Brochure aanvragen

Nieuw: opleiding Post HBO Informed Data-driven Insurance

Op 24 juni 2020 gaat de eerste opleiding Post HBO Informed Data-driven Insurance van start. Deze opleiding biedt op een interactieve manier inzicht in de betekenis van data voor de strategie van een verzekeringsbedrijf en in het concreet gebruik van data in de bedrijfsvoering. NIBE-SVV verzorgt de opleiding in samenwerking met Infofolio, expert op het gebied van digitale modellen voor de verzekeringsbranche.

Focus op verzekeringsbranche

Dat de verzekeringsbranche steeds meer gebruikmaakt van data is bekend. Minder bekend is op welke manieren de branche aan deze data komt en wat de invloed ervan is op acceptatie-, schaderegelings- en marketingprocessen. De opleiding Post HBO Informed Data-driven Insurance leidt niet alleen tot awareness bij deelnemers, maar ook tot een bewuste besluitvorming met data. En dat levert een sterkere strategische inzet van data op binnen het verzekeringsbedrijf. Het is de eerste opleiding in Nederland die zich volledig richt op de verzekeringsbranche en haar producten.

Naar een succesvolle data-strategie

De opleiding legt een gedegen basis voor het ontwikkelen en uitvoeren van een succesvolle data-strategie. U verdiept zich in risico's, marktkansen en -ontwikkelingen. U leert de vertaalslag maken van abstracte begrippen als informed data-driven, big data en artificial intelligence naar concrete besluitvormingstoepassingen in uw eigen praktijk. Ook de mogelijkheden van data in relatie tot de wet- en regelgeving (zoals GDPR en Solvency II) en het menselijk gedrag komen daarbij aan bod.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor de manager die op basis van data beslissingen neemt en beleid maakt in de verzekeringsbranche, zoals:
  • informatie- en innovatiemanagers, beleidmakers, productontwikkelaars, compliance officers en –medewerkers, die werkzaam zijn bij verzekeraars, adviesbedrijven en volmachtbedrijven
  • medewerkers die in hun functie te maken hebben met data science en data-analyse en dit gebruiken bij het nemen van beslissingen.
 

Opzet opleiding

We gaan ervan uit dat u beschikt over een HBO-werk- en denkniveau. Bekendheid met de verzekeringspraktijk is wenselijk.
De opleiding bestaat uit 6 lessen van 1 dagdeel, in een periode van 6 tot 8 weken (studiebelasting 6 uur per week). Als afsluiting schrijft u een paper voor uw eigen organisatie, waarin u een advies uitbrengt over een actueel informed data-driven vraagstuk dat binnen uw praktijk aan de orde is (studiebelasting 24 uur).
 
Meer informatie over de opleiding en aanmelden

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant

Op Vrijdag, 23 Oktober, 2020, 16:30

ESMA-actualiteiten – nieuws van de toezichthouders

De European Securities and Markets Authority (ESMA) wil met een Europese aanpak de beleggingsmarkt zo zuiver mogelijk houden. En dat een Europese aanpak hard nodig is, blijkt wel uit de afgelopen maanden. Zo bericht de AFM in oktober dat zij steeds meer signalen krijgt over dubieuze beleggingen van buitenlandse aanbieders. Ook de uitbraak van COVID-19 heeft een aanhoudende impact op de financiële markten in de EU. ESMA volgt samen met de nationale bevoegde autoriteiten (NCA’s) de situatie nauwlettend. Op de pagina ‘Our response to COVID-19’ staan de aanbevelingen en maatregelen voor financiële marktdeelnemers.

Lees verder

Heb je vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur. WhatsApp van 10.00-16.00 uur.

Vraag onze studiegids aan

Het complete aanbod voor ambitieuze financieel dienstverleners ligt weer voor je klaar. Benieuwd naar ons volledige aanbod?

Buiten het klaslokaal

Wist je dat we ook buiten onze opleidingen bouwen aan een krachtige financiële sector? Ook buiten het klaslokaal houden wij je op de hoogte van de actuele ontwikkelingen binnen je vakgebied.