Recht op premie-incasso gewijzigd

Met ingang van 1 juli 2018 is het recht op premie-incasso in de Wft gewijzigd. Tot 1 juli regelde de Wft dat de bemiddelaar het recht op premie-incasso had voor alle tot zijn portefeuille behorende verzekeringen. Vanaf 1 juli geldt dit recht alleen voor verzekeringen die niet onder het zogenoemde provisieverbod vallen.

Recht op premie-incasso

Van oudsher heeft de tussenpersoon (de bemiddelaar) het recht op premie-incasso voor alle tot zijn portefeuille behorende verzekeringen. Ook onder de voorgangers van de Wft (WAB, Wabb en Wfd) was dat al het geval. Alleen onder bijzondere omstandigheden mag de verzekeraar dat recht afnemen. Denk aan verwaarlozing van het premie-incasso of het niet-tijdig afdragen van de premies aan de verzekeraar. Daarnaast was (en is) het mogelijk dat de bemiddelaar met de verzekeraar afspreekt dat deze laatste het premie-incasso voor zijn rekening neemt.
 
Al bij de invoering van het zogenoemde provisieverbod is gesproken over de mogelijkheid om het recht op premie-incasso te beperken tot die verzekeringen, waarvoor dat provisieverbod niet geldt. Daaraan ligt de gedachte ten grondslag dat van het recht op premie-incasso een door de overheid als onwenselijke geachte sturing zou kunnen uitgaan. Immers: de bemiddelaar incasseert de premies en hij hoeft deze pas enige tijd later aan de verzekeraar af te dragen. Maar alvorens de regeling te wijzigen, vond de minister het verstandig eerst de evaluatie van het provisieverbod af te wachten.
 
Nu deze evaluatie achter de rug is, is de wijziging met ingang van 1 juli 2018 doorgevoerd.

De nieuwe regeling

In de Wft is nu geregeld (in art. 4: 104 Wft) dat het recht op premie-incasso uitsluitend geldt voor schadeverzekeringen. Van het recht op premie-incasso zijn verder uitgesloten betalingsbeschermers en individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Daardoor zijn alle verzekeringen die onder het provisieverbod vallen van dit recht op premie-incasso uitgezonderd.

Tenzij anders overeengekomen…

Het blijft mogelijk dat verzekeraars en bemiddelaars afspraken maken die van deze regeling afwijken. Dat kon al in de oude situatie (door af te spreken dat juist de verzekeraar de premie-incasso zou verzorgen), maar dat kan ook in de nieuwe situatie (door af te spreken dat de bemiddelaar toch de premie-incasso verzorgt voor verzekeringen die onder het provisieverbod vallen). De Wft verbiedt een dergelijke afspraak namelijk niet.

Symboolwetgeving?

Omdat de nieuwe regeling niet verhindert dat bemiddelaars en verzekeraars onderling mogen afspreken wie de premie-incasso verzorgt, is het de vraag of de ‘onwenselijk geachte sturing’ hiermee effectief wordt voorkomen. Het verschil met de oude situatie is vooral dat in de samenwerkingsovereenkomst van de verzekeraar en de bemiddelaar de gewenste situatie moet zijn vastgelegd.

Meer informatie

De nieuwe regeling komt aan bod in:

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant

Heeft u vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur, m.u.v. vrijdag tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00-16.00 uur.

Vraag onze nieuwe studiegids aan

Het complete aanbod voor ambitieuze financieel dienstverleners ligt weer voor u klaar. Benieuwd naar ons volledige aanbod?

Nieuwe inzichten opdoen?

Het vakgebied van de financieel dienstverlener is én blijft flink in beweging. Meebewegen is noodzakelijk om uw waarde voor uw klant te behouden. Onze whitepapers helpen u om uw kennis up-to-date te houden en nieuwe inzichten op te doen.