Tuchtrecht bankmedewerkers ingevoerd

Bankmedewerkers die zich niet houden aan de bankierseed staan sancties te wachten, zoals een berisping, een geldboete of zelfs een tijdelijk beroepsverbod van drie jaar. 

Bankierseed

Vanaf 1 april 2015 moeten alle nieuwe medewerkers van banken met klantcontact de bankierseed (of gelofte) afleggen (binnen 3 maanden). Voor medewerkers die op 1 april 2015 al in dienst zijn, geldt dat ze deze eed uiterlijk op 31 maart 2016 moeten hebben afgelegd. Alle bankmedewerkers die de bankierseed afleggen, zijn automatisch gebonden aan een gedragscode. 

De gedragscode

In de gedragscode staan de volgende 7 regels:

 1. De bankmedewerker werkt integer en zorgvuldig.
 2. De bankmedewerker maakt een zorgvuldige afweging van belangen.
 3. De bankmedewerker stelt de belangen van de klant centraal.
 4. De bankmedewerker houdt zich aan de wet en andere regels die voor het werk bij de bank gelden.
 5. De bankmedewerker houdt vertrouwelijke informatie geheim.
 6. De bankmedewerker is open en eerlijk over zijn of haar gedrag en kent zijn of haar verantwoordelijkheid voor de samenleving.
 7. De bankmedewerker draagt bij aan het vertrouwen van de samenleving in de bank. 

Iedere bankmedewerker valt onder tuchtrecht

Om naleving van de gedragscode af te dwingen, is door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) de Stichting Tuchtrecht opgericht. Deze stichting ziet toe op naleving van de gedragscode en legt ook sancties op. Het afleggen van de bankierseed is wettelijk verplicht, waardoor iedere bankmedewerker automatisch onder het tuchtrecht valt. 

Een klacht indienen

Wanneer een consument meent dat een bankmedewerker de regels heeft overtreden, kan hij bij de Stichting Tuchtrecht een klacht indienen. De Tuchtcommissie van de stichting krijgt bij haar werkzaamheden ondersteuning van de stichting DSI. Deze begeleidt de tuchtprocedures en treedt ook op als aanklager. 

Voorwaarden bij melding

De melding van overtreding moet aan de volgende cumulatieve voorwaarden voldoen:

 • De melding moet een specifiek persoon betreffen.
 • Het moet gaan om het gedrag van deze persoon.
 • Dit gedrag moet hebben plaatsgevonden na 1 april 2015.
 • De persoon moet op dat moment werkzaam zijn geweest bij een bank met een kantoor in Nederland.
 • De melder moet géén schadevergoeding wensen (daarvoor moet een aparte klacht bij het Kifid worden ingediend).
 • Er moet sprake zijn van een overtreding van 1 van de 7 regels uit de gedragscode. 

De uitspraak

Wanneer de klacht gegrond is, doet de Tuchtcommissie uitspraak. De klager is daarbij niet zelf partij, maar wordt wel op de hoogte gehouden van het verloop van de procedure. Wanneer de aanklager of de aangeklaagde het niet eens is met de uitspraak, kan deze in beroep gaan bij de Commissie van Beroep.
Wanneer de aangeklaagde schuldig is aan overtreding van de gedragscode, legt de Tuchtcommissie of de Commissie van Beroep een sanctie op. 

Sanctie

Afhankelijk van de ernst van het vergrijp kan een schuldige bankmedewerker het volgende te wachten staan:

 • een berisping
 • een boete oplopend tot maximaal € 25.000
 • een verplichte cursus
 • een tijdelijk beroepsverbod van drie jaar 

Register

Daarnaast komen de veroordeelden met naam en toenaam in een register. Banken krijgen inzicht in dit register en weten zo welke (voormalige) medewerkers een beroepsverbod hebben. 

Melding toezichthouders

Als de Stichting Tuchtrecht van mening is dat er wetten of regels van de AFM of DNB zijn overtreden, dan kan zij de klacht ook bij de betreffende toezichthouder melden. Die kan de medewerker en/of de werkgever ook weer een sanctie opleggen. 

Meer weten

De bankierseed komt ook aan de orde in een aantal opleidingen van NIBE-SVV:      
 
Algemeen

Integriteit

Compliance

Deel dit artikel
Wellicht ook interessant
Heb je vragen?
Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00 tot 16.00 uur.
Schrijf je in voor de Nieuwsbreak
Ontvang maandelijks het laatste nieuws uit de financiële sector en van NIBE-SVV in je mailbox.
Incompany mogelijkheden

Wil je met je team, afdeling of organisatie je kennis en vaardigheden vergroten? Volg samen een training uit ons uitgebreide aanbod. Ook maatwerk mogelijk!