Nieuw register voor curatele en bewind

Het openbare register waarin vermeld staat wie onder curatele is gesteld, wordt dit jaar uitgebreid. Ook mensen die onder bewind staan wegens verkwisting of problematische schulden, worden erin opgenomen.

Wetswijziging

Het nieuwe register is een gevolg van de wijziging van de wetgeving voor curatele, bewind en mentorschap per 1 januari 2014. De wetgeving is bedoeld om mensen te beschermen die vanwege hun lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat zijn belangrijke beslissingen te nemen. Zij kunnen een curator toegewezen krijgen die de verantwoordelijkheid overneemt. Wie alleen op financieel gebied bescherming nodig heeft, kan een bewindvoerder krijgen die over het vermogen waakt.

Bewind

De gronden voor bewind zijn met ingang van 1 januari uitgebreid. Niet alleen mensen met een beperking, maar ook wie verkwistend met zijn geld omgaat of problematische schulden heeft, kan onder bewind worden gesteld. Aanleiding voor die wetswijziging is het toegenomen aantal mensen dat zoveel schulden maakt, dat ze er niet meer uitkomen.

Curatele

Nieuw is dat verkwisting geen reden meer is voor curatele. Daarnaast zijn door de wetswijziging meer personen dan vroeger bevoegd tot het aanvragen van curatele. Dat is aan te vragen door: betrokkene zelf, zijn echtgenoot/geregistreerde partner of andere levensgezel, zijn bloedverwanten in de rechte lijn en in de zijlijn tot en met de vierde graad.  
Andere mogelijke aanvragers zijn: degene die het gezag over hem uitoefent, zijn voogd, bewindvoerder of mentor, het Openbaar Ministerie en de instelling die betrokkene verzorgt of hem begeleidt. Nieuw is dat een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid, bijvoorbeeld een stichting beheer cliëntengelden, tot curator kan worden benoemd.

Register

De vernieuwde wetgeving regelt ook dat bewindvoering wordt gepubliceerd in een openbaar toegankelijk register. Schuldeisers kunnen dan op internet controleren of de schuldenaar inderdaad niet kan betalen. En wie een transactie wil aangaan, kan vooraf bekijken of de potentiële koper wel in staat is zijn financiële verplichtingen na te komen. Daarmee is veel ellende te voorkomen.
Voor curatele was er al een register, het Centraal Curatele Register. Dit register is per 1 januari 2014 tevens het register voor bewind geworden. Het heet nu: het Centraal Curatele en Bewind Register (CCBR).

Raadplegen via internet

Het register is via rechtspraak.nl te raadplegen. Net als bij het eerdere register is via het intikken van een naam en geboortedatum te controleren of iemand onder curatele staat. Of er sprake is van bewind vanwege een problematische financiële situatie kan vanaf 1 april pas op die manier worden gecheckt. Tot die tijd is het wel mogelijk om via het register een afschrift van een bewind aan te vragen. Dat wordt, voorlopig per post, binnen 5 werkdagen verstrekt.

Meer over dit onderwerp

Lees het artikel ‘Wetgeving voor curatele, bewind en mentorschap gewijzigd’ in de Beursbengel van januari-februari 2014, nr. 831.
Ook in diverse opleidingen van NIBE-SVV komt curatele, bewind en mentorschap aan de orde:

  • Bijzonder beheer particulier woningbezit Refresh (workshop)
  • Bijzonder beheer
  • Schenk- en erfwijzer
  • Zekerheden en ondernemingsvormen
  • Rechtwijzer
  • Juridische aspecten van zakelijke kredieten
  • Wft-module Consumptief Krediet
  • Certified Credit Controller (CCC)
  • Certified credit manager (CCM)
Deel dit artikel
Wellicht ook interessant
Heb je vragen?
Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00 tot 16.00 uur.
Schrijf je in voor de Nieuwsbreak
Ontvang maandelijks het laatste nieuws uit de financiële sector en van NIBE-SVV in je mailbox.
Incompany mogelijkheden

Wil je met je team, afdeling of organisatie je kennis en vaardigheden vergroten? Volg samen een training uit ons uitgebreide aanbod. Ook maatwerk mogelijk!