Nieuwe berekeningsmethode overlijdensschade

Onlangs heeft De Letselschade Raad ingestemd met de nieuwe richtlijn Rekenmodel Overlijdensschade. Dit houdt in dat een nieuwe berekeningsmethode van overlijdensschade tot norm wordt verheven.

De nieuwe rekenmethode is ontwikkeld door de Denktank Overlijdensschade, bestaande uit diverse professionals uit de letselschadebranche. De professionals waren ontevreden over de bestaande rekenmethodiek voor overlijdensschade. De methode was erg gecompliceerd en viel niet uit te leggen aan nabestaanden. Ook deed de methode geen recht aan de maatschappelijke ontwikkelingen.

Uitgangspunt nieuwe rekenmethode

De Denktank nam als uitgangspunt dat het gezin vóór overlijden een economische eenheid is en na overlijden nog steeds, alleen dan met een volwassene minder. (Bij overlijden van kinderen speelt deze problematiek niet.)
De economische eenheid na overlijden heeft een besparing door het wegvallen van een volwassene. Die besparing moet berekend worden. Hiernaar is onderzoek gedaan door het NIBUD en de besparing is gevat in een percentage van het netto gezinsinkomen. Bij het vaststellen van de schade wordt eerst de schade van de economische eenheid vastgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met onder andere de inkomsten uit arbeid en pensioenen van de nabestaanden sinds het overlijden. Hierna kan eventueel een verdeling over de nabestaanden worden toegepast.

Nieuwe rekenregel

De nieuwe rekenregel om de schade van de economische eenheid vast te stellen is als volgt:

  1. Het nettogezinsinkomen vóór overlijden wordt verminderd met een vastgesteld percentage dat afhankelijk is van het netto gezinsinkomen, aantal gezinsleden en de leeftijd van de kinderen zonder overlijden
  2. Het nettogezinsinkomen ná overlijden wordt verhoogd met andere weggevallen uitgaven en wordt verminderd met bijgekomen uitgaven
  3. Het verschil tussen de uitkomst van 1 en van 2 vormt de jaarschade

De nieuwe rekenmethodiek is normatief neutraal, dus zonder ter discussie staande verrekeningen. Het eventueel verrekenen van voordelen volgt pas na het toepassen van de rekenregel.

Meer weten?

De nieuwe richtlijn is te downloaden op de site van De Letselschade Raad. In het aprilnummer van de Beursbengel  is een uitgebreid artikel gewijd aan de nieuwe rekenmethode.
Ook staat in de NIBE-SVV-leergang Personenschade Zwaar letsel – module Overlijdensschade de nieuwe benadering en berekening van overlijdensschade centraal.

Deel dit artikel
Wellicht ook interessant
Heb je vragen?
Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00 tot 16.00 uur.
Schrijf je in voor de Nieuwsbreak
Ontvang maandelijks het laatste nieuws uit de financiële sector en van NIBE-SVV in je mailbox.
Incompany mogelijkheden

Wil je met je team, afdeling of organisatie je kennis en vaardigheden vergroten? Volg samen een training uit ons uitgebreide aanbod. Ook maatwerk mogelijk!