Nieuwe berekening schadevrije jaren

Per 1 januari 2016 wordt de opbouw van en terugval in schadevrije jaren bij alle verzekeraars op dezelfde manier vastgesteld. Het Verbond heeft daartoe Bedrijfsregeling 11 herzien. De regeling bevat een nieuwe terugvaltabel. Die regelt hoe een verzekeraar de terugval na een schade moet verwerken. Het Verbond wil zo meer duidelijkheid creëren voor verzekerden over hun schadevrije jaren. Een verzekerde kan vanaf 1 januari 2016 op zijn polisblad of prolongatienota zien hoeveel echte schadevrije jaren hij heeft.

Onaangename verrassingen

Verzekerden werden soms onaangenaam verrast als zij zagen hoe weinig schadevrije jaren in Roy-data waren opgenomen, terwijl zij wel een hoge korting op hun verzekering hadden. Dat kon gebeuren door het gebruik van commerciële treden en verschillende terugvalregelingen in de van toepassing zijnde bonus-malusschaal.

Het Verbond van Verzekeraars (Verbond) vond dit onwenselijk en wilde dat verzekeraars zouden gaan werken met zuivere schadevrije jaren. Het Verbond vroeg daarom het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) om een standaard terugvaltabel te ontwikkelen. Deze tabel moest actuarieel onderbouwd, verantwoord, goed uitlegbaar aan klanten en praktisch uitvoerbaar zijn. 

De tabel

De tabel hanteert de regel dat het aantal schadevrije jaren voor elke niet-verhaalbare schade daalt met 5 jaar. Voor een jaar zonder (niet-verhaalbare) schade stijgt het aantal schadevrije jaren met 1 jaar.
Aan de onderkant is de laagste trede -5 schadevrije jaren. Zolang er geen (niet-verhaalbare) schade is, heeft de tabel geen bovengrens. Na een niet-verhaalbare schade is de bovengrens 10 schadevrije jaren.
Als iemand 30 schadevrije jaren heeft, houdt hij na een schade dus maximaal 10 schadevrije jaren over. Uit actuariële gegevens blijkt dat meer dan 15 schadevrije jaren geen invloed hebben op het risico voor de verzekeraar. Vandaar het maximum van 10 jaar (15-5) na een schade. 

Voorbeeld

Een klant gaat naar een nieuwe verzekeraar met 5 schadevrije jaren. De nieuwe verzekeraar geeft hem om commerciële redenen een bonus van een aantal schadevrije jaren. Daardoor komt de klant op een hogere bonus-malustrede dan met 5 schadevrije jaren het geval zou zijn.
 
Stel: hij declareert een niet-verhaalbare schade dit jaar. Hij valt dan 5 schadevrije jaren terug, waardoor het aantal zuivere schadevrije jaren op 0 uitkomt. Dat aantal komt ook op de polis of de prolongatienota te staan. Samen met de door de verzekeraar toegekende extra treden houdt de klant toch 5 schadevrije jaren over, maar dat zijn géén zuivere schadevrije jaren. Deze leveren dus wel een korting op, maar als de klant van verzekeraar wisselt, neemt de nieuwe verzekeraar die extra toegekende treden niet vanzelfsprekend over. Dat hangt weer van zijn (de nieuwe verzekeraars) acceptatiebeleid af.
Declareert de klant het jaar daarop geen schade, dan gaat hij een trede omhoog en heeft hij één schadevrij jaar. 

Wanneer terugval?

In Bedrijfsregeling 11 is ook precies omschreven wanneer een verzekeraar het aantal schadevrije jaren mag laten terugvallen. Het aantal schadevrije jaren mag bijvoorbeeld niet terugvallen als de schade door een wettelijke regeling slechts gedeeltelijk te verhalen is. Of als het een schade aan een voetganger of fietser betreft en de verzekerde kan aantonen er niets aan te kunnen doen. Hetzelfde geldt voor schade die normaal gesproken onder een beperkte cascodekking valt: ook die heeft geen invloed op het aantal zuivere schadevrije jaren. 

Wat gebeurt er met de huidige BM-ladders?

De schadevrije jaren staan los van de BM-ladders. Verzekeraars mogen hun eigen BM-ladders blijven gebruiken voor de premieberekening. Ook mogen zij zelf blijven bepalen wat zij toekennen aan eventuele commerciële treden, opstaptreden en bonusgaranties. Maar al die maatschappijspecifieke extra’s moeten buiten beschouwing blijven bij de berekening van de zuivere schadevrije jaren en bij de melding daarvan aan Roy-data. 

Meer weten?

Bekijk de animatie ’De bonus-malustredebeschermer 2015, een voorbeeld’
Bekijk de Bedrijfsregeling 11 van het Verbond
 
Ook in een aantal opleidingen van NIBE-SVV komt dit onderwerp aan de orde:

Deel dit artikel
Wellicht ook interessant
Heb je vragen?
Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00 tot 16.00 uur.
Schrijf je in voor de Nieuwsbreak
Ontvang maandelijks het laatste nieuws uit de financiële sector en van NIBE-SVV in je mailbox.
Incompany mogelijkheden

Wil je met je team, afdeling of organisatie je kennis en vaardigheden vergroten? Volg samen een training uit ons uitgebreide aanbod. Ook maatwerk mogelijk!