Nieuwe bedragen sociale zekerheid per 1 juli

De nieuwe bedragen van het minimumloon en overige cijfers uit de sociale zekerheid zijn bekend. Elk half jaar (op 1 januari en 1 juli) worden die aangepast. De halfjaarlijkse aanpassingen in de sociale zekerheid hebben zowel invloed op volksverzekeringen (zoals AOW en Anw) als op werknemersverzekeringen (WW en WIA).

Wettelijk minimumloon

De hoogte van de sociale uitkeringen is gebaseerd op de hoogte van het wettelijk minimumloon. Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers wordt per 1 juli 2017:

  • € 1.565,40 per maand (was € 1.551,60)
  • € 361,25 per week (was € 358,05)
  • € 72,25 per dag (was € 71,61)

(De bedragen die tussen haakjes staan, zijn de bedragen uit de periode van 1 januari 2017 tot 1 juli 2017.)
 
Het wettelijk minimumloon wordt verhoogd met een vakantietoeslag van € 125,24 per jaar. Dit zijn de bedragen voor werknemers van 22 jaar en ouder met een fulltime dienstverband.

Minimumloon voor jongeren vanaf 15 jaar

Voor jongeren vanaf 15 jaar gelden andere, lagere, minimumloonbedragen. Die zijn berekend op basis van een staffel:
 
Minimumloonbedragen 1 juli 2017

Leeftijd Staffeling Per maand Per week Per dag
21 jaar 85% € 1.330,60 € 307,05 € 61,41
20 jaar 70% € 1.095,80 € 252,90 € 50,58
19 jaar 55% €    860,95 € 198,70 € 39,74
18 jaar 47,5% €    743,55 € 171,60 € 34,32
17 jaar 39,5% €    618,35 € 142,70 € 28,54
16 jaar 34,5% €    540,05 € 124,65 € 24,93
15 jaar 30% €    469,60 € 108,40 € 21,68

 
Vorig jaar gold het wettelijk minimumloon alleen nog voor werknemers van 23 jaar en ouder; inmiddels is dat dus 22 jaar.
Het effect van verlaging van deze leeftijdsgrens op de werkgelegenheid wordt in de gaten gehouden. Als er geen negatieve gevolgen zijn voor de werkgelegenheid, dan gaat de leeftijd waarop 100% van het wettelijk minimumloon wordt ontvangen automatisch verder omlaag naar 21 jaar.

Bijstandsuitkeringen

Bijstandsuitkeringen (uitkeringen in het kader van de Participatiewet) zijn gebaseerd op 70% van het netto minimumloon (alleenstaanden) of 100% van het netto minimumloon (gehuwden of samenwonenden van 21 jaar en ouder). Wanneer meer dan 2 volwassenen samenwonen op hetzelfde adres, dan geldt de kostendelersnorm, waardoor de bijstandsnorm per bewoner lager is.

Volksverzekeringen

Belangrijke volksverzekeringen zijn de Algemene Ouderdomswet (AOW) en Algemene nabestaandenwet (Anw).
 
Bedragen AOW en Anw

Uitkering Situatie Brutomaandbedrag vanaf 1 juli 2017, inclusief vakantiegeld (oude bedrag)
AOW Alleenstaand € 1.231,95 (was € 1.224,96)
  Samenwonend zonder partnertoeslag € 851,23 (was € 845,74)
  Samenwonend met maximale partnertoeslag € 1.676,90 (was € 1.665,92)
Anw Nabestaande € 1.273,86 (was € 1.250,62)

 
De bedragen zijn inclusief vakantiegeld, maar exclusief de inkomensondersteuning voor ouderen en exclusief de nominale zorgpremie en zorgtoeslag.

Werknemersverzekeringen

De belangrijkste werknemersverzekeringen zijn de Werkloosheidswet (WW) en de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA).
De hoogte van deze uitkeringen zijn in beginsel een vastgesteld percentage van het laatstverdiende loon. Dit laatstverdiende loon is echter gemaximeerd tot het ‘maximum dagloon’. Het maximumdagloon wordt per 1 juli 2017 vastgesteld op € 207,60 per dag (was € 205,77), op jaarbasis € 54.183,60 (was € 53.705,97).
 
Een WW-uitkering is gemaximeerd op 75% (eerste 2 maanden) van het maximumdagloon en daarna op 70% van dit maximumdagloon.
Een WIA-uitkering is gemaximeerd op 75% (eerste 2 maanden of langdurig en volledig arbeidsongeschikten) van dit maximumdagloon of 70% van het maximumdagloon (na twee maanden en niet langdurig en volledig arbeidsongeschikt).
Hieronder staan de brutomaandbedragen:

  • 100% maximumdagloon (bruto per maand, inclusief vakantiegeld) = € 4.515,30 (was € 4.475,50)
  • 75% maximumdagloon (bruto per maand, inclusief vakantiegeld) = € 3.386,48 (was € 3.356,62)
  • 70% maximumdagloon (bruto per maand, inclusief vakantiegeld) = € 3.160,71 (was € 3.132,85)

Meer informatie

Voor adviseurs is het belangrijk te kunnen inschatten hoe de inkomenssituatie is wanneer zich een inkomensrisico voordoet (arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, overlijden partner of het bereiken van de pensioenleeftijd). Adequate informatie over de overheidsregelingen op het gebied van de sociale zekerheid is daarom onontbeerlijk.
 
In diverse opleidingen van NIBE-SVV komt de sociale zekerheid aan bod:

Deel dit artikel
Wellicht ook interessant
Heb je vragen?
Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00 tot 16.00 uur.
Schrijf je in voor de Nieuwsbreak
Ontvang maandelijks het laatste nieuws uit de financiële sector en van NIBE-SVV in je mailbox.
Incompany mogelijkheden

Wil je met je team, afdeling of organisatie je kennis en vaardigheden vergroten? Volg samen een training uit ons uitgebreide aanbod. Ook maatwerk mogelijk!