidelijk in welke verhouding de expert staat ten opzichte van de verzekeraar.
  2. Verzekeraars zouden niet altijd transparant zijn over het feit dat de verzekerde recht heeft op contra-expertise, en vervolgens ook niet helder over de voorwaarden daarvan (bijvoorbeeld de hoogte van de vergoeding).

Verduidelijking

De nieuwe gedragscode heeft tot doel de verhouding tussen verzekeraar en expert te verduidelijken. In de gedragscode staat het als volgt:
‘De expertiseorganisatie zorgt ervoor dat bij de verzekerde duidelijk is namens wie/welke verzekeraar en in welke hoedanigheid de expert optreedt. Indien het expertisebureau op enigerlei wijze is gelieerd aan de verzekeraar wordt dit duidelijk gemeld aan de verzekerde.’
Kortom, de expert maakt bij zijn eerste bezoek meteen duidelijk namens wie hij optreedt. Ook moet mogelijke verwarring omtrent de (vermeende) onafhankelijkheid van de expert, wiens organisatie direct eigendom is van een verzekeraar, direct worden weggenomen.

Kwaliteitsborging

Verder kent de code nog een aantal andere verbeteringen. Een belangrijke betreft de kwaliteitsborging. Elke expertiseorganisatie moet een kwaliteitsbeleid hanteren. Dit betekent dat er opleidings- en deskundigheidsvereisten gesteld worden aan de expert. Dit kunnen bijvoorbeeld de vereisten zijn die het NIVRE stelt aan zijn leden. Zo moet een expert in de branche Brand in elk geval de opleidingen op het gebied van onderzoeks- en sociale vaardigheden, schaderegeling bij brandverzekering, schriftelijk rapporteren, verdieping communicatieve vaardigheden, inleiding verzekeringsbedrijf en brandverzekeringstechniek hebben afgerond. En daarbij worden kennis en vaardigheden natuurlijk onderhouden door middel van permanente educatie.
In de nieuwe code is ook een artikel opgenomen over fraude: experts dienen attent te zijn op mogelijke fraude-indicatoren en moeten hierop gericht actie ondernemen.

Bindend

De gedragscode is goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering van het Verbond van Verzekeraars en daardoor bindend voor alle verzekeraars die daarbij zijn aangesloten. Dat betekent dat experts die worden ingehuurd door een verzekeraar of die in dienst zijn van de (expertisedienst van de) verzekeraar zich moeten conformeren aan de gedragscode.

Meer informatie

NIBE SVV biedt diverse opleidingen die de expert nodig heeft om zijn deskundigheid te kunnen aantonen:

In de Beursbengel van januari-februari is uitgebreid aandacht besteed aan de nieuwe gedragscode.

Attentie: Bij NIBE-SVV is sinds 1 maart de geactualiseerde opleiding Branche Brand - Risicobeoordeling en preventie te volgen. De opleiding sluit nu ook beter aan bij de praktijk van acceptanten en schadebehandelaars en biedt voor het eerst de mogelijkheid van een schriftelijk examen (17 mei).

Deel dit artikel
Wellicht ook interessant
Heb je vragen?
Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00 tot 16.00 uur.
Schrijf je in voor de Nieuwsbreak
Ontvang maandelijks het laatste nieuws uit de financiële sector en van NIBE-SVV in je mailbox.
Incompany mogelijkheden

Wil je met je team, afdeling of organisatie je kennis en vaardigheden vergroten? Volg samen een training uit ons uitgebreide aanbod. Ook maatwerk mogelijk!