Nieuwe registeropleiding voor de sleutelfunctionaris van morgen

Op initiatief van ING en in samenwerking met ING en andere banken, verzekeraars en De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de UvA (Universiteit van Amsterdam) Academie voor Bank en Verzekeringen de postacademische registeropleiding Certified Integrated Risk Advisor (CIRA) ontwikkeld. Met deze opleiding wordt de sleutelfunctionaris (en toezichthouder) van morgen opgeleid, die met een integrale risicoanalyse een leidende rol in zijn organisatie vervult en zorgt voor verbinding.

De financiële wereld zit midden in een periode van grote veranderingen die zich gelijktijdig aandienen. Nieuwe technologieën bieden ongekende mogelijkheden, toezichtwetten- en regels zijn aangescherpt, het maatschappelijke vertrouwen in instituties brokkelt af en de komst van BigTech-bedrijven zorgt voor stevige concurrentie. Deze veranderingen vormen een uitdaging voor banken, verzekeraars en pensioeninstellingen. Zij moeten meegaan in de transformatie. Die transformatie vraagt om professionals met overzicht, die voorop lopen én vooruit denken en bereid zijn anderen mee te nemen. Voor deze mensen is de registeropleiding Certified Integrated Risk Advisor (CIRA) ontwikkeld. 

Niet langer technocratisch, maar holistisch

De veranderingen en nieuwe inzichten die in CIRA worden behandeld, hebben impact op de wijze waarop (tweedelijns) risicomanagers en compliance officers hun functie (gaan) uitoefenen. Van hen wordt verwacht dat zij de functie niet langer technocratisch invullen maar holistisch; met oog voor de strategie van de eigen onderneming. Risicomanagers en compliance officers zullen veel proactiever hun werk moeten doen. Zij zullen in staat moeten zijn om de samenhang tussen de verschillende risico’s te zien en de verbindende rol te spelen binnen de organisatie. Bovendien komt er een dimensie bij: naast het klant- en bedrijfsbelang ook het maatschappelijk belang. Deze 3 dimensies staan centraal in CIRA.

Ook voor medewerkers in de eerste lijn

CIRA is niet alleen bestemd voor de risicomanager en compliance officer, maar ook voor medewerkers werkzaam in de eerste lijn van een financiële instelling, die te maken hebben of krijgen met risicomanagement. Risicomanagement binnen een financiële onderneming wordt immers een gedeelde verantwoordelijkheid van de eerste, tweede lijn en derde lijn (zoals auditors). Ook heeft de opleiding impact voor bestuurders en commissarissen of toezichthouders. Zij moeten zich realiseren dat risicomanagement een onderdeel vormt van de strategie. Daarmee is de opleiding ook interessant voor interne auditors en externe toezichthouders. Door de opleiding te volgen worden ze in de gelegenheid gesteld om anders naar risicomanagement binnen een financiële onderneming te kijken. Verder leidt CIRA pensioenfondsbestuurders op die in het kader van IORP II verantwoordelijk zijn voor het risicobeheer van het fonds, als sleutelfunctiehouder of vervuller van deze rol.

Vooruitgeschoven post in de organisatie

De opleiding is ook bedoeld voor de (aankomende) integrated risk advisor die aan de Raad van Bestuur (RvB) rapporteert en ook direct contact heeft met de Raad van Commissarissen (RvC) (Raad van Toezicht, RvT). Het instrumentarium van de RvC (RvT) om rechtstreeks inzicht te krijgen (lees: zonder het filter van de RvB) beperkt zich nu vaak tot de (externe) auditor en externe toezichthouder. Met de integrated risk advisor kan de RvC (RvT) een vooruitgeschoven positie in de organisatie innemen. Als RvC (RvT) die weet wat er binnen en buiten de kantoormuren gebeurt en die leiding kan geven aan projecten die niet in de lijn of staf neer te leggen zijn.

Handvatten, frameworks en modellen

Tijdens de opleiding wordt de deelnemer uitgedaagd om buiten de gebaande wegen te denken en te handelen. De deelnemer krijgt handvatten, frameworks en modellen. Ook leert hij om zijn analyse in begrijpelijke en in eenvoudige bewoordingen op te schrijven. CIRA kunt u zien als een reis langs onbekende wegen. De deelnemer doet veel nieuwe indrukken op. Hij verdiept zich in de grote veranderingen die gelijktijdig plaatsvinden en begrijpt de impact daarvan voor financiële instellingen. Zij moeten transformeren. In die transformatie zijn mensen nodig die vooruit denken en voorop gaan en anderen mee kunnen nemen. Maar met welk gedrag in de organisatie krijgen zij te maken? Hoe daarmee om te gaan? Ook deze vraagstukken komen in CIRA aan de orde.
Bekijk meer informatie over de opleiding

Deel dit artikel
Wellicht ook interessant
Heb je vragen?
Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00 tot 16.00 uur.
Schrijf je in voor de Nieuwsbreak
Ontvang maandelijks het laatste nieuws uit de financiële sector en van NIBE-SVV in je mailbox.
Incompany mogelijkheden

Wil je met je team, afdeling of organisatie je kennis en vaardigheden vergroten? Volg samen een training uit ons uitgebreide aanbod. Ook maatwerk mogelijk!