Nieuwe financieringsmogelijkheden voor mkb’er

Mkb’ers zijn de economische motor van Nederland. Zij zorgen voor innovatie, export, banen en economische groei. Van elke 10 banen in Nederland creëert het mkb er 6. Reden voor minister Kamp om het mkb een steuntje in de rug te geven en € 2,5 miljard aan extra financieringsruimte te bieden.

Zwakke positie ondernemers

Ondernemers hebben dikwijls een zwakke financiële positie, terwijl het risico voor banken is toegenomen en er onvoldoende alternatieven zijn voor financiering via de bank. In het zogeheten 'Aanvullend actieplan Mkb-financiering', dat minister Kamp onlangs aan de Tweede Kamer stuurde, komt het kabinet met maatregelen om het eigen vermogen van mkb’ers te versterken, het financieringsaanbod te verbreden en ondernemersvaardigheden te verbeteren.

Meer eigen vermogen

Hoe meer eigen vermogen een ondernemer heeft, hoe makkelijker het is een lening te krijgen bij een bank of een andere financier. Het ministerie van EZ zal voor € 500 miljoen garant staan voor de financiering van een door private investeerders op te richten 'Achtergestelde Leningenfonds'. Dit fonds kan de vermogenspositie van ondernemers versterken. Ook stelt EZ € 100 miljoen extra beschikbaar voor het reeds bestaande Dutch Venture Initiative. Via dit fonds worden investeerders aangespoord het mkb van eigen vermogen te voorzien.

Verbreden financieringsaanbod

Bij Qredits kunnen ondernemers nu al terecht voor leningen tot € 150.000. EZ is bereid om voor € 100 miljoen extra garant te staan voor Qredits. Dit maakt leningen tot € 250.000 en kredieten voor werkkapitaal mogelijk. Daarnaast is voor € 400 miljoen aan garanties beschikbaar voor de financiering van alternatieve financieringsinitiatieven. Voor financiering van ondernemersplannen die nog in de ontwikkelingsfase zitten wordt € 25 miljoen extra uitgetrokken. Ook komt er € 5 miljoen beschikbaar om mkb’ers te helpen bij het verkrijgen van voorfinanciering van hun klanten of bank (zogeheten 'ketenfinanciering').

Grotere slagingskans

Het kabinet trekt € 5 miljoen uit om kennis en vaardigheden van het kleinbedrijf te verbeteren. Dit moet de slagingskans van een financieringsaanvraag bij een bank of financier vergroten. Ook is er € 5 miljoen voor het verbeteren van de informatie over kredietwaardigheid. Onderdeel daarvan is voorlichting over bestaande instrumenten van de overheid om ondernemers te steunen bij hun zoektocht naar geld. Ook worden reeds bestaande financieringsmaatregelen nog toegankelijker gemaakt.

Extra ruimte

Door het beschikbaar stellen van garanties en het investeren in DVI wordt het voor financiers aantrekkelijker om in het mkb te investeren. Zo leidt het stimuleren van het eigen vermogen in het mkb ertoe dat meer vreemd vermogen kan worden aangetrokken. Op basis van de voorgenomen maatregelen en de verwachte hefboomeffecten, is de inschatting dat samen met private partijen uiteindelijk circa € 2,5 miljard nieuwe mkb-financiering mogelijk kan worden gemaakt. De kosten voor de overheid van genoemde maatregelen bedragen € 155 miljoen in de jaren 2014 t/m 2019.

Meer informatie?

Op de site van Qredits is meer informatie te vinden over de financieringsmogelijkheden.
Daarnaast heeft NIBE-SVV diverse opleidingen die betrekking hebben op de financiering aan ondernemers:

Deel dit artikel
Wellicht ook interessant
Heb je vragen?
Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00 tot 16.00 uur.
Schrijf je in voor de Nieuwsbreak
Ontvang maandelijks het laatste nieuws uit de financiële sector en van NIBE-SVV in je mailbox.
Incompany mogelijkheden

Wil je met je team, afdeling of organisatie je kennis en vaardigheden vergroten? Volg samen een training uit ons uitgebreide aanbod. Ook maatwerk mogelijk!