Wat verandert er voor de adviseur Schadeverzekeringen in 2019?

Het nieuwe jaar is in volle gang, met nieuwe regels die op 1 januari zijn ingegaan. We geven een overzicht van de veranderingen die voor u van belang zijn bij het geven van advies over schadeverzekeringen.


Bijdrage Waarborgfonds Motorrijtuigen

De bijdrage voor verzekeraars aan het Waarborgfonds is voor 2019 vastgesteld op:
•           € 7,20 voor gekentekende motorrijtuigen
•           € 1,10 voor ongekentekende motorrijtuigen
Deze bedragen zijn gelijk aan die van 2018. Een eerder aangekondigde verhoging is niet noodzakelijk gebleken, aangezien in 2018 een lagere schadelast is gerealiseerd dan vooraf begroot. 


Nieuw: Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars

Deze wet is op 1 januari 2019.in gegaan De regels rond de afwikkeling van een verzekeraar waarvan de Nederlandse Bank de vergunning intrekt, worden verscherpt en uitgebreid. De Wft, de Faillissementswet en een aantal andere wetten worden aangepast. Zowel de verzekeraar als DNB heeft meer mogelijkheden om problemen vroegtijdig aan te pakken en op te lossen. 


Deskundigenpanel beoordeelt verjaring asbest

Voor de werknemer met asbestziekte die zijn voormalige werkgever aansprakelijk wil stellen, is er nu een panel dat beoordeelt of een asbestzaak al dan niet verjaard is. Een asbestslachtoffer dat zijn werkgever aansprakelijk wil stellen, kan dat panel dus vragen uit te zoeken of zijn zaak verjaard is of niet. 


Verzekeringsplaat of sticker op niet-kentekenplichtige voertuigen

In het nieuwe jaar hoeft de verzekeringsplaat voor niet-kentekenplichtige voertuigen (zoals een gehandicaptenvoertuig) niet meer van metaal te zijn gemaakt. Stickers zijn nu toegestaan.


Stichting Salvage eerste aanspreekpunt bij rampen

Vanaf 1 januari 2019 draagt het Verbond van Verzekeraars de taak van rampencoördinatie over aan de Stichting Salvage. De Stichting is beter uitgerust omdat zij 24/7 paraat is en beschikt over een uitgebreid netwerk van salvagecoördinatoren. 


Kwaliteitscode Rechtsbijstand aangescherpt

De code is op sommige punten aangescherpt, duidelijker en herschreven op een voor de klant begrijpelijk taalniveau. Er zijn geen belangrijke inhoudelijke wijzigingen.


Indexering inboedelwaardemeter: inboedelindex 2019

Het indexcijfer 2019 is vastgesteld op 148.
Het indexcijfer 2016, gebruikt om de berekende waarde van de inboedelwaardemeter 2016 te indexeren, is 141,40.


Aanpassing convenanten buitengerechtelijke kosten

Deze convenanten regelen de buitengerechtelijke kosten bij het verhalen van letselschade. Ze zijn aangepast in verband met de invoering van de Wet affectieschade per 1 januari 2019.


Nieuw convenant Regeling Administratiekosten

Dit convenant regelt de kosten die professionele beheerders en eigenaren van wagenparken of hun belangenbehartigers bij een aansprakelijkheidsverzekeraar in rekening kunnen brengen. Het huidige convenant eindigt op 1 februari 2019. Hierna wordt op 1 april 2019 een nieuwe convenant van kracht, waarbij een vast, niet geïndexeerd bedrag gaat gelden van € 80 per verhaalsactie.

Meer weten?

Opleidingen van NIBE-SVV die ingaan op deze onderwerpen:
Deel dit artikel
Wellicht ook interessant
Heb je vragen?
Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00 tot 16.00 uur.
Schrijf je in voor de Nieuwsbreak
Ontvang maandelijks het laatste nieuws uit de financiële sector en van NIBE-SVV in je mailbox.
Incompany mogelijkheden

Wil je met je team, afdeling of organisatie je kennis en vaardigheden vergroten? Volg samen een training uit ons uitgebreide aanbod. Ook maatwerk mogelijk!