Pensioencommunicatie verandert ingrijpend: Pensioen 1-2-3 op 1 juli 2016 van kracht

De pensioencommunicatie verandert.

Vanaf 1 juli 2016 zijn pensioenuitvoerders verplicht om met actieve deelnemers via Pensioen 1-2-3 te communiceren. Voor gewezen deelnemers geldt dat dit uiterlijk vanaf 1 juli 2017 moet gebeuren. Deze verplichting vloeit voort uit de Wet pensioencommunicatie die per 1 juli 2015 is ingegaan.

Wat is Pensioen 1-2-3?
Pensioen 1-2-3 biedt de deelnemer gelaagde informatie, op 3 niveaus, over zijn pensioenregeling. De deelnemer bepaalt zelf hoe gedetailleerd hij de informatie tot zich neemt:
  • op hoofdlijnen (laag 1)
  • met toelichting op de hoofdlijnen (laag 2)
  • of gedetailleerd (laag 3)
Pensioen 1-2-3 verandert de pensioencommunicatie ingrijpend. Niet een duimdikke startbrief, maar een eenvoudig eerste overzicht vormt de basis van de voorlichting. Pas in laag 2 en 3 komen (cijfer)details van de regeling aan bod.

Niveau 1 en 2
De eerste laag is een beknopte weergave van de pensioenregeling. Deze vervangt tevens de ‘startbrief’. Binnen 3 maanden na indiensttreding moet deze informatie aan de deelnemer worden verstrekt. In 5 minuten moet de deelnemer de hoofdlijnen van de regeling kunnen zien.
In laag 2 wordt de informatie uit laag 1 uitgebreider beschreven. In een halfuur moet de deelnemer meer inzicht kunnen krijgen in zijn pensioenregeling.
Onderwerpen die de pensioenuitvoerder in de eerste en tweede laag verplicht moet uitwerken, zijn:
  1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?
  2. Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?
  3. Hoe bouwt u pensioen op?
  4. Welke keuzes heeft u zelf?
  5. Hoe zeker is uw pensioen?
  6. Welke kosten maken wij?
  7. Wanneer moet u in actie komen?
Beide lagen moeten een duidelijke verwijzing bevatten naar het pensioenregister (mijnpensioenoverzicht.nl). Ook moeten de contactgegevens van de pensioenuitvoerder makkelijk te vinden zijn.

Niveau 3
Alle informatie uit laag 1 en 2 komt terug in laag 3. Deze laag heeft geen vast format, maar bestaat uit allerlei documenten die bij de pensioenregeling horen. Daarbij geldt dat het pensioenreglement ook vanuit laag 1 benaderbaar moet zijn. Verplichte documenten in de derde laag zijn (voor zover van toepassing):
•           pensioenreglement
•           uitvoeringsovereenkomst of uitvoeringsreglement
•           jaarverslag (bij pensioenfonds verplicht, bij verzekeraar optioneel)
•           verklaring beleggingsbeginselen
•           herstelplan
•           financieel crisisplan

Binnenkort zal laag 3 ook een Pensioenvergelijker bevatten, zodat twee regelingen met elkaar te vergelijken zijn. Dit is nuttig bij bijvoorbeeld waardeoverdracht.
Daarnaast mogen pensioenuitvoerders optioneel documenten toevoegen, zoals brochures, statuten en cao.

Checklist werkgever
Naast de gelaagde informatie voor de werknemers, is er ook een checklist voor de werkgevers ontwikkeld. Daarbij wordt zo veel mogelijk aangesloten bij de opzet van Pensioen 1-2-3. Dus met gebruik van dezelfde pictogrammen en verwijzing naar specifieke onderdelen van Pensioen 1-2-3. De bedoeling is dat de werkgever met behulp van deze checklist de nieuwe medewerker in het arbeidsvoorwaardengesprek kan informeren over de pensioenregeling.

Format
Het format van Pensioen 1-2-3 is inhoudelijk uitgewerkt door (en eigendom van) de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. Indeling, koppen en logo’s liggen vast. Tekstinhoudelijk zijn voorbeelden beschikbaar op www.pensioen123.nl. Pensioenuitvoerders mogen deze aanpassen aan de huisstijl, doelgroep en inhoud van de pensioenregeling.

Meer informatie Ook in enkele opleidingen van NIBE-SVV komt de pensioencommunicatie aan de orde: In de Wft Triple A-app vindt u eveneens informatie over Pensioen 1-2-3.
Deel dit artikel
Wellicht ook interessant
Heb je vragen?
Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00 tot 16.00 uur.
Schrijf je in voor de Nieuwsbreak
Ontvang maandelijks het laatste nieuws uit de financiële sector en van NIBE-SVV in je mailbox.
Incompany mogelijkheden

Wil je met je team, afdeling of organisatie je kennis en vaardigheden vergroten? Volg samen een training uit ons uitgebreide aanbod. Ook maatwerk mogelijk!