Staking onderneming: de gevolgen

Er komt een tijd dat de ondernemer het bedrijf wil verkopen, stoppen of overdragen. Dit noemt men ‘staken’. Soms kan dit belastingvrij (doorschuiven). Maar soms moet er worden afgerekend met de Belastingdienst. Lees hier meer over de fiscale gevolgen van het staken van een onderneming.

Afrekenen bij staken onderneming

Een ondernemer moet afrekenen met de fiscus over de prijs die hij ontvangt boven de boekwaarde. Dus als hij een bedrijfswagen met een boekwaarde van € 2.500 verkoopt voor € 3.500, dan is er sprake van € 1.000 winst. De stakingswinst zal bestaan uit:

 • stille reserves (meerwaarde op activa)
 • goodwill (meerwaarde door naam, winstgevendheid)
 • fiscale reserves
 • desinvesteringsbijtellingen

Het moment van staken

Het uitgangspunt voor het moment van staken van een onderneming is het moment dat er feitelijk gestopt wordt met de bedrijfsvoering onder de huidige eigenaar.  

Bijzondere situaties

In bepaalde gevallen hoeft een ondernemer niet of niet geheel fiscaal af te rekenen over de stakingswinst en kan hij gebruikmaken van de zogeheten doorschuiffaciliteit. Dat is het geval bij de volgende situaties:

 • bij een echtscheiding of als de partner overlijdt
 • als hij de onderneming overdraagt aan een medeondernemer of werknemer
 • als hij de onderneming overdraagt aan een bv
 • als hij komt te overlijden.

Stakingsfaciliteiten

Als een ondernemer zijn bedrijf staakt, dan mag hij de winst doorschuiven naar een pensioenpotje. Dit voorkomt direct afrekenen met de Belastingdienst en kan ook een tariefvoordeel opleveren. De stakingsaftrek is beperkt en bedraagt in 2018 maximaal € 3.630.
Naast de stakingsaftrek is er ook nog een mogelijkheid om een lijfrentepolis te kopen. De storting op de polis is dan aftrekbaar van de stakingswinst. De omvang van de bedragen hangt af van de omstandigheden (zie op de site van de Belastingdienst).
Die bedragen moeten nog worden verminderd met:

 • de waarde van de pensioenrechten/aanspraken
 • het bedrag van de fiscale oudedagsreserve
 • de correctie inzake oudere lijfrentestortingen (basisruimte, jaarruimte en inhaalruimte in voorgaande fiscale/kalenderjaren)
 • de reeds eerder genoten stamrechtvrijstellingen.

Fiscale oudedagsreserve (FOR) en staking

Als de ondernemer de onderneming staakt, dan komt ook de fiscale oudedagsreserve te vervallen. Dat wil zeggen: de bedragen waarover de ondernemer uitstel van heffing van belasting had gekregen volgens de regeling van de oudedagsreserve, worden nu bij de winst opgeteld. Om te voorkomen dat de ondernemer direct belasting moet betalen, kan hij een lijfrente kopen. Dan moeten de benodigde cashmiddelen wel aanwezig zijn. Daarom is het belangrijk om enkele jaren voor het staken te bekijken wat de mogelijkheden zijn, zoals het bedrijf omzetten in een bv of nv.

Ondernemingsvermogen

In principe kan de ondernemer voor de stakingswinst uitgaan van het vermogen dat hij op de balans heeft staan. Maar soms wordt een vermogensbestanddeel tot het ondernemingsvermogen gerekend, terwijl het feitelijk gaat om privévermogen. Dit is ingewikkelde materie, maar het kan financieel wel lonen om hiernaar te kijken. Denk bijvoorbeeld aan een woning binnen een bedrijfspand dat altijd tot het ondernemingsvermogen is gerekend.

Aandachtspunten

De Belastingdienst noemt 5 belangrijke aandachtspunten bij staking van de onderneming:

Meer weten hierover?

De training Adviseren bij Bedrijfsoverdracht van IB-ondernemingen van NIBE-SVV gaat uitvoerig in op de diverse aspecten bij overdracht, opvolging en beëindiging van een onderneming. Daarbij komt niet alleen de kennis van de adviseur aan bod, maar ook de vaardigheden.
 
Andere opleidingen van NIBE-SVV op dit gebied:

Deel dit artikel
Wellicht ook interessant
Heb je vragen?
Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00 tot 16.00 uur.
Schrijf je in voor de Nieuwsbreak
Ontvang maandelijks het laatste nieuws uit de financiële sector en van NIBE-SVV in je mailbox.
Incompany mogelijkheden

Wil je met je team, afdeling of organisatie je kennis en vaardigheden vergroten? Volg samen een training uit ons uitgebreide aanbod. Ook maatwerk mogelijk!