Het A-diploma is straks vernieuwd

Vanaf 1 januari 2017 is de A-opleiding bij NIBE-SVV grondig herzien. Dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor de examens.

Waarom een nieuwe opleiding?

Het werd tijd om de opleiding grondig aan te pakken. In de periode 2006-2013 waren de 5 verschillende modules van het A-diploma óók onderdeel van de verschillende Wft-Volmachtdiploma’s. Een rechtstreeks gevolg daarvan was, dat de inhoud van die modules in 2006 werd afgestemd op de Wft-toetstermen voor Volmacht. Dat had ook gevolgen voor de inhoud; vaak minder gewenste gevolgen. Nadat vast kwam te staan dat (als er al een nieuw diploma Wft-Volmacht zou komen) de A-modules daar in elk geval geen deel meer van uit zouden maken, stond niets een grondige herziening meer in de weg. Voorafgaand aan die herziening heeft NIBE-SVV een groot aantal marktpartijen en deskundigen geraadpleegd. Zij hebben richting gegeven aan de door te voeren wijzigingen.
(Terzijde: inmiddels heeft de minister van Financiën definitief besloten dat er géén nieuw diploma Wft-Volmacht komt. Het NIBE-SVV-diploma Gevolmachtigd Agent blijft vanzelfsprekend wél bestaan, maar staat geheel los van het A-diploma.) 

Wat verandert er aan de opleiding?

Kort gezegd, de gehele opleiding wordt gereviseerd. Dat houdt een actualisering in van alle modules. Dat is periodiek al steeds gebeurd, maar nu wordt ook gekeken of er geen onderwerpen in staan die hun relevantie hebben verloren. En omgekeerd: staan alle onderwerpen die in de A-opleiding thuishoren er ook werkelijk in? Zo niet, dan voegt NIBE-SVV die toe.
De grootste verandering zit in de module A-Varia. Dat komt omdat het gehele onderdeel Inkomensverzekeringen uit A-Varia gaat en omgevormd wordt tot de module Assurantie A-Inkomen. Daarmee bestaat de opleiding voor het A-diploma vanaf 1 januari 2017 uit 6 modules. 

Wat verandert er aan de examens?

De huidige 5 modules worden afgesloten met een meerkeuzevragenexamen. Vanaf 2017 bestaat het examen voor alle 6 nieuwe modules uit een combinatie van meerkeuzevragen en cases met open vragen. Deze examens worden digitaal afgenomen in een toetscentrum. 

Overgangsregeling

Degenen die zich vóór 1 januari 2017 hebben ingeschreven voor een module, kunnen tot 1 jaar na de datum van inschrijving (dus uiterlijk tot 31 december 2017) het examen ‘oude stijl’ afleggen. Dat geldt dus ook voor degenen die vóór 1 januari 2017 op de huidige module A-Varia hebben ingeschreven. De 5 behaalde certificaten ‘oude stijl’ geven recht op het volledige Assurantie A-diploma.
Degenen die zich na 1 januari 2017 inschrijven voor een module, leggen voor deze module het nieuwe examen af.

Alle behaalde certificaten ‘oude stijl’ blijven geldig voor het behalen van het A-diploma. Behaalde certificaten ‘oude stijl’ blijven ook ná 2017 geldig. Dat betekent dat ook combinaties van ‘oude’ en ‘nieuwe stijl’ behaalde certificaten in te wisselen zijn voor het Assurantie A-diploma. Voor degenen die op of ná 1 januari 2017 inschrijven op de module A-Varia betekent dit dat zij ook de module A-Inkomen moeten halen om het Assurantie A-diploma te verkrijgen.
 
Meer informatie over de A-opleidingen bij NIBE-SVV

Deel dit artikel
Wellicht ook interessant
Heb je vragen?
Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00 tot 16.00 uur.
Schrijf je in voor de Nieuwsbreak
Ontvang maandelijks het laatste nieuws uit de financiële sector en van NIBE-SVV in je mailbox.
Incompany mogelijkheden

Wil je met je team, afdeling of organisatie je kennis en vaardigheden vergroten? Volg samen een training uit ons uitgebreide aanbod. Ook maatwerk mogelijk!