EIOPA zet Solvency II weer hoog op de agenda

De Europese toezichthouder EIOPA heeft zijn onderzoek naar de effecten van Solvency II op de langetermijnverplichtingen van verzekeraars afgerond. Het rapport met aanbevelingen is naar de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad gestuurd. De voorstellen van EIOPA vormen het startpunt voor verdere onderhandelingen tussen deze partijen. Hiermee staat de invoering van Solvency II weer hoog op de agenda.

De implementatie van het Solvency II-raamwerk voor (Europese) verzekeraars leek door uitstel van de invoerdatum even van de agenda te zijn verdwenen. Toch zijn de voorbereidingen bij de verschillende partijen in volle gang. Door de recente aanbevelingen van de Europese toezichthouder EIOPA lijkt er nu een solide raamwerk van maatregelen te zijn, wat volgens De Nederlandsche Bank een goede basis is voor verdere onderhandeling en implementatie.

Solvency II-richtlijnen

Zoals bekend hebben de richtlijnen van Solvency II betrekking op:

  • het aanhouden (en aantonen) van voldoende kapitaal voor het afdekken van risico’s (pilaar 1)
  • het implementeren van een bedrijfsbrede risicomanagementaanpak om de verschillende risico’s te beheersen (pilaar 2) en
  • transparante externe verslaglegging en verantwoording (pilaar 3)

Onderzoek

Centraal in het onderzoek van EIOPA stonden de effecten van Solvency II op de langetermijnverplichtingen van verzekeraars. Het Long Term Guarantee (LTG)-pakket vormde namelijk een struikelblok. Dit pakket moet de volatiliteit van verzekeraars onder Solvency II reduceren. Met name voor levensverzekeraars (die veel langetermijnverplichtingen hebben) zouden de oorspronkelijk voorgestelde maatregelen ongunstig kunnen uitpakken.
Op basis van doorgerekende scenario’s heeft EIOPA nu een nieuw voorstel voor een pakket met maatregelen naar buiten gebracht. Uitgangspunten zijn:

  • simpel en transparant
  • verzekeraars verlichting bieden waar nodig
  • en bevorderen van goed risicobeheer

Gunstiger pakket van maatregelen

Vier van de zes instrumenten uit het oorspronkelijke LTG-pakket zijn overeind gebleven, met soms kleine aanpassingen. Het gaat dan om extrapolatie, de klassieke ‘matching adjustment’, de overgangsmaatregelen en de verlenging van de hersteltermijnen.
Nieuw zijn de 'volatility balancer' en het 'own funds adjustment mechanism'. De 'volatility balancer' biedt verzekeraars een permanente opslag op de rentetermijnstructuur. De opslag is minder dan bij eerder geteste instrumenten en heeft door een andere berekeningswijze een gunstiger effect op de solvabiliteit van verzekeraars. Deze berekeningswijze, het 'own funds adjustment mechanism', maakt het mogelijk het eigen vermogen te verhogen met het verschil tussen de marktrentecurve en de voor Solvency II aangepaste rentecurve, terwijl balans en kapitaaleisen ongewijzigd blijven.
Met deze nieuwe voorstellen lijkt een spoedige invoering van Solvency II een feit.

Meer informatie?

Meer over het onderzoeksrapport van EIOPA
Ook in een aantal opleidingen van NIBE-SVV komt Solvency II uitgebreid aan de orde:

Vraag ook naar onze incompany opleidingsmogelijkheden met betrekking tot risicomanagement. Daarnaast bieden we tal van mogelijkheden voor het opzetten en uitvoeren van uw ‘own risk and solvency assessment’ (ORSA) in het kader van Solvency II. Neem hiervoor contact op met de productmanager bij NIBE-SVV, Joris van Oudenhoven.

Deel dit artikel
Wellicht ook interessant
Heb je vragen?
Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00 tot 16.00 uur.
Schrijf je in voor de Nieuwsbreak
Ontvang maandelijks het laatste nieuws uit de financiële sector en van NIBE-SVV in je mailbox.
Incompany mogelijkheden

Wil je met je team, afdeling of organisatie je kennis en vaardigheden vergroten? Volg samen een training uit ons uitgebreide aanbod. Ook maatwerk mogelijk!